การกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับตัวควบคุมในแม่แบบฟอร์มของคุณ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณจะสามารถนำทางไปยังตัวควบคุมนั้นได้ทันทีด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกำหนดไว้ โดยทั่วไป การใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทำงานกับฟอร์มจะเร็วกว่าการใช้เมาส์ นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดสามารถเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวทำให้ไม่สามารถใช้เมาส์ได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมต่อไปนี้ กล่องข้อความ กล่อง Rich Text กล่องรายการแบบหล่นลง กล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม ตัวใช้เลือกวันที่ กล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก รูปภาพ แฟ้มที่แนบมา ปุ่ม และรูปภาพแบบหมึก

  1. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ ขั้นสูง

  3. ในกล่อง แป้นพิมพ์ลัด ให้พิมพ์อักขระหนึ่งตัว แป้นพิมพ์ลัดจะใช้แป้น ALT เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ทางลัด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ N แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวควบคุมนี้จะเป็น ALT+N

    หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างจะถูกใช้งานแล้วโดย Microsoft Office InfoPath และโปรแกรมระบบ Microsoft Office อื่นๆ แม้ว่าคุณจะสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดที่มีอยู่แล้วนั้นให้กับตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้อย่างอิสระ แต่สิ่งนี้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานทางลัดเป็นประจำได้

  4. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณรู้ว่ามีแป้นพิมพ์ลัดอยู่ ให้พิมพ์ป้ายชื่อที่ด้านหน้าของตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มพร้อมกับทางลัดที่คุณกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ ชื่อ (ALT+N) สำหรับป้ายชื่อของกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อลงไป สิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่ามีแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ร่วมกับกล่องข้อความนี้ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×