การกำหนดรายการของไฟล์ที่ใช้ล่าสุดเอง

โปรแกรม Microsoft Office จะแสดงเอกสารล่าสุดสองถึงสามรายการที่คุณเปิดในโปรแกรมนั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงเหล่านั้นเข้าถึงไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะนี้ถูกเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดแล้วเปิดใหม่ ล้างรายการ หรือปรับจำนวนไฟล์ที่แสดงได้

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณลักษณะนี้ถูกปิดไปแล้วคุณเปิดขึ้นใหม่ในภายหลัง เฉพาะไฟล์ที่คุณเปิดและบันทึกหลังจากเปิดคุณลักษณะนี้แล้วเท่านั้นที่จะแสดงอยู่ในรายการ

 • ถ้าคุณปิดไฟล์ แล้วย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น ย้ายไฟล์โดยใช้ Windows Explorer การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ในโปรแกรมที่คุณสร้างไฟล์ขึ้นจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบ เปิด เพื่อเรียกดูและเปิดไฟล์นั้น หลังจากบันทึกไฟล์นั้นในตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้ว การเชื่อมโยงจึงจะถูกเพิ่มลงในรายการ

ปักหมุดไฟล์ไว้ในรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก เปิด เพื่อดูรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด

 3. คลิก ปักหมุดรายการนี้ลงในรายการ ปุ่มถอนหมุดของ Office 2016
  เมื่อไฟล์ถูกปักหมุดลงในรายการแล้ว ไอคอนปักหมุดจะมีลักษณะดังนี้: ปุ่มปักหมุดของ Office 2016 ใน Office เวอร์ชันเก่า จะมีลักษณะดังนี้: รูปปุ่ม

เคล็ดลับ:  คลิกปุ่มปักหมุดอีกครั้งเพื่อถอนหมุดไฟล์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดง

เคล็ดลับ:  ถ้าไม่ต้องการให้แสดงไฟล์ใดๆ ในรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด ให้ตั้งค่ารายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ เป็นศูนย์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก เปิด

 3. คลิกขวาที่ไฟล์ในรายการ แล้วคลิก ล้างเอกสารที่ไม่ได้ปักหมุดไว้

 4. คลิก ใช่ เพื่อล้างรายการ

ปักหมุดไฟล์ไว้ในรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ล่าสุด เพื่อดูรายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด

 3. คลิกขวาที่ไฟล์ที่คุณต้องการเก็บ แล้วเลือก ปักหมุดลงในรายการ หรือคลิกไอคอนปักหมุด: รูปภาพปุ่ม

  เมื่อไฟล์ถูกปักหมุดในรายการ ไอคอนหมุดจะดูเหมือนหมุดที่มองจากด้านบน: รูปปุ่ม

 4. คลิกปุ่มปักหมุดอีกครั้งเพื่อถอนหมุดไฟล์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดง

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้กับ InfoPath 2010

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ล่าสุด

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าถึงเอกสารล่าสุดจำนวนนี้อย่างรวดเร็ว แล้วเลือกจำนวนไฟล์ที่คุณต้องการดู

 4. ลิงก์ไปยังไฟล์เหล่านั้นจะปรากฎอยู่ทางด้านบนของ ข้อมูล ในแถบนำทาง โดยไม่คำนึงว่าคุณจะอยู่ในมุมมอง Backstage หรือไม่

หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะนำรายการออก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ล่าสุด

 3. คลิกขวาที่ไฟล์ในรายการ แล้วเลือก ล้างรายการที่ไม่ได้ปักหมุดไว้

 4. คลิก ใช่ เพื่อล้างรายการ

หมายเหตุ: การตั้งค่าจำนวนไฟล์ล่าสุดเป็นศูนย์จะล้างรายการ เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์นี้กลับขึ้นมาใหม่ ให้ตั้งค่าจำนวนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ อัปเดตรายการโดยการเปิดไฟล์อีกครั้งและรีเซ็ตการปักหมุด

สิ่งต่อไปนี้จะนำไปใช้กับ Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 และ Word 2007 เท่านั้น

 • เมื่อต้องการเก็บหรือปักหมุดไฟล์ในรายการ เอกสารล่าสุด ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ปักหมุดเอกสารนี้ลงในรายการเอกสารล่าสุด รูปภาพปุ่ม เมื่อเอกสารถูกปักหมุดในรายการ เอกสารล่าสุด ปุ่มปักหมุดจะมีลักษณะเหมือนหมุดที่มองจากด้านบน: รูปปุ่ม

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดง

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดง

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด

 3. ถ้าคุณต้องการแสดงไฟล์ที่ใช้ล่าสุดของคุณ ในรายการ รายการ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่คุณต้องการแสดง

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดง ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงไฟล์ใดเลย ให้คลิก 0

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ใน รายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่คุณต้องการแสดง

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิกจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดง

ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลขเป็นศูนย์ รายการจะว่างเปล่า คุณต้องย้อนกลับไปยังฟีเจอร์ แล้วตั้งค่าเป็นจำนวนอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ แล้วอัปเดตรายการโดยการเปิดไฟล์อีกครั้งและการรีเซ็ตการปักหมุด

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิก 0

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิก 0

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิก 0

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ทั่วไป

 2. ใน รายการไฟล์ที่ใช้ล่าสุด ให้คลิก 0

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ แสดงเอกสารล่าสุดจำนวนเท่านี้ ให้คลิก 0

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×