การกำหนดให้การนัดหมายหรือการประชุมเป็นส่วนตัว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรพึ่งพาคุณลักษณะส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรายละเอียดการนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นไม่สามารถอ่านรายการที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวได้ ก็ไม่ควรให้สิทธิ์ในการ อ่าน สำหรับโฟลเดอร์ ปฏิทิน, ที่ติดต่อ หรือ งาน ของคุณ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการอ่านโฟลเดอร์ของคุณจะสามารถใช้วิธีการทางโปรแกรมหรือโปรแกรมอีเมลอื่นๆ เพื่อดูรายละเอียดในรายการส่วนตัวของคุณ ให้ใช้ ส่วนตัว เฉพาะในกรณีที่คุณใช้โฟลเดอร์ร่วมกับผู้ที่คุณไว้วางใจ

  1. สร้างหรือเปิดการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นส่วนตัว

  2. บนแท็บการประชุม หรือการนัดหมาย คลิกส่วนตัว

    กำหนดให้การนัดหมายเป็นแบบส่วนตัว

  1. สร้างหรือเปิดการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นส่วนตัว

  2. บนแท็บ การนัดหมาย ในกุล่ม ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนตัว

    กำหนดให้การนัดหมายเป็นแบบส่วนตัว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×