การกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตรวจสอบข้อมูลไม่สามารถตรวจหาโดยอัตโนมัติข้อผิดพลาดในขณะที่ผู้ใช้ คุณสามารถมั่นใจว่า ข้อมูลที่คุณรวบรวมความถูกต้อง และสอดคล้องกัน และว่า สอดคล้องกับมาตรฐานใด ๆ ที่มีอยู่แล้วไปใช้โดยบริษัทของคุณ โดยการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลงในแม่แบบของฟอร์มตัวควบคุม ตัวอย่าง คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ทราบเมื่อปริมาณที่พวกเขาใส่สำหรับรายการค่าใช้จ่ายเกินขนาดอนุมัติ หรือเมื่อพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจใส่ชื่อของบุคคลในกล่องที่ใช้สำหรับการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์

ถ้าฟอร์มประกอบด้วยข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล และจะถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งฟอร์มจนกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกสำเนาของฟอร์ม แล้วแก้ไข และส่งข้อมูลในภายหลัง

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในตัวควบคุมตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในตัวควบคุมกล่องข้อความของหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนรหัสพื้นที่สามตัวเป็นส่วนหนึ่งของหมายเลขนั้น

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในฟอร์มตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้อีกด้วย

 • เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบลงในตัวควบคุม ตัวควบคุมจะไม่ได้จัดรูปแบบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนใหม่เพื่อให้ตรงกับรูปแบบที่คุณตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

จำเป็นต้องมีรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตัวควบคุม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เทมเพลฟอร์มของคุณต้องประกอบด้วยตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุมที่มี InfoPath ที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล ลวดลายที่ตรงกันได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่แสดงอักขระ เช่นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่าง การตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับกล่องข้อความอาจให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย ได้ตั้งค่าเงื่อนไขนั้นหากล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กัน ตัวควบคุมบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เนื่องจากไม่ได้แสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างทำงานต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์จะทำใน InfoPath ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ตัวควบคุมที่คุณสร้างข้อความอธิบายที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุมนั้น คุณสามารถทำให้ข้อความนี้อธิบายปรากฏในคำแนะนำ และคุณอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสามารถทำให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่แสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำยังคง และเลือกที่จะแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

รายการตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุม Microsoft Office InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไม่ว่าจะมีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขลวดลายที่ตรงกันสำหรับตัวควบคุมที่มี InfoPath ที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล ลวดลายที่ตรงกันได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่แสดงอักขระที่ เช่นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่าง การตั้งค่าเงื่อนไขลวดลายที่ตรงกันสำหรับกล่องข้อความอาจ yield ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ ได้ตั้งค่าเงื่อนไขนั้นสำหรับกล่องกาเครื่องหมายจะไม่ได้ผลตอบแทนผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

กล่อง Rich Text

ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

การกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตัวควบคุม

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลเมื่อต้องการ

 2. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม

 4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ตัวควบคุมถูกผูกอยู่

 5. ในกล่องที่สอง ให้คลิก ไม่ตรงกับรูปแบบ

 6. ในกล่องที่สาม ให้คลิก เลือกรูปแบบ

 7. ภายใต้ รูปแบบมาตรฐาน ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบการป้อนข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบมาตรฐาน ให้เลือกรูปแบบ แล้วคลิก ตกลง

   รายการของรูปแบบมาตรฐาน

   รูปแบบ

   ตัวอย่าง

   หมายเลขโทรศัพท์

   (555) 555-0100

   หมายเลขประกันสังคม

   123-45-6789

   รหัสไปรษณีย์

   98052

   รหัสไปรษณีย์ + 4

   98052-6399

  • เมื่อต้องการสร้างรูปแบบที่กำหนดเอง ให้คลิก รูปแบบที่กำหนดเอง พิมพ์รูปแบบที่คุณต้องการลงในกล่อง รูปแบบที่กำหนดเอง แล้วคลิก ตกลง

   สัญลักษณ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบ

   คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ที่ระบุข้อจำกัดบนรูปแบบได้ เช่น ตัวอักษรเท่านั้น ตัวเลขเท่านั้น อักขระเท่านั้น ยัติภังค์ จุด จุลภาค และวงเล็บ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้เพื่ออนุญาตให้อักขระที่กำหนดปรากฏได้หลายครั้ง

   • ศูนย์หรือหนึ่ง (?)     อักขระนำหน้าต้องเกิดขึ้นศูนย์ครั้งหรือหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น \d? หมายความว่าตัวเลข (ซึ่งแทนด้วย \d) ต้องเกิดขึ้นศูนย์ครั้งหรือหนึ่งครั้ง

   • อย่างน้อยศูนย์ (*)     อักขระนำหน้าอาจเกิดขึ้นศูนย์ครั้งหรือมากกว่าศูนย์ครั้งก็ได้ ตัวอย่างเช่น r* หมายความว่าอักขระ r อาจเกิดขึ้นศูนย์ครั้งหรือมากกว่าศูนย์ครั้ง

   • หนึ่ง หรือเพิ่มเติม (+)    อักขระก่อนหน้าจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น + หมายความว่าอักขระ (signified โดย) จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง

 8. ในกล่องคำแนะนำ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ให้ชี้ไปยังตัวควบคุม หรือคลิกขวาตัวควบคุม

 9. เมื่อต้องการแสดงข้อความกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปล่อยให้ตัวควบคุมว่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อความของกล่องโต้ตอบทันทีเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความของกล่องโต้ตอบไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติในเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มของคุณโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์จะเห็นเฉพาะคำแนะนำบนหน้าจอเท่านั้น

 10. ในกล่อง ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบทันทีหรือเมื่อผู้ใช้ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: คำแนะนำสำหรับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลจะไม่แสดงสำหรับตัวควบคุมที่มีค่าเริ่มต้นการตั้งค่าคำแนะนำบนแท็บขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้แน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมจะถูกต้องสื่อความหมายกับผู้ใช้ที่กำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×