การกำหนดรายการของตำแหน่งที่เยี่ยมชมล่าสุดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกเหนือจากเอกสารที่ใช้เก็บรายการล่าสุดWord, PowerPoint และ Excel ติดตามเพียงไม่กี่แบบออนไลน์ หรือภายในตำแหน่งที่ตั้งคุณเยี่ยมชมในโปรแกรมนั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงถึงได้อย่างรวดเร็วที่วางอีกครั้งล่าสุด คุณยังสามารถเก็บ places เหล่านั้นคุณเยี่ยมชมบ่อยที่สุดในรายชื่อ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องเรียกดูได้ทุกเวลา

แผ่นระบุตำแหน่งล่าสุดของมุมมอง Backstage

เก็บแฟ้มไว้ในรายการโฟลเดอร์ล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น เมื่อต้องการดูรายการของโฟลเดอร์เยี่ยมชมล่าสุด

 2. คลิกขวาตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บ และตรึงลงในรายการ ที่เลือกแล้ว หรือคลิกปุ่มตรึง รูปปุ่ม

  เมื่อตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกตรึงไว้ลงในรายการโฟลเดอร์ล่าสุด ปุ่มตรึงลักษณะกหมุดยึดที่ดูจากด้านบน: รูปปุ่ม

 3. คลิกที่ปุ่มตรึงอีกครั้งเพื่อถอนตรึงตำแหน่งที่ตั้ง

เอาตำแหน่งที่ตั้งจากรายการโฟลเดอร์ล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น เมื่อต้องการดูรายการของโฟลเดอร์เยี่ยมชมล่าสุด

 2. คลิกขวาตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว เลือกเอาออกจากรายการ

ยกเลิกเลือกรายการโฟลเดอร์เยี่ยมชมล่าสุด

 1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่ตำแหน่งใด ๆ ในรายการโฟลเดอร์ล่าสุด และเลือกตำแหน่งที่ไม่ได้ตรึงไว้ชัดเจน

 3. คลิกใช่ เพื่อล้างทุกไม่ได้ตรึงออกจากรายการ สถานตรึงไว้จะยังคงปรากฏขึ้น

เก็บแฟ้มไว้ในรายการโฟลเดอร์ล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น เมื่อต้องการดูรายการของโฟลเดอร์เยี่ยมชมล่าสุด

 2. คลิกขวาตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเก็บ และตรึงลงในรายการ ที่เลือกแล้ว หรือคลิกปุ่มตรึง รูปปุ่ม

  เมื่อตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกตรึงไว้ลงในรายการโฟลเดอร์ล่าสุด ปุ่มตรึงลักษณะกหมุดยึดที่ดูจากด้านบน: รูปปุ่ม

 3. คลิกที่ปุ่มตรึงอีกครั้งเพื่อถอนตรึงตำแหน่งที่ตั้ง

เอาตำแหน่งที่ตั้งจากรายการโฟลเดอร์ล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น เมื่อต้องการดูรายการของโฟลเดอร์เยี่ยมชมล่าสุด

 2. คลิกขวาตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว เลือกเอาออกจากรายการ

เก็บแฟ้มไว้ในรายการตำแหน่งล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >ล่าสุด เพื่อดูรายการของตำแหน่งเยี่ยมชมล่าสุด...

 2. คลิกขวาตรงตำแหน่งที่คุณต้องการ เก็บ แล้วเลือกตรึงลงในรายการ หรือคลิกตรึงตำแหน่งนี้ลงในรายการตำแหน่งล่าสุด รูปปุ่ม

  เมื่อตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกตรึงไว้ลงในรายการตำแหน่งล่าสุด ปุ่มตรึงลักษณะกหมุดยึดที่ดูจากด้านบน: รูปปุ่ม

 3. คลิกที่ปุ่มตรึงอีกครั้งเพื่อถอนตรึงตำแหน่งที่ตั้ง

เอาตำแหน่งที่ตั้งจากรายการตำแหน่งล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >ล่าสุด เพื่อดูรายการของตำแหน่งเยี่ยมชมล่าสุด...

 2. คลิกขวาตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเอาออก นั้นแล้ว เลือกเอาออกจากรายการ

ยกเลิกเลือกรายการหนึ่งเยี่ยมชมล่าสุด

 1. คลิกไฟล์ >ล่าสุด

 2. คลิกขวาที่ตำแหน่งใด ๆ ในรายการล่าสุดวาง และเลือกตำแหน่งที่ไม่ได้ตรึงไว้ชัดเจน

 3. คลิกใช่ เพื่อล้างทุกไม่ได้ตรึงออกจากรายการ สถานตรึงไว้จะยังคงปรากฏขึ้น

ดูเพิ่มเติม

กำหนดรายการของไฟล์ที่ใช้ล่าสุดด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×