การกำหนดรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรม Microsoft Office หลายโปรแกรมจะแสดงเอกสารล่าสุดสองสามรายการที่คุณเปิดในโปรแกรมนั้น เพื่อที่คุณจะสามารถใช้การเชื่อมโยงเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงแฟ้มได้อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะนี้ถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิด เปิดใหม่ ล้างรายการ หรือปรับจำนวนแฟ้มที่คุณลักษณะนี้แสดงได้

ถ้าคุณลักษณะนี้ถูกปิดไว้และคุณกลับมาเปิดใหม่ในภายหลัง เฉพาะแฟ้มที่คุณเปิดและบันทึกหลังจากที่คุณเปิดคุณลักษณะนี้เท่านั้นที่จะแสดงรายการอยู่

ถ้าคุณปิดแฟ้ม แล้วย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น โดยใช้ Windows Explorer การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มนั้นในโปรแกรมที่คุณสร้างแฟ้มขึ้นจะไม่ทำงานอีกต่อไป คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบ เปิด ในการเรียกดูแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้มนั้น หลังจากคุณบันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ การเชื่อมโยงนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่ปรากฏในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

เก็บแฟ้มไว้ในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

เพิ่มรายการการเข้าถึงด่วนลงในแถบนำทางของไฟล์ Backstage

ล้างรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

เปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่ปรากฏในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้ ให้คลิกจำนวนแฟ้มที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ไม่นำไปใช้กับInfoPath 2010

ด้านบนของหน้า

เก็บแฟ้มไว้ในรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ล่าสุด เพื่อดูรายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

 3. คลิกขวาที่ไฟล์คุณต้องการเก็บ จากนั้น เลือกตรึงลงในรายการ หรือคลิกที่ไอคอน pin: รูปปุ่ม

  เมื่อไฟล์ถูกตรึงไว้ลงในรายการ ไอคอน pin ลักษณะกหมุดยึดที่ดูจากด้านบน: รูปปุ่ม

 4. คลิกปุ่มปักหมุดอีกครั้งเพื่อถอนหมุดออกจากแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการเข้าถึงด่วนลงในแถบนำทางของแฟ้ม Backstage

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ล่าสุด

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าถึงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้อย่างรวดเร็ว: และเลือกจำนวนแฟ้มที่คุณต้องการดู

 4. การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มดังกล่าวจะปรากฏเหนือข้อมูลในแถบนำทาง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ตามในมุมมอง Backstage

หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะเป็นการเอารายการออก

ด้านบนของหน้า

ล้างรายการของแฟ้มที่ใช้ล่าสุด

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ล่าสุด

 3. คลิกขวาที่แฟ้มในรายการ แล้วเลือก ล้างรายการที่ไม่ได้ตรึงไว้

 4. คลิก ใช่ เพื่อล้างรายการ

หมายเหตุ: การตั้งค่าจำนวนแฟ้มล่าสุดเป็นศูนย์จะเป็นการล้างรายการด้วยเช่นกัน เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะนี้อีกครั้ง ให้ตั้งค่าเป็นจำนวนอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ ปรับปรุงรายการด้วยการเปิดแฟ้มต่างๆ อีกครั้งและตั้งค่าหมุดใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×