การกำหนดให้การนัดหมายหรือการประชุมเป็นส่วนตัว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อการนัดหมายหรือการประชุมถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว บุคคลอื่นจะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของรายการนั้นได้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบสิทธิ์การเข้าถึง หรือบุคคลที่คุณให้สิทธิ์การอ่านปฏิทินของคุณด้วย

รายละเอียดของรายการส่วนตัวสามารถถูกบล็อกไม่ให้ปรากฏได้เมื่อมีการพิมพ์ปฏิทินของคุณ

  1. ในปฏิทิน ให้เลือกการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัว

  2. บนแท็บการนัดหมาย หรือการนัดหมายเครื่องมือปฏิทิน คลิกส่วนตัว

    คำสั่ง ส่วนตัว บน Ribbon

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อคุณตั้งค่าการประชุมหรือการนัดหมายของชุดข้อมูลหนึ่งเป็นส่วนตัว การประชุมทั้งหมดในที่ตั้งค่าชุดข้อมูลเป็นส่วนตัว

    • เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านรายการที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัว ไม่ให้พวกเขาสิทธิ์อ่านไปยังโฟลเดอร์ปฏิทินติดต่อ หรืองาน ของคุณ

เมื่อต้องการเอาเครื่องหมายความเป็นส่วนตัวออกจากการนัดหมายหรือการประชุม ให้คลิก เครื่องมือปฏิทิน แล้วคลิก ส่วนตัว รายการปฏิทินที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวจะมีไอคอนล็อกในมุมมอง ปฏิทน หรือ แสดงตัวอย่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×