การกำหนดและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Solver

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Solver เป็นโปรแกรม Add-in ของ Microsoft Excel ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการวิเคราะห์แบบ What-If ใช้ Solver เพื่อหาค่า (สูงสุดหรือต่ำสุด) ที่เหมาะสมสำหรับสูตรในเซลล์หนึ่ง  ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเซลล์วัตถุประสงค์  ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในค่าของเซลล์สูตรอื่นๆ บนเวิร์กชีต Solver ทำงานร่วมกับกลุ่มของเซลล์ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเซลล์ตัวแปรการตัดสินหรือเซลล์ตัวแปร ที่ใช้ในการคำนวณสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์และเซลล์ข้อจำกัด Solver จะปรับค่าในเซลล์ตัวแปรการตัดสินเพื่อให้เหมาะกับขีดจำกัดในเซลล์ข้อจำกัด และสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการสำหรับเซลล์วัตถุประสงค์

วางเพียงแค่ คุณสามารถใช้ Solver เพื่อกำหนดค่าสูงสุด หรือต่ำสุดของเซลล์หนึ่ง โดยการเปลี่ยนเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนโฆษณาที่คาดการณ์งบประมาณ และดูผลกับจำนวนที่คาดการณ์กำไรทั้งหมดของคุณ

หมายเหตุ: เวอร์ชันของ Solver ก่อนหน้า Excel 2007 อ้างอิงถึงเซลล์วัตถุประสงค์เป็น "เซลล์เป้าหมาย และเซลล์ตัวแปรการตัดสินเป็น"เซลล์ที่เปลี่ยน" หรือ"เซลล์ที่ปรับได้" หลายปรับปรุงการ Solver add-in สำหรับ Excel 2010 ดังนั้นถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 ประสบการณ์การใช้งานของคุณจะแตกต่างกันเล็กน้อย

หมายเหตุ: 

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ระดับของการโฆษณาในแต่ละไตรมาสส่งผลต่อจำนวนหน่วยที่ขายได้ ซึ่งจะเป็นการระบุโดยอ้อมถึงรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และผลกำไร Solver สามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณไตรมาสสำหรับการโฆษณา (เซลล์ตัวแปรการตัดสิน B5:C5) ได้ไม่เกินข้อจำกัดของงบประมาณรวมที่ $20,000 (เซลล์ F5) จนกระทั่งได้ผลกำไรรวม (เซลล์วัตถุประสงค์ F7) สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ค่าต่างๆ ในเซลล์ตัวแปรจะถูกใช้ในการคำนวณผลกำไรสำหรับแต่ละไตรมาส ดังนั้นค่าเหล่านี้จึงสัมพันธ์กับสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์ F7 คือ =SUM (Q1 Profit:Q2 Profit)

ก่อนการประเมินของ Solver

1. เซลล์ตัวแปร

2. เซลล์ที่มีข้อจำกัด

3. เซลล์วัตถุประสงค์

หลังจาก Solver ทำงาน ค่าใหม่จะเป็นดังต่อไปนี้

หลังการประเมินของ Solver

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกSolver
  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งSolver หรือกลุ่มการวิเคราะห์ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Solver Add-in ดู:วิธี Solver add-in ได้ให้เปิดใช้งาน

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบของ Excel 2010 + Solver
 2. ในกล่อง Set Objective ให้ใส่ การอ้างอิงเซลล์ หรือ ชื่อ สำหรับเซลล์วัตถุประสงค์ เซลล์วัตถุประสงค์ต้องมีสูตรอยู่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้คลิก Max

  • ถ้าคุณต้องการให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้คลิก Min

  • ถ้าคุณต้องการให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์เป็นค่าๆ หนึ่ง ให้คลิก Value of แล้วพิมพ์ค่านั้นในกล่อง

  • ในกล่องโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเซลล์ ใส่ชื่อหรือการอ้างอิงสำหรับแต่ละช่วงเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจ คั่นระหว่างการอ้างอิงไม่อยู่ติดกัน ด้วยเครื่องหมายจุลภาค เซลล์ตัวแปรต้องเกี่ยวข้องโดยตรง หรือโดยอ้อมเซลล์วัตถุประสงค์ คุณสามารถระบุเซลล์ตัวแปรเกิน 200

 4. ในกล่อง Subject to the Constraints ให้ใส่ค่าจำกัดใดๆ ที่คุณต้องการนำไปใช้ โดยทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Add

  2. ในกล่อง Cell Reference ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์หรือชื่อของช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดค่า

  3. คลิกที่ความสัมพันธ์ ( <=, =, >=, int, bin, หรือ dif ) ที่คุณต้องการระหว่างเซลล์อ้างอิงและข้อจำกัด ถ้าคุณคลิก int จำนวนเต็มจะปรากฏขึ้นในกล่อง Constraint ถ้าคุณคลิก bin binaryจะปรากฏในกล่อง Constraint ถ้าคุณคลิก dif alldifferent จะปรากฏในกล่อง Constraint

  4. ถ้าคุณเลือก <=, = หรือ >= สำหรับความสัมพันธ์ในกล่อง Constraint ให้พิมพ์ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์หรือชื่อ หรือสูตร

  5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการยอมรับข้อจำกัดและเพิ่มข้อจำกัดอื่นอีก ให้คลิก Add

   • เมื่อต้องการยอมรับข้อจำกัด และกลับไปยังกล่องโต้ตอบSolver พารามิเตอร์ s คลิกตกลง
    บันทึกย่อ   คุณสามารถนำไปใช้ความสัมพันธ์ของintถัง และdif ในข้อจำกัดเกี่ยวกับเซลล์ตัวแปรการตัดสินเท่านั้น

    คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบข้อจำกัดที่มีอยู่โดยการทำดังต่อไปนี้

  6. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิกข้อจำกัดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบ

  7. คลิก Change แล้วทำการเปลี่ยนแปลง หรือคลิก Delete

 5. คลิก Solve แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเก็บค่าของคำตอบบนเวิร์กชีต ในกล่องโต้ตอบ Solver Results ให้คลิก Keep Solver Solution

  • เมื่อต้องการคืนกลับเป็นค่าเดิมก่อนที่คุณจะคลิก Solve ให้คลิก Restore Original Values

  • คุณสามารถขัดจังหวะกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ โดยการกด Esc Excel จะคำนวณเวิร์กชีตอีกครั้งโดยใช้ค่าล่าสุดที่พบสำหรับเซลล์ตัวแปรการตัดสิน

  • เมื่อต้องการสร้างรายงานที่ยึดตามคำตอบของคุณหลังจากที่ Solver พบคำตอบแล้ว คุณสามารถคลิกที่ชนิดรายงานในกล่อง Reports แล้วคลิก OK รายงานจะถูกสร้างบนเวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้า Solver ไม่พบคำตอบ จะมีรายงานบางชนิดเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน หรือไม่มีเลย

  • เมื่อต้องการบันทึกค่าของเซลล์ตัวแปรการตัดสินของคุณเป็นสถานการณ์สมมติที่คุณสามารถแสดงภายหลังได้ ให้คลิก Save Scenario ในกล่องโต้ตอบ Solver Results แล้วพิมพ์ชื่อของสถานการณ์ในกล่อง Scenario Name

 1. หลังจากคุณกำหนดปัญหา ให้คลิก Options ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters

 2. ในกล่องโต้ตอบ Options ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Show Iteration Results เพื่อดูค่าของการลองแทนค่าแต่ละครั้ง แล้วคลิก OK

 3. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Solve

 4. ในกล่องโต้ตอบ Show Trial Solution ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหยุดกระบวนการแก้ไขปัญหา และแสดงกล่องโต้ตอบ Solver Results ให้คลิก Stop

  • เมื่อต้องการทำกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อ และแสดงการลองแทนค่าถัดไป ให้คลิก Continue

 1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Options

 2. เลือกตัวเลือกหรือใส่ค่าสำหรับตัวเลือกใดๆ บนแท็บ All Methods, GRG Nonlinear และ Evolutionary ในกล่องโต้ตอบ

 1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Load/Save

 2. ใส่ช่วงของเซลล์สำหรับพื้นที่แบบจำลอง แล้วคลิก Save หรือ Load อย่างใดอย่างหนึ่ง

  เมื่อคุณบันทึกแบบจำลอง ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์แรกของช่วงแนวตั้งของเซลล์ว่างที่คุณต้องการวางแบบจำลองปัญหา เมื่อคุณโหลดแบบจำลอง ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงของเซลล์ทั้งหมดที่มีแบบจำลองปัญหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถบันทึกสิ่งที่เลือกล่าสุดในกล่องโต้ตอบSolver Parameters มีเวิร์กชีต ด้วยการบันทึกเวิร์กบุ๊ก แต่ละแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กอาจมีการเลือกของตัวเอง Solver และทั้งหมดจะถูกบันทึก คุณยังสามารถกำหนดปัญหามากกว่าหนึ่งสำหรับแผ่นงาน ด้วยการคลิกLoad/Save เพื่อบันทึกปัญหาแต่ละรายได้

คุณสามารถเลือกอัลกอริธึมหรือวิธีแก้ไขปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ได้แก่

 • Generalized Reduced Gradient (GRG) Nonlinear    ใช้สำหรับปัญหาที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นที่เป็นแบบเรียบ

 • LP Simplex    ใช้สำหรับปัญหาที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น

 • Evolutionary    ใช้สำหรับปัญหาที่มีลักษณะไม่เรียบ

สิ่งสำคัญ: คุณควรเปิดใช้งาน Solver add-in ของแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโหลด Solver add-in เครื่อง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ระดับการโฆษณาที่ในไตรมาสแต่ละรายการมีผลต่อจำนวนหน่วยที่ขายได้ กำหนดยอดขายรายได้ เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย กำไรโดยอ้อม Solver สามารถเปลี่ยนงบประมาณรายไตรมาสสำหรับโฆษณา (ตัดสินใจเซลล์ตัวแปร B5:C5), ขึ้นงบประมาณรวมข้อจำกัดของ $20000 (เซลล์ D5), จนกว่าจำนวนเป็นไปได้สูงสุดถึงผลกำไรทั้งหมด (เซลล์วัตถุประสงค์ D7) ได้ ค่าในเซลล์ตัวแปรจะใช้ในการคำนวณกำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละไตรมาส เพื่อให้พวกเขาเกี่ยวข้องกับสูตรเซลล์วัตถุประสงค์ D7 = SUM (Q1 กำไรทั้งหมด: Q2 กำไรทั้งหมด)

ตัวอย่างในการประเมินของ Solver

คำบรรยายภาพ 1 เซลล์ตัวแปร

คำบรรยายภาพ 2 เซลล์ที่มีข้อจำกัด

คำบรรยายภาพ 3  เซลล์วัตถุประสงค์

หลังจาก Solver ทำงาน ค่าใหม่จะเป็นดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น การประเมินของ Solver กับค่าใหม่

 1. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล > Solver

  Solver

  ใน Excel for Mac 2011: คลิกแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกSolver

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การวิเคราะห์ Add-in ของ Solver

 2. ในการตั้งค่าวัตถุประสงค์ ใส่การอ้างอิงเซลล์ หรือชื่อสำหรับเซลล์วัตถุประสงค์

  หมายเหตุ: เซลล์วัตถุประสงค์ต้องประกอบด้วยสูตรอยู่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ทำให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์มีขนาดใหญ่สุด

  คลิกMax

  ทำให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์เป็นไปได้

  คลิกMin

  ตั้งค่าเซลล์วัตถุประสงค์เป็นค่า ๆ หนึ่ง

  คลิกค่าของ แล้ว พิมพ์ค่าในกล่อง

 4. ในกล่องโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเซลล์ ใส่ชื่อหรือการอ้างอิงสำหรับแต่ละช่วงเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจ คั่นระหว่างการอ้างอิงที่ไม่ติดกัน ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  เซลล์ตัวแปรต้องเกี่ยวข้องโดยตรง หรือโดยอ้อมเซลล์วัตถุประสงค์ คุณสามารถระบุเซลล์ตัวแปรเกิน 200

 5. ในกล่องที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด เพิ่มข้อจำกัดใด ๆ ที่คุณต้องการนำไปใช้

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อจำกัด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Add

  2. ในกล่อง Cell Reference ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์หรือชื่อของช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดค่า

  3. บนด้าน< = สัมพันธ์เมนูป็อปอัพ เลือกความสัมพันธ์ที่คุณต้องการระหว่างเซลล์อ้างอิงและข้อจำกัด ถ้าคุณเลือก< =, = หรือ> = ในกล่องConstraint พิมพ์ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ หรือชื่อ หรือสูตร

   หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ได้เฉพาะ int ถัง และความสัมพันธ์ dif ข้อจำกัดในเซลล์ตัวแปรการตัดสินเท่านั้น

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ยอมรับข้อจำกัด และเพิ่มอีก

  คลิก เพิ่ม

  ยอมรับข้อจำกัด และกลับไปยังกล่องโต้ตอบSolver Parameters

  คลิก ตกลง

 6. คลิกSolve แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เก็บค่าโซลูชันบนแผ่นงาน

  คลิกKeep Solver Solution ในกล่องโต้ตอบSolver Results

  คืนค่าข้อมูลต้นฉบับ

  คลิกคืนค่าเดิม

หมายเหตุ: 

 1. เมื่อต้องการขัดจังหวะกระบวนการแก้ไขปัญหา กด ESC Excel คำนวณแผ่นงานที่ มีค่าสุดท้ายที่พบสำหรับเซลล์ที่ปรับได้

 2. เมื่อต้องการสร้างรายงานที่ยึดตามโซลูชันของคุณหลังจากที่ Solver ค้นหาโซลูชัน คุณสามารถคลิกชนิดรายงานในกล่องรายงาน และจากนั้น คลิกตกลง รายงานจะถูกสร้างขึ้นบนแผ่นงานใหม่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้า Solver ไม่ค้นหาโซลูชัน ตัวเลือกในการสร้างรายงานไม่พร้อมใช้งาน

 3. เมื่อต้องการบันทึกของค่าในเซลล์การปรับปรุงเป็นสถานการณ์ที่คุณสามารถแสดงเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คลิกบันทึกสถานการณ์สมมติ ในกล่องโต้ตอบSolver Results ทางแล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับสถานการณ์นี้ในกล่องชื่อสถานการณ์สมมติ

 1. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล > Solver

  Solver

  ใน Excel for Mac 2011: คลิกแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกSolver

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การวิเคราะห์ Add-in ของ Solver

 2. หลังจากที่คุณกำหนดปัญหา ในกล่องโต้ตอบSolver Parameters คลิกตัวเลือก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายShow Iteration Results เพื่อดูค่าของการทดลองแต่ละ แล้ว คลิ กตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Solve

 5. ในกล่องโต้ตอบShow Trial Solution เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  หยุดกระบวนการแก้ไขปัญหา และแสดงกล่องโต้ตอบSolver Results

  คลิกหยุด

  ดำเนินการกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อ และแสดงทดลองถัดไป

  คลิก Continue

 1. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล > Solver

  Solver

  ใน Excel for Mac 2011: คลิกแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกSolver

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การวิเคราะห์ Add-in ของ Solver

 2. คลิกตัวเลือก จากนั้น ในกล่องโต้ตอบหรือตัวเลือกSolver เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายตัวเลือกต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ตั้งค่าเวลาโซลูชันและทำซ้ำ

  บนแท็บAll Methods ภายใต้ข้อจำกัดของการแก้ไขปัญหา ในกล่องเวลา Max (วินาที) พิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการอนุญาตให้ครั้งโซลูชัน แล้ว ในกล่องการเกิดซ้ำ พิมพ์เกิดซ้ำที่คุณต้องการอนุญาตให้มีจำนวนสูงสุด

  หมายเหตุ: ถ้ากระบวนการแก้ไขปัญหาถึงเวลาสูงสุดหรือจำนวนการเกิดซ้ำก่อนที่ Solver ค้นหาโซลูชัน Solver จะแสดงกล่องโต้ตอบShow Trial Solution

  ตั้งค่าระดับความแม่นยำ

  บนแท็บAll Methods ในกล่องความแม่นยำจำกัด พิมพ์ระดับความแม่นยำที่คุณต้องการ ตัวเลข ความแม่นยำยิ่ง

  ตั้งค่าระดับความบรรจบกัน

  บนแท็บGRG Nonlinear หรือEvolutionary ในกล่องบรรจบกัน พิมพ์จำนวนสัมพัทธ์การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการอนุญาตให้มีในการคำนวณซ้ำครั้งล่าสุดห้าก่อน Solver หยุดทำงานกับโซลูชัน ที่มีขนาดเล็กที่ตัวเลข การเปลี่ยนแปลงน้อยอนุญาตให้มี

 3. คลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบSolver Parameters คลิกSolve หรือปิด

 1. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล > Solver

  Solver

  ใน Excel for Mac 2011: คลิกแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกSolver

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การวิเคราะห์ Add-in ของ Solver

 2. คลิกLoad/Save ใส่ช่วงของเซลล์สำหรับพื้นที่แบบจำลอง แล้ว คลิ กบันทึก หรือโหลด

  เมื่อคุณบันทึกแบบจำลอง ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์แรกของช่วงแนวตั้งของเซลล์ว่างที่คุณต้องการวางแบบจำลองปัญหา เมื่อคุณโหลดแบบจำลอง ให้ใส่การอ้างอิงสำหรับช่วงของเซลล์ทั้งหมดที่มีแบบจำลองปัญหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถบันทึกสิ่งที่เลือกล่าสุดในกล่องโต้ตอบSolver Parameters กับแผ่นงาน ด้วยการบันทึกเวิร์กบุ๊ก แต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กอาจมีการเลือกของตัวเอง Solver และทั้งหมดจะถูกบันทึก คุณยังสามารถกำหนดปัญหามากกว่าหนึ่งสำหรับแผ่นงาน ด้วยการคลิกLoad/Save เพื่อบันทึกปัญหาแต่ละรายได้

 1. ใน Excel 2016 สำหรับ Mac: คลิกข้อมูล > Solver

  Solver

  ใน Excel for Mac 2011: คลิกแท็บข้อมูล ภายใต้วิเคราะห์ คลิกSolver

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การวิเคราะห์ Add-in ของ Solver

 2. บนเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ ป็อปอัพเมนู เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีแก้ไขปัญหา

คำอธิบาย

GRG (Generalized ลดไล่ระดับสี) Nonlinear

ตัวเลือกเริ่มต้น สำหรับรูปแบบโดยใช้ฟังก์ชัน Excel ส่วนใหญ่อื่นที่ไม่ใช่ถ้า เลือก ค้นหา และฟังก์ชันอื่น ๆ "ขั้นตอน"

LP มเพล็กซ์

ใช้วิธีนี้สำหรับปัญหาการเขียนโปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบของคุณควรใช้ SUM, SUMPRODUCT, + - และ * ในสูตรที่อ้างอิงเซลล์ตัวแปร

Evolutionary

วิธีนี้ โดยยึดตามอัลกอริทึม genetic จะดีที่สุดเมื่อใช้ตัวแบบของคุณถ้า เลือก หรือค้นหาที่ มีอาร์กิวเมนต์ที่อ้างอิงเซลล์ตัวแปร

หมายเหตุ: ส่วนของโค้ดโปรแกรม Solver ลิขสิทธิ์ 2010 การ 1990 โดย Frontline Systems, inc.ส่วนเป็น 1989 ลิขสิทธิ์ โดยวิธี Optimal, inc

วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Solver

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดวิธีใช้เกี่ยวกับ Solver ที่ติดต่อ:

ระบบ frontline, inc.
4288 ปณ
หมู่บ้านเฉียง NV 89450-4288
(775) 831-0300
เว็บไซต์: http://www.solver.com
อีเมล: info@solver.com
วิธีใช้ Solver ที่ www.solver.com

บางส่วนของโค้ดโปรแกรม Solver เป็นลิขสิทธิ์ 1990-2009 ของ Frontline Systems, Inc. บางส่วนเป็นลิขสิทธิ์ 1989 ของ Optimal Methods, Inc.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ Solver สำหรับการทำงบประมาณตัวพิมพ์ใหญ่

ใช้ Solver เพื่อกำหนดผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

บทนำสู่การวิเคราะห์แบบ what-if

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

คีย์ลัดใน Excel 2016 สำหรับ Windows

ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Excel 2016 for Mac

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×