การกำหนดเส้นทางที่จัดการ

เมื่อกำหนดเส้นทางที่จัดการ คุณสามารถระบุได้ว่าเส้นทางใดใน Namespace ของ URL ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บจะถูกใช้สำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถระบุอย่างน้อยหนึ่งไซต์คอลเลกชันที่มีอยู่ไว้ที่เส้นทางที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่น เส้นทางที่ชัดเจนของ hr ระบุว่า URL http://server/hr เป็นไซต์คอลเลกชัน ในขณะที่เส้นทางที่มีอักขระตัวแทนของ "ไซต์" จะระบุว่า URL ลูกของ http://server/sites/ เช่น server/sites/team เป็นไซต์คอลเลกชัน

 1. บนแถบนำทางด้านบน ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน การจัดการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ให้คลิก กำหนดเส้นทางที่จัดการ

 3. บนเพจ 'กำหนดเส้นทางที่จัดการ' ถ้าคุณต้องการกำหนดเส้นทางที่จัดการของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บให้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ถูกเลือก ในส่วน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ บนเมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  • บนเพจ 'เลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ' ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการกำหนดเส้นทางที่จัดการ

 4. ในส่วน เส้นทางที่ถูกรวมไว้ เมื่อต้องการลบเส้นทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเส้นทางที่คุณต้องการลบแล้วคลิก ลบเส้นทางที่เลือกไว้

 5. ในส่วน เพิ่มเส้นทางใหม่ เมื่อต้องการรวมเส้นทางใหม่ภายใน Namespace ของ URL ให้พิมพ์เส้นทางในกล่อง เส้นทาง

 6. คลิก ตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบ URL เว็บเบราว์เซอร์จะเปิดไปยังเส้นทางที่ระบุ

 7. ในรายการ ชนิด ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การรวมแบบใช้อักขระตัวแทน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรวมเส้นทางทั้งหมดที่เป็นเส้นทางย่อยของเส้นทางที่ระบุ

  • การรวมที่ชัดแจ้ง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรวมไซต์ที่ถูกระบุโดยเส้นทางที่ระบุ ไซต์ย่อยของเส้นทางที่ระบุจะไม่ถูกรวม

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×