การกำหนดเพจของ Web Part เอง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดเพจของ Web Part เองได้หลายวิธี เช่น แก้ไขแถบชื่อเรื่องของเพจของ Web Part, เพิ่ม Web Part, กำหนดมุมมองของ Web Part สำหรับมุมมองรายการ และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของเพจของ Web Part หลังจากที่คุณเพิ่ม Web Part ลงในเพจของ Web Part ของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part เพื่อสร้างโซลูชันแบบกำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับเพจของคุณ ค้นหาการเชื่อมโยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Web Part ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม ถ้าคุณมีโปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถกำหนดเค้าโครงเพจของ Web Part ของคุณเองได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Office SharePoint Designer 2007 เพื่อแก้ไขเพจของ Web Part ให้ดูวิธีใช้ Office SharePoint Designer 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างมุมมองส่วนบุคคลหรือคืนค่ามุมมองที่แชร์ของหน้า Web Part

แก้ไขแถบชื่อเรื่องของหน้า Web Part

เพิ่ม Web Part

การกำหนดมุมมองของรายการหรือไลบรารีใน Web Part เอง

เปลี่ยนเค้าโครงของหน้า Web Part

สร้างมุมมองส่วนบุคคลหรือคืนค่ามุมมองที่ใช้ร่วมกันของเพจของ Web Part

ตามค่าเริ่มต้น คุณอยู่ในมุมมองที่ใช้ร่วมกันเมื่อคุณดูไซต์หรือเพจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณกระทำต่อเพจในขณะที่คุณอยู่ในมุมมองที่ใช้ร่วมกันจะปรากฏให้เห็นแก่ผู้ที่เยี่ยมชมเพจนั้น ถ้าคุณสร้างมุมมองส่วนบุคคลของเพจ การเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำต่อเพจจะปรากฏให้คุณเห็นเพียงคนเดียว

สร้างมุมมองส่วนบุคคล

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ยินดีต้อนรับ ชื่อของคุณ แล้วคลิก ปรับรูปแบบหน้านี้ให้เป็นแบบส่วนตัว

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเพจเอง คุณสามารถเพิ่มหรือเอา Web Part ออก รวมทั้งปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของ Web Part อื่นๆ บนเพจ กำหนดมุมมองของ Web Part สำหรับมุมมองรายการบนเพจเอง และกำหนดคุณสมบัติของ Web Part อื่นๆ บนเพจเอง

  หมายเหตุ: คุณสามารถปิด Web Part ในมุมมองส่วนบุคคล แต่คุณไม่สามารถลบ Web Part ออกจากเพจได้

 3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ออกจาก 'โหมดแก้ไข'

คืนค่ามุมมองที่ใช้ร่วมกัน

คุณสามารถลบการเปลี่ยนแปลงที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวซึ่งคุณทำไว้กับเพจของ Web Part และเปลี่ยนค่าคุณสมบัติที่ใช้ร่วมกันปัจจุบันสำหรับ Web Part บนเพจกลับคืนตามเดิม

คำสั่ง ตั้งค่าเนื้อหาของเพจใหม่ จะลบค่าคุณสมบัติ Web Part ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวออกไปอย่างถาวร และลบ Web Part ใดๆ ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวออกไปอย่างถาวรเช่นกัน ถ้าคุณต้องการสร้างมุมมองส่วนบุคคลอีกมุมมองหนึ่ง คุณจะต้องทำการกำหนดเองอีกครั้ง

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิก ยินดีต้อนรับ ชื่อของคุณ แล้วคลิก ตั้งค่าเนื้อหาของหน้าใหม่

 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการที่จะตั้งค่าเนื้อหาของเพจใหม่ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คำสั่ง ตั้งค่าเนื้อหาของเพจใหม่ ปรากฏให้เห็นเฉพาะในมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้น และถ้าก่อนหน้านี้คุณได้ปรับเพจของ Web Part ให้เป็นแบบส่วนตัว

ด้านบนของหน้า

แก้ไขแถบชื่อเรื่องของเพจของ Web Part

แถบชื่อเรื่องของเพจของ Web Part ประกอบด้วยชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ คำอธิบาย และรูป ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อย่างเพียงพอในการปรับเปลี่ยนเพจของ Web Part สำหรับผู้ใช้ทุกคนสามารถเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือเอารายการเหล่านี้ออกได้ โดยที่ชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ คำอธิบาย และรูปจะมีหรือไม่ก็ได้ และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้เพจของ Web Part ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับผู้ใช้คนใดคนหนึ่งได้

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถเปิดใช้งานการอนุญาตการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเพจของ Web Part ปุ่มการรับรองความถูกต้องจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเพจหรือทำการเปลี่ยนแปลงเพจของ Web Part นั้น

หมายเหตุ: ถ้าหน้า Web Part ถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร คุณอาจต้องเช็คเอาท์เอกสารของหน้า Web Part ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเพิ่ม Web Part เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เช็คอินเอกสารกลับไปยังไลบรารีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิก แก้ไขคุณสมบัติของแถบชื่อเรื่อง

 3. คุณสามารถแก้ไขแอตทริบิวต์ใดๆ ต่อไปนี้ของแถบชื่อเรื่องในบานหน้าต่างเครื่องมือ นั่นคือ ชื่อเรื่อง, คำอธิบายภาพ, คำอธิบาย และ การเชื่อมโยงรูป

  คุณสมบัติแถบชื่อเรื่องของหน้า Web Part

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติแบบกำหนดเองใดๆ เหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

  คุณสมบัติ

  คำอธิบาย

  ชื่อเรื่อง

  หัวเรื่องหลักแบบข้อความในแถบชื่อเรื่องของหน้า Web Part เมื่อเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นค่าตามชื่อไฟล์ของหน้า เนื่องจากชื่อเรื่องจะมีหรือไม่ก็ได้ คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้ ไม่มีการจำกัดความยาวของชื่อเรื่อง

  เนื่องจากชื่อเรื่องที่ยาวเกินไปจะใช้พื้นที่ว่างจำนวนมากบนหน้า Web Part คุณอาจต้องสร้างสมดุลของความยาวของแถบชื่อเรื่องกับส่วนที่เหลือของ Web Part บนหน้า

  คำอธิบายภาพ

  คำอธิบายเสริมสำหรับหน้า Web Part คำอธิบายภาพจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามี คำอธิบายภาพจะปรากฏเหนือชื่อเรื่องในแถบชื่อเรื่องของหน้า Web Part ความยาวสูงสุดของคำอธิบายภาพคือ 100 อักขระ

  คำอธิบาย

  ข้อมูลเสริมสำหรับชื่อเรื่องหรือคำอธิบายภาพของหน้า Web Part คำอธิบายจะมีหรือไม่ก็ได้ และถ้ามี คำอธิบายจะปรากฏเมื่อคุณวางตัวชี้ของเมาส์ไว้บนชื่อเรื่องหรือคำอธิบายภาพของหน้า Web Part ความยาวสูงสุดของคำอธิบายคือ 255 อักขระ

  ลิงก์รูป

  รูป เช่น โลโก้ของบริษัทที่ปรากฏทางด้านซ้ายของชื่อเรื่องของหน้า Web Part รูปจะมีหรือไม่ก็ได้ ตามค่าเริ่มต้น รูปจะถูกตั้งค่าเป็นโลโก้ที่คุณสามารถลบหรือแทนที่ได้ รูปจะแสดงในขนาดที่ระบุ ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปสามารถระบุเป็นที่อยู่เว็บหรือเส้นทางไฟล์ก็ได้ ส่วนขยายของไฟล์ที่สนับสนุนสำหรับไฟล์รูป ได้แก่ .bmp, .gif, .jpg, .jpeg และ .pict

  ปุ่มการรับรองความถูกต้อง

  เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows SharePoint Services จะปิดการใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อตามค่าเริ่มต้น และพร้อมท์ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ หรือผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ และอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เฉพาะเมื่อต้องการดูหรือระบุการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับหน้า Web Part บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยไม่ต้องปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก นำไปใช้

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม Web Part

วิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเพิ่ม Web Part ลงในเพจของ Web Part ก็คือ การใช้กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อเพิ่มรายการ ไลบรารี และ Web Part อื่นๆ ลงในเพจของ Web Part ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์ คุณสามารถเพิ่ม Web Part ใหม่ลงในรายการที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts และคุณสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองที่คุณสามารถแสดง Web Part บางอย่างไว้ร่วมกันในรายการได้

หมายเหตุ: ถ้าหน้า Web Part ถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร คุณอาจต้องเช็คเอาท์เอกสารของหน้า Web Part ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเพิ่ม Web Part เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เช็คอินเอกสารกลับไปยังไลบรารีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิก เพิ่ม Web Part

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจ

  ชนิดของ Web Part

  Windows SharePoint Services มี Web Part หลายชนิดที่พร้อมใช้งานกับไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ Web Part ที่มีอยู่แล้วภายในเหล่านี้ กำหนด Web Part เองตามความต้องการของคุณ หรือสร้าง Web Part ใหม่และอัปโหลดเพื่อนำไปใช้กับทั้งเว็บไซต์ของคุณก็ได้

  Web Part เริ่มต้น

  Web Part ต่อไปนี้จะถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นในไซต์ใดๆ และสามารถกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมของคุณได้ Web Part จำนวนมากเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อกันเองได้ เพื่อสร้างโซลูชันหลากหลายที่ไม่ซ้ำกันดังนี้

  • Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาเพื่อเพิ่มข้อความที่จัดรูปแบบ ตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ และรูปภาพลงในหน้า Web Part ได้

  • Web Part สำหรับฟอร์ม     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อและกรองคอลัมน์ของข้อมูลใน Web Part อื่นได้ Web Part ทั้งสองรายการต้องทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

  • Web Part สำหรับรูป     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกในหน้า Web Part ได้ เมื่อต้องการประสานรูปเข้ากับ Web Part อื่นๆ บนหน้าได้ง่ายขึ้น คุณสามารถควบคุมการจัดแนวในแนวตั้ง แนวนอน และสีพื้นหลังของรูปภายใน Web Part สำหรับรูปได้โดยการแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองในมุมมองที่แชร์

  • Web Part สำหรับมุมมองรายการ    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อแสดงและแก้ไขข้อมูลในรายการหรือข้อมูลในไลบรารีในไซต์ของคุณ และเพื่อเชื่อมต่อกับ Web Part อื่น รวมถึง Web Part สำหรับมุมมองรายการอื่นๆ ได้ รายการ คือ ข้อมูลที่คุณแชร์กับสมาชิกในทีมและมักจะแสดงในรูปแบบตาราง มุมมองรายการจะแสดงข้อมูลนี้ในวิธีต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การกรอง การเรียงลำดับ หรือการเลือกคอลัมน์โดยเฉพาะ

   หมายเหตุ: จะไม่มี Web Part ที่ชื่อว่ามุมมองรายการ เมื่อคุณสร้างรายการบนไซต์ของคุณ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีชื่อเดียวกันกับรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรายการชื่อ เรือ ขึ้นมา Web Part ที่ชื่อ เรือ จะพร้อมใช้งานใน แกลเลอรีชื่อไซต์ Web Part จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรายการที่คุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  • Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า เพื่อแสดงเว็บเพจ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์บนหน้า Web Part ได้ คุณใส่ไฮเปอร์ลิงก์ เส้นทางไฟล์ หรือชื่อโฟลเดอร์เพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหา

  • Web Part สำหรับ ผู้ใช้ไซต์    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ เพื่อแสดงรายชื่อของผู้ใช้และกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการใช้ไซต์ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะปรากฏบนโฮมเพจของไซต์ เวิร์กสเปซเอกสาร โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ในหน้า Web Part ใดก็ได้

   หมายเหตุ: ในไซต์ที่ใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 และเวอร์ชันก่อนหน้านั้น Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะเรียกว่า Web Part สำหรับสมาชิก

  • Web Part สำหรับ XML     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับ XML เพื่อแสดง Extensible Markup Language (XML) และนำ Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) ไปใช้กับ XML ก่อนที่จะแสดงเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีไฟล์ XML ที่ประกอบด้วยรายการเรือ ราคา และลิงก์ไปยังรูปเรือ คุณสามารถใช้ XSLT เพื่อแปลงข้อมูลให้แสดงรายการของเรือและราคา และทำให้ชื่อเรือเป็นไฮเปอร์ลิงก์เพื่อแสดงรูปในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

   Web Part สำหรับมุมมองรายการที่กำหนดค่าล่วงหน้า

   Web Parts ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นในเทมเพลตของไซต์ทีม Windows SharePoint Services และได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ และพร้อมให้ใช้งานบนหน้า Web Part เมื่อคุณสร้างไซต์ทีมใหม่ จะมีการรวม Web Part เหล่านี้ในลักษณะต่างๆ เมื่อคุณสร้างไซต์ทีมหรือไซต์เวิร์กสเปซ โดยขึ้นอยู่กับเทมเพลตไซต์ที่คุณเลือก

   หมายเหตุ: Web Parts เหล่านี้มาจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการ และใช้เทมเพลต Web Part ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเค้าโครงและการออกแบบที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังรายการเหล่านี้ บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก รายการ บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด ให้คลิกชื่อของรายการที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล

  • ข้อความประกาศ     ใช้ Web Part ของข้อความประกาศเพื่อโพสต์ข่าว สถานะ และข้อมูลสั้นๆ ที่คุณต้องการแชร์กับสมาชิกในทีม

  • ปฏิทิน     ใช้ Web Part ของปฏิทินเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือกำหนดการของทีมที่จะเกิดขึ้น

  • ลิงก์     ใช้ Web Part ของลิงก์เพื่อโพสต์ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจที่น่าสนใจสำหรับทีม

  • เอกสารที่แชร์     ใช้ Web Part ของเอกสารที่แชร์ในการแชร์ไฟล์จากไลบรารีเอกสารเริ่มต้นกับผู้ใช้ของไซต์

  • งาน     ใช้ Web Part ของงานเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีม ระบุวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ และแสดงสถานะและความคืบหน้าของงานนั้น

  • การอภิปรายของทีม     ใช้ Web Part ของการอภิปรายของทีมเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับทีม

   Web Part แบบกำหนดเอง

   โดยใช้สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Visual Studio นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากชุดฟีเจอร์ทั้งหมดของ Microsoft ASP.NET ในการสร้าง Web Part แบบกำหนดเองได้ หน้า Web Part เป็นไฟล์ ASP.NET (.aspx) และ Web Part มาจากตัวควบคุมฟอร์มบนเว็บ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้า Web Part เพิ่มเติม นักพัฒนาสามารถสร้าง Web Part ของตนเองที่มีฟังก์ชันการทำงานใหม่ได้ นักพัฒนายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองลงใน Web Part เพิ่มตัวสร้างแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างเครื่องมือสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้เฉพาะทาง และเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ โดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการปรับใช้ Web Part ให้ดูที่ Windows SharePoint Services 3.0 SDK ซึ่งมีให้ใช้งานจาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Windows SharePoint Services 3.0 SDK

   คุณยังสามารถใช้ Web Part ที่บุคคลอื่นหรือบริษัทได้สร้างขึ้น คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเพิ่ม Web Part ของบริษัทอื่นลงในหน้า Web Part หรือไซต์ของคุณ บาง Web Part อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่ม Web Part ของบริษัทอื่นลงในหน้า Web Part หรือไซต์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

  คุณสามารถเพิ่ม Web Part ได้มากกว่าหนึ่งชนิดด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มเติมของ Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

การกำหนดมุมมองของรายการหรือไลบรารีใน Web Part เอง

หลังจากที่คุณเพิ่ม Web Part สำหรับมุมมองรายการลงในหน้าของ Web Part คุณสามารถกำหนดมุมมองได้เองเพื่อให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนหน้านั้นเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขมุมมองปัจจุบันจากหน้าของ Web Part ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองของรายการหรือไลบรารี ซึ่งคุณสามารถใช้ในการแสดงชุดข้อมูลอื่นในอินสแตนซ์ต่างๆ ของ Web Part สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้นได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการหรือไลบรารีโดยใช้เมนู มุมมอง เมนูมุมมอง ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดเอง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการหรือไลบรารีในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ของ Web Part ที่คุณต้องการกำหนดเอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่แชร์

 3. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน

 4. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

 5. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกว่าคุณจะต้องการให้มีการเรียงลำดับข้อมูลหรือไม่และอย่างไร คุณสามารถใช้สองคอลัมน์ในการเรียงลำดับได้ เช่น เริ่มจากตามผู้สร้าง แล้วต่อไปตามด้วยชื่อแฟ้มของแต่ละผู้สร้าง

 6. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการกรองข้อมูล มุมมองที่กรองจะแสดงจำนวนข้อมูลน้อยลง เช่น รายการที่สร้างโดยแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือรายการที่มีสถานะ อนุมัติแล้ว

 7. ในส่วน จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันในส่วนของตนเอง เช่น ส่วนที่ขยายได้สำหรับเอกสารตามชื่อผู้เขียนที่ระบุไว้

 8. ในส่วน ผลรวม คุณสามารถนับจำนวนรายการในคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนของปัญหาทั้งหมด ในบางกรณี คุณสามารถสรุปหรือกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าเฉลี่ย ได้

 9. ในส่วน สไตล์ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมอง เช่น รายการที่มีการแรเงาในทุกแถวที่มีการแรเงาไว้

 10. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีโฟลเดอร์ คุณสามารถสร้างมุมมองที่ไม่มีโฟลเดอร์ได้ ซึ่งในบางครั้งเราจะเรียกว่า มุมมองแบบแฟลต เมื่อต้องการดูข้อมูลรายการทั้งหมดในระดับเดียวกัน ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์

 11. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีขนาดใหญ่ คุณสามารถจำกัดจำนวนไฟล์ที่สามารถดูได้ในรายการหรือไลบรารี หรือจำนวนไฟล์ที่สามารถดูได้ในหน้าเดียว ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 12. ถ้าคุณวางแผนที่จะดูรายการหรือไลบรารีบนอุปกรณ์มือถือ ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการในส่วน มือถือ

 13. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงของเพจของ Web Part

คุณสามารถย้าย Web Part ไปยังที่ต่างๆ บนเพจของ Web Part เพื่อวาง Web Part นั้นไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ ในโซน Web Part ใดๆ ที่คุณต้องการ เมื่อดูไซต์ในเว็บเบราว์เซอร์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแม่แบบที่คุณเลือกไว้เมื่อตอนที่คุณสร้างเพจของ Web Part ได้ ถ้าคุณมีโปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของเพจของ Web Part ได้

หมายเหตุ: ถ้าหน้า Web Part ถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร คุณอาจต้องเช็คเอาท์เอกสารของหน้า Web Part ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเพิ่ม Web Part เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เช็คอินเอกสารกลับไปยังไลบรารีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้ทั้งหมด

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ลาก Web Parts ไปยังตำแหน่งใหม่หรือโซน Web Part บนเพจ

 3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ออกจาก 'โหมดแก้ไข'

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×