การกำหนดระยะห่าง 1 เท่าสำหรับบรรทัดในเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับหรือบางส่วนของเอกสารได้ ระยะห่าง 1 เท่าอาจหมายถึงบรรทัดภายในย่อหน้าและจำนวนระยะระหว่างย่อหน้า

ระยะห่าง 1 เอกสารทั้งหมดของคุณโดยใช้ปุ่มระยะห่างย่อหน้า บนแท็บออกแบบ ได้อย่างรวดเร็ว

ระยะห่าง 1 เอกสารของคุณ

 1. เลือกการออกแบบ >ระยะห่างย่อหน้า

 2. เลือกไม่มีระยะห่างย่อหน้า

ซึ่งแทนการตั้งค่าของชุดสไตล์ที่คุณกำลังใช้ ถ้าคุณตัดสินใจในภายหลังที่ ต้องการกลับไปยังการตั้งค่าเดิม คลิกออกแบบ >ระยะห่างย่อหน้า อีกครั้ง แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ชุดสไตล์ ตัวเลือกอาจเริ่มต้น ดังที่แสดงไว้ที่ด้านบน หรือแล้วจะแสดงชื่อของชุดสไตล์ที่คุณกำลังใช้

ระยะห่าง 1 บางส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการระยะห่าง 1 เฉพาะบางส่วนของเอกสาร:

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า

 3. เลือก1.0

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารเปล่าใน Microsoft Office Word 2007 1.15 บรรทัดภายในย่อหน้าที่ของการตั้งค่าระยะห่าง 1 (หนึ่งบรรทัด plus อุปโภคเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมและช่องว่างระหว่างย่อหน้า)

หมายเหตุ: สลับฟอนต์อาจมีผลกับระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสารทั้งฉบับคือโดยการใช้ชุดลักษณะด่วนของ Word 2003 ชุดลักษณะด่วนของ Word 2003 นี้จะตั้งค่าระยะบรรทัดแบบ 1 เท่าโดยไม่มีระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าและไม่มีการเยื้องที่บรรทัดแรกของย่อหน้า โปรดทราบว่าการเว้นระยะห่างแบบนี้จะทำให้แยกแยะย่อหน้าได้ยากขึ้น วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือโดยการเพิ่มบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า ให้ลองใช้ชุดลักษณะด่วนแบบดั้งเดิมซึ่งจะมีการเยื้องที่บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า

การใช้ระยะห่าง 1 เท่าโดยไม่มีระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 3. ถ้าคุณต้องการให้เอกสารใหม่ทั้งหมดมีการเว้นระยะห่างในลักษณะนี้ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ อีกครั้ง แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

การใช้ระยะห่าง 1 เท่าโดยมีบรรทัดเปล่าระหว่างย่อหน้า

ถ้าคุณต้องการใช้ระยะบรรทัดแบบ 1 เท่าโดยมีบรรทัดเปล่าหนึ่งบรรทัดระหว่างย่อหน้า คุณสามารถหลีกเลี่ยงการกด ENTER สองครั้งหลังจากแต่ละย่อหน้าได้ด้วยการเปลี่ยนลักษณะย่อหน้า ปกติ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ กขวาปกติ นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ภายใต้ การจัดรูปแบบ ให้คลิก ระยะห่าง 1 เท่า

  กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสาร

  ส่วน การจัดรูปแบบ

  ปุ่ม ระยะห่าง 1 เท่า

  ถ้าคุณต้องการให้เอกสารใหม่ทั้งหมดจะถูกเว้นวรรคด้วยวิธีนี้ คลิกเอกสารใหม่โดยยึดตามเทมเพลตนี้ ใกล้กับด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

  คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณลองสลับไปมาระหว่างชุดสไตล์ด่วนในเอกสารของคุณ และต้องการสลับกลับไปยัง single-spacing มีบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้าแล้ว คลิกตั้งค่าลักษณะด่วนจากเทมเพลต (ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปลี่ยนสไตล์ ชี้ไปที่ชุดสไตล์ แล้ว คลิกการตั้งค่าลักษณะด่วนจากเทมเพล )

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับย่อหน้าที่เลือก

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon
 3. คลิก 1.0

เอาระยะห่างเพิ่มเติมที่อยู่เหนือหรือใต้้ย่อหน้าที่เลือกออก

 1. เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างเพิ่มเติมอยู่เหนือหรือใต้ย่อหน้า

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ระยะห่างข้างหน้า หรือ ระยะห่างข้างหลัง และใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับที่อยู่

ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่ คือวิธีง่ายที่สุดเพื่อให้พวกเขาเว้นเมื่อต้องการ สิ้นสุดแต่ละบรรทัด ด้วยตัวแบ่งบรรทัดแทนที่เป็นตัวแบ่งย่อหน้า วิธีนี้ทำแต่ละรายการที่อยู่หลายบรรทัดในย่อหน้าของตัวเอง คุณสามารถนำสไตล์ระยะห่างย่อหน้าที่คุณต้องการโดยไม่ต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดของอยู่ แล้ว

ถ้าที่อยู่ถูกพิมพ์ไว้โดยที่แต่ละบรรทัดมีย่อหน้าของตัวเองอยู่แล้ว หรือถ้าที่อยู่นั้นมาจากจดหมายเวียน คุณสามารถใช้ชุดลักษณะด่วนซึ่งจะลบระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าออกไป คุณยังสามารถเลือกบรรทัดที่อยู่และเอาระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างบรรทัดออกได้ด้วย

การพิมพ์ที่อยู่ที่มีการเว้นระยะห่าง 1 เท่า

 1. พิมพ์ที่อยู่ ที่ท้ายบรรทัดแต่ละบรรทัด ให้กด SHIFT+ENTER และที่ท้ายบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ ให้กด ENTER

 2. คลิกที่ใดก็ได้ภายในที่อยู่ที่คุณเพิ่งจะพิมพ์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

 4. คลิก 1.0

 5. คลิกขวาอยู่ และชี้ไปที่สไตล์

 6. คลิก บันทึกการเลือกเป็นลักษณะด่วนใหม่

 7. พิมพ์ชื่อสำหรับลักษณะ เช่น ที่อยู่

 8. เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่เพิ่มเติม ให้ใช้ลักษณะใหม่นี้กับที่อยู่เหล่านั้น (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลักษณะที่คุณสร้างขึ้น)

การจัดรูปแบบที่อยู่เพื่อลบระยะห่างเพิ่มเติม

 • ถ้าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารคือที่อยู่ (เช่น แผ่นป้ายจ่าหน้า) ให้ใช้ชุดลักษณะด่วน Word 2003

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 • ถ้าที่อยู่อยู่ภายในเอกสารที่มีการเว้นระยะห่างแตกต่างกันและคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะการเว้นระยะห่างของที่อยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกย่อหน้าของที่อยู่

  2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากระยะห่างก่อน หรือหลังจากระยะห่าง และใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×