การกำหนดไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการเพิ่มรายการหรือไลบรารีใหม่ลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ เช่น การติดต่อขายหรือรูปภาพการเปิดตัวสินค้าของคุณหรือไม่ หรือบางทีคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณจัดระเบียบไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณใช่หรือไม่ คุณอาจกำหนดไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเองในหลายๆ แบบเพื่อให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณต้องมีสิทธิ์ในการออกแบบในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม เพื่อจะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของไซต์ หรือเพื่อเพิ่มและเอารายการหรือไลบรารีออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

หมายเหตุ: รายการและไลบรารีในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมจะอยู่ใน Web Part ซึ่งเป็นหน่วยการสร้างของ Web Part ใน Windows SharePoint Services 3.0 หัวข้อวิธีใช้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ Web Part และเพจของ Web Part ในไซต์ยังนำไปใช้กับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมด้วยเช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มรายการที่ใช้กันทั่วไปหรือไลบรารีไปยังไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

เพิ่มรายการหรือไลบรารีใด ๆ ไปยังไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

ลบมุมมองของรายการหรือไลบรารีในไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

คืนค่ามุมมองของรายการหรือไลบรารีในไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

ลบรายการหรือไลบรารีจากไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

เปลี่ยนเค้าโครงของไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

เปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ของไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

แชร์รายการหรือไลบรารีรายการสำหรับหลาย หรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร

เพิ่มรายการหรือไลบรารีที่ใช้บ่อยๆ ลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมถูกสร้างโดยใช้เว็บเพจชนิดพิเศษที่เรียกว่า 'เพจของ Web Part' รายการและไลบรารีที่ใช้บ่อยๆ จะปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างงาน เพิ่ม Web Parts ที่คุณสามารถเพิ่ม Web Part ได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นของ Web Part ลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ

เมื่อต้อง การดูรายการและไลบรารีทั้งหมด หรือเมื่อต้อง การทำงานกับรายการแบบกำหนดเอง ดูเพิ่มรายการหรือไลบรารีไปยังไซต์เวิร์กสเปซการประชุมใด ๆ

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในบานหน้าต่างงาน เพิ่ม Web Parts ภายใต้ Web Parts ให้เลือกชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน เพิ่ม Web Parts ในรายการ เพิ่มลงใน ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายการหรือไลบรารีของคุณในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใส่รายการไว้ในคอลัมน์ขวา

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 เพื่อเพิ่มรายการหรือไลบรารีเพิ่มเติมลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ

 6. ในส่วนด้านขวาบนของเพจของ Web Part ให้คลิก ออกจาก 'โหมดแก้ไข'

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถลากรายการไปยังเพจของคุณจากบานหน้าต่างงาน เพิ่ม Web Parts ได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการหรือไลบรารีใดๆ ลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อเลือกจากรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งรายการแบบกำหนดเอง หรือเพื่อระบุชื่อเรื่อง คำอธิบาย และการตั้งค่าบางอย่างสำหรับรายการหรือไลบรารีของคุณเมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารี

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในส่วนล่างของบานหน้าต่างงาน เพิ่ม Web Parts ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด

 3. คลิกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

 4. ใส่ชื่อและคำอธิบายและการตั้งค่าอื่นใดๆ ที่คุณต้องการ การตั้งค่าบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรายการหรือไลบรารี

 5. คลิก สร้าง เมื่อคุณสร้างแบบสำรวจ คุณจะถูกพร้อมท์ให้ใส่คำถามของแบบสำรวจและคลิก ถัดไป จนกว่าจะเสร็จสิ้น

 6. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ ให้คลิกชื่อของไซต์ในการนำทางด้านบน

ด้านบนของหน้า

เอามุมมองรายการหรือไลบรารีในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมออก

คุณสามารถเอามุมมองรายการหรือไลบรารีในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมออก เพื่อให้รายการหรือไลบรารีไม่ถูกแสดงอยู่บนไซต์ได้ กระบวนงานนี้จะเอา Web Part ที่มีรายการหรือไลบรารีออก แต่ไม่ได้ลบรายการหรือไลบรารีหรือเนื้อหาของรายการหรือไลบรารีจริงๆ คุณสามารถคืนค่ารายการหรือไลบรารีภายหลังได้

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในหน้าของ Web Part คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชื่อของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเอาออกจากมุมมอง เมนู Web Part

 3. ใน เมนู Web Part ที่ปรากฏ ให้คลิก ลบ

 4. ถ้าข้อความเกี่ยวกับการลบ Web Part ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 5. ในส่วนด้านขวาบนของเพจของ Web Part ให้คลิก ออกจาก 'โหมดแก้ไข'

ด้านบนของหน้า

คืนค่ามุมมองรายการหรือไลบรารีในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

กระบวนงานนี้จะคืนค่ามุมมองของรายการหรือไลบรารีและเนื้อหาของรายการหรือไลบรารีในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ถ้าคุณเอา Web Part ที่มีรายการหรือไลบรารีออก

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในพื้นที่เค้าโครงของเพจของ Web Part ในส่วนหรือโซนของเพจที่คุณต้องการคืนค่ารายการหรือไลบรารี เช่น ด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวา ให้คลิก เพิ่ม Web Part

  Web Part ในโหมดออกแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts ภายใต้ รายการและไลบรารี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการแสดงบนไซต์อีกครั้ง

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในส่วนด้านขวาบนของเพจของ Web Part ให้คลิก ออกจาก 'โหมดแก้ไข'

ด้านบนของหน้า

ลบรายการหรือไลบรารีออกจากไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

กระบวนงานนี้จะลบรายการหรือไลบรารีและเนื้อหาของรายการหรือไลบรารีออกจากไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม คุณสามารถสร้างรายการหรือไลบรารีใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกันภายหลังได้ แต่เนื้อหาของรายการหรือไลบรารีเดิมจะไม่มีอยู่

 1. เปิดเพจที่มีรายการหรือไลบรารี แล้วคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีเพื่อเปิดรายการหรือไลบรารี

  ถ้ารายการหรือไลบรารีเปิดอยู่แล้ว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 2

 2. คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก การตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังลบ ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 3. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก ลบรายการนี้ หรือ ลบไลบรารีชนิดนี้ เช่น ลบไลบรารีเอกสารนี้

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ ให้คลิกชื่อของไซต์ในการนำทางด้านบน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงเค้าโครงของไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

ในโหมดแก้ไข คุณสามารถจัดเรียงรายการและไลบรารีใหม่ได้ด้วยการลากรายการหรือไลบรารีไปยังพื้นที่หรือโซนอื่นในเพจของ Web Part

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานของ Web Part เฉพาะอย่างได้ เช่น ผู้ใช้สามารถปรับขนาด Web Part ได้หรือไม่ และ Web Part จะมีกรอบล้อมรอบหรือไม่

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในเพจของ Web Part ให้ชี้ไปที่ชื่อเรื่องของรายการหรือไลบรารีจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสี่หัว

 3. คลิกและลากรายการหรือไลบรารี เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรายการหรือไลบรารีในเค้าโครง

 4. เมื่อต้อง การทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือเค้าโครง หรือเมื่อต้อง การทำการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงอื่น ๆ ลงในรายการหรือไลบรารี คลิกลูกศรทางด้านขวาของชื่อเรื่องของรายการหรือชื่อของไลบรารีเพื่อแสดงเมนู Web Part เมนู Web Part

 5. คลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน

 6. ในบานหน้าต่างงาน มุมมองรายการ ให้เปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก นำไปใช้ เพื่อดูทีละการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณดูเสร็จแล้ว ในส่วนขวาบนของเพจของ Web Part ให้คลิก ออกจาก 'โหมดแก้ไข

  • คลิก ตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไซต์ของไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณเป็นผู้จัดการประชุม หรือถ้าคุณถูกเพิ่มลงในไซต์ในฐานะเจ้าของ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบของไซต์หรือระบุแม่แบบเพื่อใช้กับไลบรารีเอกสาร กระบวนการนี้เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของไซต์ใดๆ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. เปลี่ยนแปลงหรือดูการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 2. คุณอาจเห็นปุ่ม ตกลงนำไปใช้ หรือ เสร็จสิ้น เพื่อคลิกเมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ ให้คลิกชื่อของไซต์ในการนำทางด้านบน

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณตั้งค่าการประชุมจากโปรแกรมอีเมล คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ เวลา หรือสถานที่จัดการประชุมได้จากไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม คุณต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้ในการจัดกำหนดการการประชุม

  • ผู้ดูแลระบบของคุณอาจตั้งข้อจำกัดเพิ่มเติมในการตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

ใช้รายการหรือรายการไลบรารีร่วมกันสำหรับการประชุมหลายครั้งหรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร

กระบวนงานนี้จะนำไปใช้กับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมสำหรับชุดของการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรหรือการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกันหลายๆ การประชุม ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรชุดเดียวกัน

การเปรียบเทียบรายการที่แสดงในการประชุมครั้งเดียวหรือการประชุมทั้งหมด

1. โฮมเพจและเพจเพิ่มเติมจะแสดงวันที่ประชุมนี้

2. โฮมเพจเท่านั้นที่จะแสดงวันที่ประชุมนี้

3. Tasks Web Part จะถูกแสดงวันที่ประชุมทั้งสองวันบนโฮมเพจ แต่รายการในรายการหรือไลบรารีจะใช้เฉพาะสำหรับแต่ละวัน

รายการและไลบรารีที่อยู่บนโฮมเพจของไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมอยู่แล้ว และรายการและไลบรารีใหม่ใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในหน้าแรกจะแสดงแต่ละการประชุม

ตามค่าเริ่มต้น รายการที่คุณเพิ่มลงในรายการและไลบรารีจะถูกแสดงก็ต่อเมื่อคุณกำลังดูการประชุมที่รายการเหล่านั้นถูกเพิ่มไว้ ถ้าคุณต้องการให้รายการดังกล่าวปรากฏสำหรับการประชุมทั้งหมด คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้รายการหรือไลบรารีและใช้รายการต่างๆ ร่วมกันตลอดการประชุมทั้งหมดได้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก ไลบรารีและรายการของไซต์

 2. คลิกการเชื่อมโยง กำหนด "รายการหรือไลบรารี" เอง สำหรับรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกันตลอดการประชุม

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ถัดจาก ใช้รายการร่วมกันตลอดทุกการประชุม (ชุดรายการ) ให้คลิก ใช่ คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนเพื่อดูตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเพจลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาได้ เมื่อคุณเพิ่มเพจ คุณเลือกว่าจะให้เพจใหม่ปรากฏสำหรับการประชุมทั้งหมดหรือเพียงแค่การประชุมที่ถูกเลือกอยู่ในขณะนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เพจปรากฏได้ด้วยการจัดการการตั้งค่าสำหรับเพจ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×