การกำหนดรูปแบบแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปแบบไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ถูกนำมาใช้กับMicrosoft Office Outlook 2003 ที่สนับสนุนหลายภาษาUnicode ข้อมูล และมีความสามารถในการจัดเก็บรายการและโฟลเดอร์ คุณสามารถระบุได้ว่า ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ของคุณอยู่ในรูปแบบปัจจุบัน หรือก่อนหน้า

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

    คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ในมุมมอง Backstage

  3. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิก การตั้งค่า

  4. ตรวจสอบกล่อง รูปแบบ เพื่อดูว่ามีข้อความ แฟ้มข้อมูล Outlook หรือ แฟ้มข้อมูล Outlook (97-2002)

    แฟ้มข้อมูล Outlook แสดงถึงรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนข้อมูล Unicode แบบหลายภาษาและมีความจุในการเก็บรายการและโฟลเดอร์ต่างๆ มากขึ้น รูปแบบแฟ้มนี้เข้ากันไม่ได้กับ Outlook 97-2002 ส่วน แฟ้มข้อมูล Outlook (97-2002) แสดงถึงรูปแบบก่อนหน้าที่เข้ากันได้กับ Outlook ทุกรุ่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×