การกำหนดให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังเช่นคนส่วนใหญ่ คุณมีโปรแกรมอีเมลของมากกว่าหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลดความซับซ้อนชีวิตของคุณ โดยการทำให้Outlook เป็นศูนย์หยุดเดียวสำหรับการส่ง และรับอีเมล การจัดเก็บที่ติดต่อของคุณ และจัดกำหนดการการนัดหมาย คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมOutlook

 1. เปิด Outlook

 2. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >ทั่วไป

 3. ภายใต้ตัวเลือกเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 4. คลิก ตกลง

 1. เปิด Outlook

 2. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก

 3. ภายใต้ตัวเลือกเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 4. คลิก ตกลง

 1. เปิด Outlook

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 3. ภายใต้ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×