การกำหนดรายการที่ต้องทำในเวิร์กโฟลว์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ คุณมักต้องการกำหนดงานให้กับผู้เข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด คือเมื่อคุณไม่ต้องการข้อมูลใดๆ จากผู้เข้าร่วม  คุณเพียงต้องการทราบว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์และเวิร์กโฟลว์สามารถดำเนินการต่อไปได้เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ผู้เข้าร่วมหลายคนทำการตรวจทานเอกสาร และเพิ่มข้อคิดเห็นรวมถึงเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง แต่คุณไม่ได้ต้องการให้เวิร์กโฟลว์รวบรวมคำติชมหรือข้อมูลอื่น คุณเพียงแค่ต้องการทราบว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างไดอะแกรม งานที่ต้องทำ

เมื่อต้องการดำเนินการ ให้เพิ่มการกระทำ กำหนดรายการที่ต้องทำ ไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณ ซึ่งจะเป็นการกำหนดงานให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน พร้อมท์ให้ทำการตรวจทานแต่ละรายการ และเมื่อทำเสร็จให้คลิกปุ่ม งานที่เสร็จสมบูรณ์ บนฟอร์มงาน ฟอร์มงานที่ถูกสร้างโดยการกระทำนี้เป็นฟอร์มลักษณะทั่วๆ ไปที่มีเพียงปุ่ม งานที่เสร็จสมบูรณ์ และปุ่ม ยกเลิก เท่านั้น โดยไม่มีเขตข้อมูลฟอร์มให้กรอกข้อมูลใดๆ

บทความนี้จะแสดงวิธีการกำหนดรายการที่ต้องทำให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์อย่างน้อยหนึ่งคน โดยที่เวิร์กโฟลว์จะหยุดทำงานชั่วคราวจนกว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะทำงานของตนเสร็จสมบูรณ์

ในบทความนี้

แอคชันใดที่ฉันควรใช้เพื่อสร้างงานนี้ได้อย่างไร

ฟอร์มงานแบบกำหนดเองคืออะไร

กำหนดรายการที่ต้องทำ

ฉันควรจะใช้การกระทำใดในการสร้างงานนี้

งานคือวิธีการหลักที่เวิร์กโฟลว์ใช้ทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ของคุณร้องของานจากบุคคลหรือรับข้อมูลจากบุคคลเหล่านั้น คุณสามารถกำหนดให้เวิร์กโฟลว์สร้างและมอบหมายงาน แต่ละครั้งที่เวิร์กโฟลว์มอบหมายงาน เวิร์กโฟลว์จะหยุดดำเนินการชั่วขณะจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการต่อเมื่อผู้เข้าร่วมคลิกปุ่ม งานที่เสร็จสมบูรณ์ บนฟอร์มงานเท่านั้น

การกระทำที่ใช้สร้างงานมีอยู่ด้วยกันสามการกระทำ และแต่ละการกระทำได้รับการออกแบบสำหรับสถานการณ์เฉพาะดังนี้

 • รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้     การกระทำนี้มอบหมายงานไปยังผู้ใช้คนเดียวหรือกลุ่ม และส่งกลับค่า ID ของรายการงานที่เก็บคำตอบของผู้ใช้ เฉพาะเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ในภายหลังได้สามารถค้นหาข้อมูลนี้ โดยใช้รหัสการ การดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเองเพื่อออกแบบฟอร์มงานแบบกำหนดเองที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ การกระทำนี้สร้างงานที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้คนเดียวหรือกลุ่ม ถ้าคุณมอบหมายงานนี้ให้กับกลุ่ม แต่ละสมาชิกของกลุ่มได้รับการแจ้งเตือนงาน แต่มีสร้างรายการงานเพียงงานเดียว และเวิร์กโฟลว์หยุดชั่วคราวจนกระทั่งบุคคลแรกเพื่อตอบสนองงานที่เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำนี้ ดูบทความการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในเวิร์กโฟลว์

 • กำหนดฟอร์มให้กับกลุ่ม     การกระทำนี้กำหนดฟอร์มให้ผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่ง และจัดเก็บการตอบสนองเป็นค่าในรายการงาน ไม่เหมือนกับการกระทำก่อนหน้า การกระทำนี้สามารถมอบหมายงานแยกต่างหากไปยังบุคคลหลายคน และหยุดชั่วขณะเวิร์กโฟลว์จนกว่าแต่ละบุคคลเสร็จสิ้นงานของพวกเขาก่อนที่จะดำเนินต่อ นอกจากนี้ยัง ไม่เหมือนกับการกระทำก่อนหน้า การกระทำนี้ไม่ส่งกลับค่า ID ของรายการงานของการตอบสนอง เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ไม่สามารถค้นหา และใช้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานได้ในภายหลังการเปรียบเทียบหรือการตัดสินใจ การดำเนินการนี้ คุณยังใช้ตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเองเพื่อสร้างฟอร์มงานแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความกำหนดฟอร์มให้กับกลุ่มในเวิร์กโฟลว์

 • กำหนดรายการที่ต้องทำ     การกระทำนี้จะแตกต่างจากการกระทำของงานอีกสองการกระทำตรงที่ฟอร์มงานจะไม่มีเขตข้อมูลฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล แต่จะให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม งานที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำเสร็จแล้วเท่านั้น คุณสามารถกำหนดงานนี้ให้บุคคลหลายคนแยกกัน และเวิร์กโฟลว์จะหยุดทำงานชั่วคราวจนกว่าแต่ละบุคคลจะทำเครื่องหมายงานของตนเป็นเสร็จสมบูรณ์ การกระทำนี้จะไม่ส่งกลับ ID ของรายการงาน ซึ่งไม่จำเป็น เนื่องจากงานไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจต้องการไว้ใช้อ้างอิงในภายหลัง

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปข้อมูลนี้ไว้

การกระทำ

ส่งกลับ ID งานสำหรับการค้นหาเวิร์กโฟลว์หรือไม่

สร้างงานหลายงานหรือไม่

ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเขตข้อมูลบนฟอร์มงานได้หรือไม่

รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

กำหนดฟอร์มให้กับกลุ่ม

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

กำหนดรายการที่ต้องทำ

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของงานทั้งสามดังนี้

 • เมื่อเวิร์กโฟลว์กำหนดงานให้กับกลุ่มที่ระบุโดยนามแฝงหรือที่อยู่เดียว เวิร์กโฟลว์จะสร้างรายการงานรายการเดียวเท่านั้นซึ่งจะใช้ร่วมกันทั้งกลุ่ม สมาชิกใดๆ ในกลุ่มสามารถแก้ไขฟอร์มงานเดียวนั้นได้ และคลิกปุ่ม งานที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการกำหนดงานแต่ละงานให้กับผู้ใช้หลายคน (ใช้ได้เฉพาะกับการกระทำ กำหนดฟอร์มให้กับกลุ่ม หรือ กำหนดรายการที่ต้องทำ เท่านั้น) ให้แยกป้อนผู้ใช้แต่ละคนในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้

 • เวิร์กโฟลว์จะต้องทำงานทั้งหมดที่กำหนดโดยการกระทำเวิร์กโฟลว์หนึ่งๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าการกระทำเวิร์กโฟลว์กำหนดงานแต่ละงานให้กับผู้เข้าร่วมหกคน คุณไม่สามารถควบคุมให้เวิร์กโฟลว์ดำเนินการต่อได้หลังจากที่ทำงานเสร็จเพียงสามงานจากทั้งหมดหกงาน

 • หลังจากเวิร์กโฟลว์กำหนดงานให้กับผู้เข้าร่วม จะไม่สามารถถ่ายโอนงานนั้นให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ (โดยการมอบสิทธิ์ ส่งต่อ ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม บุคคลใดก็ตามที่มีระดับสิทธิ์สนับสนุนเริ่มต้นในรายการงานสามารถแก้ไขรายการงานได้ และทำให้เวิร์กโฟลว์ดำเนินการต่อได้

 • เวิร์กโฟลว์สามารถใช้งานแต่ละงานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากคุณสร้างงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถนำงานนั้นมาใช้ใหม่ในเวิร์กโฟลว์ในภายหลัง คุณสามารถสร้างงานอีกงานหนึ่งซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่ชื่อของงานจะต้องแตกต่างกันและไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มงานแบบกำหนดเองคืออะไร

แต่ละครั้งที่คุณใช้การกระทำเกี่ยวกับงานอย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้งหมดสามการกระทำในการสร้างงาน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 จะสร้างฟอร์มงานแบบกำหนดเองสำหรับงานนั้นโดยอัตโนมัติ ฟอร์มงานแบบกำหนดเองเป็นเพจที่จะปรากฏแก่ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์เมื่อแก้ไขงานในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณสร้างงานโดยใช้การกระทำ กำหนดรายการที่ต้องทำ ในฟอร์มงานแบบกำหนดเองจะมีปุ่มสองปุ่ม ให้ผู้เข้าร่วมคลิก งานที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำงานที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ฟอร์มงานแบบกำหนดเองสำหรับการกระทำนี้ จะไม่ยอมรับข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมป้อน

ฟอร์มงานแบบกำหนดเองสำหรับรายการที่ต้องทำ

ใน Office SharePoint Designer 2007 ฟอร์มงานแบบกำหนดเองจะปรากฏเป็นเพจ .aspx ในโฟลเดอร์สำหรับเวิร์กโฟลว์นั้น ชื่อแฟ้มของฟอร์มงานแบบกำหนดเองนั้นต้องสอดคล้องกับชื่อที่คุณให้งานในตัวช่วยสร้างฟอร์มแบบกำหนดเอง

ฟอร์มงานแบบกำหนดเองในรายการโฟลเดอร์

ฟอร์มงานแบบกำหนดเองจะถูกแนบอยู่ในเพจต้นแบบเริ่มต้นของเว็บไซต์และประกอบด้วย Web Part สำหรับฟอร์มข้อมูลในการทำงานกับเวิร์กโฟลว์ โดยสามารถกำหนดเค้าโครงและลักษณะที่ปรากฏของฟอร์มงานแบบกำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแนบเพจต้นแบบอื่นหรือปรับเปลี่ยนลักษณะต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่จะปรากฏบนฟอร์ม คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเองในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนเขตข้อมูลฟอร์มโดยการแก้ไข Web Part สำหรับฟอร์มข้อมูลโดยตรง ถ้าคุณกำหนดค่าอื่นๆ ใน Web Part สำหรับฟอร์มข้อมูลเอง (สำหรับการแสดงข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน) การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะสูญหายเมื่อมีการคอมไพล์เวิร์กโฟลว์ใหม่ในแต่ละครั้ง การกำหนดค่าอื่นๆ ในเพจจะถูกเก็บไว้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ บนฟอร์มงานแบบกำหนดเอง คุณต้องเปิดเวิร์กโฟลว์ใน Office SharePoint Designer 2007 (เมนู แฟ้ม คำสั่ง เปิดเวิร์กโฟลว์) เมื่อคุณเปิดเวิร์กโฟลว์และแก้ไขงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง คุณจะเห็นคำเตือนต่อไปนี้

ข้อความเตือน

ถ้าคุณกำลังใช้การกระทำ กำหนดรายการที่ต้องทำ ฟอร์มงานแบบกำหนดเองจะมีเพียงเขตข้อมูลชื่อเรื่องและเขตข้อมูลคำอธิบายเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนข้อความในเขตข้อมูลดังกล่าวและคอมไพล์เวิร์กโฟลว์อีกครั้งได้อย่างอิสระ โดยอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์จะยังคงทำงานต่อไปโดยใช้ฟอร์มใหม่

ถ้าคุณใช้การกระทำ รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ หรือ กำหนดฟอร์มให้กับกลุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้จะต่างไปเล็กน้อย เนื่องจากฟอร์มงานแบบกำหนดเองอาจมีเขตข้อมูลฟอร์มที่รวบรวมข้อมูล เมื่อคุณปรับเปลี่ยนฟอร์มงานแบบกำหนดเองและคอมไพล์เวิร์กโฟลว์อีกครั้ง อินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่ทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์จะยังคงทำงานต่อไปโดยใช้ฟอร์มใหม่ แต่ถ้าคุณลบหรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูล (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนชนิดหรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล) ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์จะเกิดขึ้นถ้าอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่ของเวิร์กโฟลว์อ้างอิงข้อมูลที่ไม่ได้คาดไว้ ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานอยู่อาจค้นหา และคาดว่าเขตข้อมูลหนึ่งจะมีข้อมูล (ไม่ว่างเปล่า) แต่เขตข้อมูลนี้ว่างเปล่าอยู่ในปัจจุบัน หรือชนิดของเขตข้อมูลได้เปลี่ยนไป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลบ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนเขตข้อมูลฟอร์มที่อินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันอาจพยายามอ้างอิง

นอกจากฟอร์มงานแบบกำหนดเอง ในแต่ละครั้งที่คุณใช้การกระทำเกี่ยวกับงานหนึ่งการกระทำจากสามการกระทำเพื่อสร้างงาน Office SharePoint Designer 2007 จะสร้างชนิดเนื้อหาสำหรับงานดังกล่าวโดยอัตโนมัติในรายการของงาน ชนิดเนื้อหาเป็นสิ่งที่กำหนดเขตข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงรูปแบบของเขตข้อมูลเหล่านี้ตามที่คุณระบุไว้ในตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง ชื่อของชนิดเนื้อหาจะตรงกันกับชื่อที่คุณตั้งให้กับงานในตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างงานชื่อ "ตรวจสอบเอกสาร" คุณจะเห็นชนิดเนื้อหาที่มีชื่อนี้บนเพจการตั้งค่าของรายการงาน

ชนิดเนื้อหางานในเบราว์เซอร์

เราขอแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนชนิดเนื้อหาของเวิร์กโฟลว์ด้วยการเปิดเวิร์กโฟลว์ใน Office SharePoint Designer 2007 เท่านั้น ไม่ใช่ด้วยการปรับเปลี่ยนคอลัมน์หรือการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับชนิดเนื้อหาในเบราว์เซอร์ การปรับเปลี่ยนชนิดเนื้อหาในเบราว์เซอร์อาจทำให้มีการเอาฟอร์มงานแบบกำหนดเองที่สัมพันธ์กันอยู่ออกไป

ด้านบนของหน้า

การกำหนดรายการที่ต้องทำ

คุณใช้การกระทำ กำหนดรายการที่ต้องทำ ในการสร้างฟอร์มงานแบบกำหนดเอง และกำหนดงานให้กับผู้เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งคน

ในตัวอย่างนี้ มีการกำหนดงานให้ผู้เข้าร่วมทำการตรวจทานเอกสารในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงสำหรับเอกสาร

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เวิร์กโฟลว์

 2. บนหน้าแรกของ ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ให้ตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์ เลือกรายการหรือไลบรารีที่จะแนบเวิร์กโฟลว์ดังกล่าว แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกการเริ่มที่คุณต้องการ

  เพจแรกของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์

 3. คลิก ถัดไป

 4. คลิก การกระทำ แล้วคลิก กำหนดรายการที่ต้องทำ

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 5. ในการกระทำ ให้คลิก รายการที่ต้องทำ

  เพจของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เคอร์เซอร์เลือกอยู่ที่รายการที่ต้องทำ

 6. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง ให้คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไป ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงานนี้

  หมายเหตุ: ชื่องานต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกันในไซต์ปัจจุบัน

 8. ในช่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้รับงาน

  คำอธิบายนี้จะปรากฏที่ด้านบนของฟอร์มงานแบบกำหนดเอง ดังนั้นให้ใส่คำแนะนำใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้อ่าน ไม่ใช่ใส่เพียงคำอธิบายทั่วไป

  เพจที่สองของตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง

 9. คลิก เสร็จสิ้น

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของงานนี้ที่จะปรากฏต่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ในเบราว์เซอร์เมื่อผู้เข้าร่วมแก้ไขงาน ฟอร์มนี้เป็นฟอร์มงานแบบกำหนดเอง ชื่อ ตรวจสอบเอกสาร.aspx  ที่คุณเพิ่งออกแบบโดยใช้ตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง

  ฟอร์มงานแบบกำหนดเองสำหรับรายการที่ต้องทำ

  ย้อนกลับไปที่ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ คุณยังต้องตั้งค่าพารามิเตอร์อื่นในการกระทำ กำหนดรายการที่ต้องทำ

 10. ในการกระทำ ให้คลิก ผู้ใช้เหล่านี้

  เพจของตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เคอร์เซอร์เลือกอยู่ที่บุคคลเหล่านี้

 11. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล หรือคลิกที่ผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่ในรายการ แล้วคลิก เพิ่ม

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ ที่คุณต้องการมอบหมายงานนี้

  หมายเหตุ: 

  • ในการดำเนินการกำหนดรายการที่ต้องทำ เวิร์กโฟลว์สร้างหนึ่งงานสำหรับแต่ละบุคคลและกลุ่มที่คุณรวมไว้ที่นี่ การดำเนินการขยายกลุ่ม และมอบหมายงานที่แยกต่างหากกับแต่ละบุคคลในกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วนก่อนหน้าการดำเนินการที่ฉันควรใช้เพื่อสร้างงานได้อย่างไร

  • แทนที่จะใส่ชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่มที่ระบุเฉพาะ หรือที่อยู่อีเมล คุณสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรายการที่แยกต่างหากได้ แล้วใช้การค้นหาเวิร์กโฟลว์ในการดึงข้อมูลนี้ เมื่อใช้วิธีนี้ จะสามารถกำหนดค่าผู้ใช้และกลุ่มต่างๆ เป็นผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ได้โดยที่คุณไม่ต้องปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์แต่อย่างใด

 12. เมื่อผู้ใช้ที่เหมาะสมทั้งหมดปรากฏในช่อง ผู้ใช้ที่เลือก ให้คลิก ตกลง

ในตัวอย่างนี้ ขณะนี้เวิร์กโฟลว์จะสร้างและกำหนดงานทุกครั้งที่มีเอกสารใหม่เพิ่มเข้าไปยังไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกัน โดยเวิร์กโฟลว์จะหยุดทำงานชั่วคราวจนกว่างานทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ การกระทำหรือขั้นตอนถัดไปจะเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ให้ส่งอีเมลแจ้งให้ทราบเมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนทำการตรวจทานเสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×