การกำหนดว่าบริการใดบ้างที่ถูกโฮสต์โดยเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การดำเนินการ

 2. บนเพจ การดำเนินการ ในส่วน โทโพโลยีและบริการ ให้คลิก บริการบนเซิร์ฟเวอร์

 3. ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการดูบริการ ให้คลิก เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ บนเมนู เซิร์ฟเวอร์ บนเพจ บริการบนเซิร์ฟเวอร์

  • บนเพจ 'เลือกเซิร์ฟเวอร์' ให้คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการดูบริการ

 4. เมื่อต้องการกรองบริการที่แสดง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้บนเมนู มุมมอง

  • กำหนดค่าได้ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการดูบริการที่สามารถหยุดหรือเริ่มได้

  • ทั้งหมด เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการดูบริการทั้งหมดที่โฮสต์โดยเซิร์ฟเวอร์ที่เลือก

  • เมื่อต้องการหยุดหรือเริ่มบริการ ให้คลิก เริ่ม หรือ หยุด ในคอลัมน์สำหรับบริการที่คุณต้องการให้เริ่มหรือหยุดการทำงาน

   • ถ้ามีกล่องข้อความถามว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

    คำเตือน: การหยุดการทำงานของบริการอาจมีผลที่รุนแรงตามมา ตัวอย่างเช่น การหยุดการทำงานของบริการ Microsoft Windows SharePoint Services Search จะทำให้บริการถูกถอนการติดตั้งจากเซิร์ฟเวอร์ปลายทางและทำให้แฟ้มดัชนีทั้งหมดถูกทำลายอย่างถาวร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×