การกำหนดรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรม Microsoft Office มากมายแสดงแฟ้มล่าสุดที่คุณเปิดในโปรแกรมนั้นบางแฟ้ม คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงบนรายการนี้เพื่อเข้าถึงแฟ้มได้อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะนี้ถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิด เปิดใหม่ หรือปรับจำนวนแฟ้มที่คุณลักษณะนี้แสดงได้

ถ้าคุณลักษณะนี้ถูกปิดไว้และคุณกลับมาเปิดใหม่ในภายหลัง เฉพาะแฟ้มที่คุณเปิดและบันทึกหลังจากที่คุณเปิดคุณลักษณะนี้เท่านั้นที่จะแสดงรายการอยู่

ถ้าคุณปิดแฟ้ม แล้วย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น โดยใช้ Windows Explorer การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มนั้นในโปรแกรมที่คุณสร้างแฟ้มขึ้นจะไม่ทำงานอีกต่อไป คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบ เปิด ในการเรียกดูแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้มนั้น หลังจากคุณบันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ การเชื่อมโยงนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่ปรากฏในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

เก็บแฟ้มไว้ในรายการเอกสารล่าสุด

ล้างรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

เปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่ปรากฏในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เข้าถึง

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้ ให้คลิกจำนวนแฟ้มที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้ ให้คลิกจำนวนแฟ้มที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

 3. ถ้าคุณต้องการให้แสดงแฟ้มที่ใช้ล่าสุดของคุณ ในรายการ คลิกหมายเลขของไฟล์ที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้ ให้คลิกจำนวนแฟ้มที่คุณต้องการแสดง ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงแฟ้มใดๆ ให้คลิก 0

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Options แล้วคลิกแท็บ General

 2. ในในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด คลิกจำนวนของไฟล์ที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้ ให้คลิกจำนวนแฟ้มที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

เก็บแฟ้มไว้ในรายการเอกสารล่าสุด

ต่อไปนี้เท่านั้นนำไปใช้ กับ Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007

 • เมื่อต้องการเก็บ หรือตรึงแฟ้มในรายการเอกสารล่าสุด คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กPin เอกสารนี้ลงในรายการเอกสารล่าสุด รูปปุ่ม เมื่อเอกสารถูกตรึงไว้ลงในรายการเอกสารล่าสุด ปุ่มตรึงลักษณะกหมุดยึดที่ดูจากด้านบน: รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ล้างรายการของแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลขเป็นศูนย์ รายการว่างเปล่า คุณจำเป็นต้องเปิดใช้คุณลักษณะการตั้งค่าหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ แล้ว อัปเดตรายการที่ โดยการเปิดไฟล์อีกครั้ง และการตั้งค่า pin ใหม่

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เข้าถึง

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้แสดง ในรายการแสดงจำนวนเอกสารล่าสุด คลิก0

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้แสดง ในรายการแสดงจำนวนเอกสารล่าสุด คลิก0

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้แสดง ในรายการแสดงจำนวนเอกสารล่าสุด คลิก0

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Options แล้วคลิกแท็บ General

 2. ในในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด คลิก0

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้แสดง ในรายการแสดงจำนวนเอกสารล่าสุด คลิก0

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×