การกำหนดวันที่และเวลาสำหรับค่าสถานะข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ค่าสถานะจะช่วยในการระบุข้อความที่ต้องการได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คุณสามารถสแกนกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือรายการข้อความอื่นเพื่อหาข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ และเรียงลำดับรายการเหล่านี้เพื่อค้นหาข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะของคุณทั้งหมดได้

เมื่อคุณกำหนดค่าสถานะให้ข้อความ วันที่เริ่มและวันครบกำหนดสำหรับค่าสถานะจะปรากฏในอินโฟบาร์ในส่วนหัวข้อความ เพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้น ข้อความจะปรากฏขึ้นในแถบรายการที่ต้องทำและรายการงานประจำวันในปฏิทินด้วยเช่นกัน โดยเรียงตามวันที่ Microsoft Office Outlook 2007 มีค่าสถานะหลายค่าไว้ให้ซึ่งมีการกำหนดวันที่ไว้แล้ว เช่น วันนี้ และ สัปดาห์หน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าสถานะโดยไม่กำหนดความสัมพันธ์กับวันที่ได้เช่นกัน ถ้าคุณกำหนดวันที่และเวลาแบบเดียวกันให้กับข้อความบ่อยครั้ง คุณสามารถใช้ค่าสถานะคลิกด่วนเพื่อตั้งค่าสถานะให้กับรายการด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวได้

เมื่อต้องการให้ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะได้รับความสนใจมากขึ้น คุณสามารถตั้งค่าตัวเตือนให้จดจำกำหนดเวลาที่จะดำเนินการได้

ในบทความนี้

วันค่าสถานะบนเมนูตามงานทำงานอย่างไร

ตั้งค่าวันและเวลาสำหรับค่าสถานะ

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับตัวคุณเองในข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับผู้อื่นในการตั้งค่าสถานะข้อความ

วันที่ของค่าสถานะบนเมนู ตามงาน ทำงานอย่างไร

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของวันที่สำหรับค่าสถานะบนเมนู ตามงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดวันที่สำหรับค่าสถานะใดๆ ได้เองและเลือกที่จะตั้งค่าตัวเตือนหรือไม่ก็ได้

ค่าสถานะ

วันที่เริ่ม

วันครบกำหนด

ตัวเตือน

วันนี้

วันที่ปัจจุบัน

วันที่ปัจจุบัน

หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของวันนี้

พรุ่งนี้

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

วันที่ปัจจุบันบวกหนึ่งวัน

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกหนึ่งวันทำงาน

สัปดาห์นี้

วันที่ปัจจุบันบวกสองวัน แต่ไม่ใช่หลังจากวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

เวลาเริ่มต้นของวันปัจจุบันบวกสองวันทำงาน

สัปดาห์หน้า

วันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์หน้า

เวลาเริ่มต้นของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หน้า

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

ไม่มีวันที่

วันที่ปัจจุบัน

กำหนดเอง

วันที่ปัจจุบันถูกแสดง ให้เลือกวันที่แบบกำหนดเอง ถ้าคุณต้องการ

วันที่ปัจจุบันถูกแสดง ให้เลือกวันที่แบบกำหนดเอง ถ้าคุณต้องการ

วันที่ปัจจุบันถูกแสดง ให้เลือกวันที่แบบกำหนดเอง ถ้าคุณต้องการ


ด้านบนของหน้า

การกำหนดวันที่และเวลาสำหรับค่าสถานะ

คุณสามารถกำหนดวันที่และเวลาในข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะเพื่อเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องดำเนินการต่างๆ

ตัวอย่าง ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับสัปดาห์ถัดไป จะปรากฏเป็นสีแดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยวันจันทร์ของสัปดาห์มาถึง และข้อมูลจะปรากฏในแถบรายการที่ต้องทำของคุณ ด้วยวันจันทร์ แสดงอยู่ในส่วนปัจจุบัน ข้อความจะแสดงในรายการงานของคุณรายวันจันทร์ ถ้าคุณไม่ต้องดำเนินการใด ๆ บนรายการ จะยังคงอยู่ในรายการสำหรับวันปัจจุบันในสถานที่ทั้งสอง ค้นหาวิธีการเอาออก หรือรายการถูกตั้งค่าสถานะให้เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะไปยังผู้อื่นได้ โดยข้อความดังกล่าวจะแสดงขึ้นพร้อมกับค่าสถานะในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับโดยมีวันที่เริ่ม วันครบกำหนด และข้อมูลค่าสถานะอื่นๆ รวมอยู่ในแถบข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อความจะไม่ถูกเพิ่มลงในแถบรายการที่ต้องทำหรือรายการงานประจำวันของผู้รับ

คุณสามารถกำหนดเวลาและวันที่ในเวลาเดียวกับที่คุณเพิ่มค่าสถานะให้กับข้อความ คุณสามารถใช้วันที่และเวลาเริ่มต้นที่สัมพันธ์กับค่าสถานะเมนู ตามงาน หรือคุณจะกำหนดวันที่และเวลาเองตามความจำเป็นก็ได้

 • เพิ่มค่าสถานะให้กับข้อความ

  ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม แล้ว คลิ กการตั้งค่าสถานะ

  • ในรายการข้อความ เช่น กล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้คลิกขวาที่รายการ จากนั้นชี้ไปที่ ตามงาน แล้วคลิกค่าสถานะบนเมนูทางลัด

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกำหนดค่าสถานะข้อความเพียงคลิกเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่กำหนดค่าสถานะคลิกด่วน

 • เพิ่มค่าสถานะที่มีวันที่แบบกำหนดเองให้กับข้อความ

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

   • ในรายการข้อความ อย่างเช่น กล่องจดหมายเข้า ให้คลิกขวาที่รายการ จากนั้นชี้ไปที่ ตามงาน แล้วคลิก กำหนดเอง บนเมนูทางลัด

  2. ในรายการ วันที่เริ่ม และ วันครบกำหนด ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการ

วันที่เริ่มและวันครบกำหนดจะปรากฏในแถบข้อมูลใกล้กับด้านบนของข้อความ พร้อมกับข้อมูลที่รวมอยู่ในกล่อง ตั้งค่าสถานะเป็น

หมายเหตุ: การตั้งค่าสถานะรายการจะไม่ได้ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับรายการด้วย คุณสามารถเลือกตัวเตือนได้โดยคลิก เพิ่มตัวเตือน บนเมนู ตามงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนต่อไป

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าตัวเตือนสำหรับตัวคุณเองในข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ

คุณต้องตอบข้อความภายในวันนั้นหรือไม่ หรือต้องทำสิ่งสำคัญที่ได้รับการร้องขอซึ่งคุณพลาดหรือหลงลืมไปหรือไม่ การตั้งค่าตัวเตือนสำหรับข้อความช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตามงานจะได้รับความสนใจจากคุณ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม

  • ในรายการข้อความ เช่น กล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้คลิกขวาที่รายการ จากนั้นชี้ไปที่ ตามงาน แล้วคลิกค่าสถานะบนเมนูทางลัด

 2. บนเมนู ตามงาน ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการเตือน

  เคล็ดลับ: หลังจากที่ตั้งค่าแล้ว เวลาและวันที่สำหรับตัวเตือนจะปรากฎขึ้นในอินโฟบาร์ใกล้ด้านบนของข้อความ หรือที่ติดต่อ

 3. เมื่อต้องการกำหนดเวลาและวันที่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเตือน ให้คลิก วันที่แบบกำหนดเอง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน แล้วเลือกวันที่และเวลาสำหรับตัวเตือน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่คุณได้เพิ่มตัวเตือนสำหรับตัวคุณเองไว้ ตัวเตือนจะถูกส่งไปยังผู้รับด้วย ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับตัวเตือน คุณต้องเอาตัวเตือนออกจากข้อความก่อนที่คุณจะส่งไป

  เอาตัวเตือนสำหรับผู้รับ

  1. ในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ตามงาน แล้วคลิก ตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าตัวเตือนสำหรับบุคคลอื่นในข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ

เมื่อต้องการเตือนให้บุคคลอื่นตอบกลับหรือดำเนินการใดๆ คุณสามารถส่งข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะพร้อมตัวเตือนให้กับบุคคลเหล่านั้นได้

เคล็ดลับ: โปรดใช้วิจารณญาณในการส่งตัวเตือนไปให้ผู้อื่น ผู้รับบางคนอาจไม่ยินดีให้มีการเปิดใช้งานตัวเตือนในระหว่างที่ทำงาน อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการส่งข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะพร้อมด้วยวันที่เริ่มและวันครบกำหนดรวมถึงข้อมูลบางอย่างในกล่อง ตั้งค่าสถานะเป็น ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในแถบข้อมูลของข้อความ โดยไม่ต้องมีตัวเตือน

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกตามงาน รูปปุ่ม

 2. บนเมนู ตามงาน ให้คลิก ตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ

 3. ในส่วน ตั้งค่าสถานะสำหรับผู้รับ เมื่อต้องการเลือกชนิดของตัวเตือน (ตามงาน เป็นค่าเริ่มต้น) ให้เลือกชนิดของค่าสถานะที่คุณต้องการจากรายการ ตั้งค่าสถานะเป็น

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกวลีที่จะส่งไปพร้อมกับตัวเตือนได้ เช่น เรียก, อย่าส่งต่อ, สำหรับข้อมูลของคุณ หรือ ตรวจทาน โดยข้อมูลนี้จะปรากฎขึ้นในแถบข้อมูลในข้อความ

 4. เลือกวันที่และเวลาจากรายการที่อยู่ติดกับกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน

  หลังจากที่คุณเลือกวันที่และเวลาแล้ว ตัวเตือนจะปรากฏขึ้นในแถบข้อมูลด้วย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใส่ค่าสถานะและตัวเตือนสำหรับตัวคุณเองรวมทั้งผู้อื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าสถานะสำหรับฉัน จากนั้นเลือกข้อมูลสำหรับค่าสถานะ แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับตัวเตือน

หลังจากที่ส่งข้อความของคุณถูกตั้งค่าสถานะ คุณสามารถติดตามผู้รับ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณสามารถค้นหา และติดตามการตอบกลับที่คุณได้รับ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ในการค้นหาการตั้งค่าสถานะข้อความ

เคล็ดลับ: หลังจากที่ตั้งค่าแล้ว เวลาและวันที่สำหรับตัวเตือนจะปรากฎขึ้นในแถบข้อมูลใกล้ด้านบนของข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×