การกำหนดระยะห่าง 1 เท่าสำหรับบรรทัดในเอกสาร

การกำหนดระยะห่าง 1 เท่าสำหรับบรรทัดในเอกสาร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าลงในเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วน

คุณสามารถกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับทั้งเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่ม ระยะห่างของย่อหน้า บนแท็บ ออกแบบ

กำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับเอกสารของคุณ

 1. เลือก ออกแบบ > ระยะห่างของย่อหน้า

 2. เลือก ไม่มีระยะห่างย่อหน้า

การทำเช่นนี้จะเข้าไปแทนที่การตั้งค่าของชุดสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณตัดสินใจในภายหลังว่าคุณต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าดั้งเดิม ให้คลิก ออกแบบ > ระยะห่างของย่อหน้า อีกครั้ง และเลือกตัวเลือกภายใต้ ชุดสไตล์ ตัวเลือกนี้อาจเป็น ค่าเริ่มต้น ดังที่แสดงไว้ข้างบน หรือจะแสดงชื่อของชุดสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

กำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับบางส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับเอกสารเฉพาะบางส่วน:

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า

 3. เลือก 1.0

หมายเหตุ: การสลับฟอนต์อาจส่งผลต่อระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า

กำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับทั้งเอกสาร

วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับทั้งเอกสารคือ ใช้ชุดสไตล์ด่วนของ Word 2003 ชุดสไตล์ด่วนของ Word 2003 จะตั้งค่าบรรทัดระยะห่างหนึ่งเท่าโดยไม่มีช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า และไม่มีการเยื้องด้านหน้าของย่อหน้า โปรดทราบว่า ระยะห่างนี้ทำให้ยากต่อการแยกย่อหน้าหนึ่งออกจากอีกย่อหน้าหนึ่ง วิธีหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหานี้คือ เพิ่มบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการไม่ให้มีช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า ให้ลองใช้ชุดสไตล์ด่วนแบบดั้งเดิม ซึ่งเยื้องบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า

ใช้การกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าโดยไม่มีช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 2. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ แล้วคลิก Word 2003

 3. ถ้าคุณต้องการให้เอกสารใหม่ทั้งหมดถูกเว้นช่องวรรคด้วยวิธีนี้ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์ อีกครั้ง แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ใช้การกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่ากับบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

ถ้าคุณต้องการกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่ากับบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า คุณสามารถหลีกเลี่ยงการกด ENTER สองครั้งหลังทุกย่อหน้าโดยการเปลี่ยนสไตล์ย่อหน้าปกติ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกขวา ปกติ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ภายใต้ การจัดรูปแบบ ให้คลิก ระยะห่างหนึ่งเท่า

  กำหนดระยะห่าง 1 เท่าให้กับเอกสาร

  ส่วน การจัดรูปแบบ

  ปุ่ม ระยะห่างหนึ่งเท่า

  ถ้าคุณต้องการให้เอกสารใหม่ทั้งหมดถูกเว้นช่องวรรคด้วยวิธีนี้ ให้คลิก เอกสารใหม่โดยยึดตามเทมเพลตนี้ ใกล้กับด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 3. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณลองสลับระหว่างชุดสไตล์ด่วนในเอกสารของคุณ แล้วต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่ากับบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า ให้คลิก ตั้งค่าใหม่เป็นสไตล์ด่วนจากเทมเพลต (ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์ ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่เป็นสไตล์ด่วนจากเทมเพลต)

กำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับย่อหน้าที่เลือก

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (ระยะห่างบรรทัด ใน Word 2007)

  รูป Ribbon
 3. คลิก 1.0

เอาช่องว่างเพิ่มเติมด้านบนหรือด้านล่างย่อหน้าที่เลือกออก

 1. เลือกย่อหน้าที่มีช่องว่างเพิ่มเติมด้านบนหรือด้านล่าง

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้า ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรข้างๆ ระยะห่างก่อนหน้า หรือ ระยะห่างหลังจาก แล้วใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

กำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าให้กับที่อยู่

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ที่อยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดระยะห่างหนึ่งเท่าคือ สิ้นสุดแต่ละบรรทัดด้วยตัวแบ่งบรรทัดแทนตัวแบ่งย่อหน้า วิธีนี้จะวางที่อยู่หลายบรรทัดไว้ในย่อหน้าของตนเอง คุณสามารถใช้สไตล์ระยะห่างย่อหน้าที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเพิ่มช่องว่างระหว่างบรรทัดของที่อยู่

ถ้าพิมพ์ที่อยู่แต่ละบรรทัดเป็นย่อหน้าของตนเองแล้ว หรือถ้าที่อยู่มาจากจดหมายเวียน คุณสามารถใช้ชุดสไตล์ด่วนที่ตัดช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้าออก คุณยังสามารถเลือกบรรทัดของที่อยู่ และเอาช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างที่อยู่ออก

พิมพ์ที่อยู่ที่มีระยะห่างหนึ่งเท่า

 1. พิมพ์ที่อยู่ ที่ส่วนท้ายของแต่ละบรรทัด ให้กด SHIFT+ENTER และที่ส่วนท้ายของบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ ให้กด ENTER

 2. คลิกที่ใดที่หนึ่งภายในที่อยู่ที่คุณพิมพ์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (ระยะห่างบรรทัด ใน Word 2007)

 4. คลิก 1.0

 5. คลิกขวาที่ที่อยู่ และชี้ไปที่ สไตล์

 6. คลิก บันทึกส่วนที่เลือกเป็นสไตล์ด่วนใหม่

 7. พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ เช่น ที่อยู่

 8. เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่เพิ่มเติม ให้ใช้สไตล์ใหม่ของคุณกับที่อยู่เหล่านั้น (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกสไตล์ที่คุณสร้างขึ้น)

จัดรูปแบบย่อหน้าที่อยู่เพื่อลบช่องว่างเพิ่มเติม

 • ถ้าทั้งเอกสารคือที่อยู่ (เช่น แผ่นงานของป้ายชื่อที่อยู่) ให้ใช้ชุดสไตล์ด่วนของ Word 2003

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

  2. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ แล้วคลิก Word 2003

 • ถ้าที่อยู่อยู่ภายในเอกสารที่มีระยะห่างแตกต่างกัน และคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะระยะห่างที่อยู่เท่านั้น ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. เลือกย่อหน้าที่อยู่

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้า ให้คลิกลูกศรถัดจาก ระยะห่างก่อนหน้า หรือ ระยะห่างหลังจาก แล้วใส่จำนวนช่องว่างที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดระยะห่างสองเท่าให้กับบรทัดในเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×