การกำหนดว่าโฟลเดอร์ Outlook ใดสามารถอ่านได้ด้วยข้อความส่วนรวมใน Outlook Voice Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Exchange Server Unified Messaging กล่องจดหมายของคุณ นอกเหนือจากฟังข้อความเสียงของคุณ สามารถอ่านข้อความอีเมลในโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นคุณ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ Outlook Voice Access ไปยังโฟลเดอร์จดหมายที่บัญชีผู้ใช้ Exchange Server ของคุณใด ๆ

การส่งข้อความส่วนรวมที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก จัดการข้อความเสียง

หมายเหตุ: หลังจากเว็บ เบราว์เซอร์เปิด คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของคุณเข้าสู่ระบบสำหรับ Outlook Web App (OWA)

  1. ภายใต้ Outlook Voice Access ให้คลิกชื่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ อ่านโฟลเดอร์นี้ ตามค่าเริ่มต้น กล่องจดหมายเข้า จะปรากฏขึ้น

  2. คลิกโฟลเดอร์จดหมายที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  3. คลิก บันทึก

การส่งข้อความส่วนรวมที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2007

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

  3. ในส่วน การใช้โทรศัพท์ ในตัวเลือก เลือกโฟลเดอร์เพื่ออ่านขณะกำลังเข้าถึงข้อความอีเมลจากโทรศัพท์ ให้คลิก เปลี่ยนโฟลเดอร์

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกโฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์จดหมายในกล่องจดหมายของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×