การกำหนดเพจยินดีต้อนรับสำหรับชุดเอกสารเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพจยินดีต้อนรับของชุดเอกสารคือเพจของ Web Part เพจหนึ่งที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกับที่คุณแก้ไขเพจใดๆ ของ Web Part คุณสามารถกำหนดเพจยินดีต้อนรับที่จะแสดงสำหรับชุดเอกสารเองได้ เพื่อให้เพจนั้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะทำงานกับเอกสารต่างๆ ภายในชุดเอกสารนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ้างอิงหรือแนวทางลักษณะ วันครบกำหนดของโครงการ หรือข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น อินสแตนซ์แต่ละอินสแตนซ์ของชุดเอกสารที่สร้างจากชนิดเนื้อหาชนิดหนึ่งของชุดเอกสาร จะแสดงเพจยินดีต้อนรับเพจเดียวกัน

เพจยินดีต้อนรับของชุดเอกสาร

เพจยินดีต้อนรับของชุดเอกสารหนึ่งๆ จะประกอบด้วย Web Part สอง Web Part ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับชุดเอกสารแต่ละชุด Web Part สำหรับคุณสมบัติของชุดเอกสารจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติของชุดเอกสาร Web Part สำหรับเนื้อหาของชุดเอกสารจะแสดงแฟ้มที่เป็นของชุดเอกสารนั้น ถ้าคุณกำหนดเพจยินดีต้อนรับของชุดเอกสารเอง คุณอาจต้องการรักษา Web Part เหล่านี้ไว้ด้วย

  1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

  3. บนเพจ ชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้คลิกชื่อชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารที่คุณต้องการกำหนดค่า

  4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าชุดเอกสาร

  5. ในส่วน เพจยินดีต้อนรับ ให้คลิก กำหนดหน้ายินดีต้อนรับเอง

  6. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แก้ไขเพจ เพจยินดีต้อนรับของชุดเอกสารคือเพจของ Web Part เพจหนึ่งที่คุณสามารถแก้ไขได้เหมือนกับที่คุณแก้ไขเพจใดๆ ของ Web Part

  7. เมื่อคุณปรับปรุงเพจยินดีต้อนรับเสร็จสิ้นแล้ว ให้กลับไปยังเพจการตั้งค่าชุดเอกสาร ในส่วน เพจยินดีต้อนรับ ให้ระบุว่าคุณต้องการปรับปรุงเพจยินดีต้อนรับสำหรับชนิดเนื้อหาใดๆ ที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหานี้หรือไม่

  8. ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหานี้

  9. คลิก ตกลง

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×