การกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัด ด้วยการกำหนดคีย์ลัด (หรือแป้นพิมพ์ลัด) เมื่อต้องการคำสั่ง แมโคร ฟอนต์ สไตล์ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไป คุณยังสามารถเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

การกำหนดค่าหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. ถ้าจำเป็น กดแป้น TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างกำหนดแถบเครื่องมือด่วนและคีย์ลัด

 2. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่า กำหนดเอง จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 3. ในกล่องประเภท กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่ประกอบด้วยคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้อง การกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัด แล้ว กด SPACEBAR

 4. กดแป้น TAB เพื่อไปที่กล่อง คำสั่ง

 5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้อง การกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัด แล้ว กด SPACEBAR

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้คำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้นในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  เริ่มใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่

  2. กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL กับแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ผสมมีการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดไว้แล้วให้เลือกแป้นพิมพ์ผสมอื่น

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดแป้นพิมพ์ผสมใหม่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกดแป้น CTRL+B เป็นการเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนดแป้น CTRL+B ใหม่ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้น CTRL+B จนกว่าคุณจะคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้มีการตั้งค่าเช่นเดิมด้วยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  4. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์แบบสั่งโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนไว้สำหรับการเริ่มต้นการโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  นำคีย์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออกแล้วกด SPACEBAR

  3. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่า เอาออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 7. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

 8. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด จากนั้นกด ENTER

กำหนดค่าหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้เมาส์

 1. ในบานหน้าต่างกำหนดแถบเครื่องมือด่วนและแป้นพิมพ์ลัด คลิกกำหนดเอง

 2. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 4. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้คำสั่งหรือรายการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดคีย์ลัด

  เริ่มใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ให้กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนด ตัวอย่างเช่น กด CTRL และปุ่มที่คุณต้องการใช้

  2. ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ผสมมีการกำหนดให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดไว้แล้วให้เลือกแป้นพิมพ์ผสมอื่น

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดแป้นพิมพ์ผสมใหม่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกดแป้น CTRL+B เป็นการเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนดแป้น CTRL+B ใหม่ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้น CTRL+B จนกว่าคุณจะคืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้มีการตั้งค่าเช่นเดิมด้วยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  3. คลิกกำหนด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์แบบสั่งโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนไว้สำหรับการเริ่มต้นการโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  นำคีย์ลัดออก

  1. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิก เอาออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×