การกำหนดมุมมองรายการงานของโครงการเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นนั้น รายการงานของโครงการจะมีคอลัมน์และการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณต้องใช้สำหรับการวางแผนโครงการพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม องค์กรของคุณอาจมีข้อมูลพิเศษบางอย่างที่คุณต้องการรวบรวมไว้ หรือคุณอาจต้องการดูรายการงานของโครงการของคุณในลักษณะที่แตกต่างจากมุมมองเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดมุมมองเริ่มต้นของรายการงานของโครงการเองเพื่อให้มีคอลัมน์ต่างๆ และเค้าโครงเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ทำงานกับคอลัมน์

เพิ่ม หรือแสดงคอลัมน์

ลบ หรือซ่อนคอลัมน์

เรียงลำดับคอลัมน์

ย้ายคอลัมน์

ตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์

ตั้งค่ามุมมอง

กำหนดเอง และนำทางไปยังแผนภูมิแกนต์

เปลี่ยนวิธีลากแถบ Gantt

ย้ายไปมาภายในแผนภูมิแกนต์

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับงานแต่ละงาน

ทำงานกับคอลัมน์

คอลัมน์ต่างๆ ในรายการงานของโครงการจะระบุข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมไว้เกี่ยวกับแต่ละงานในโครงการ สิ่งสำคัญคือ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคอลัมน์ที่ถูกต้องที่พร้อมใช้งาน และทราบว่าคุณสามารถเรียงลำดับและย้ายคอลัมน์ต่างๆ เพื่อแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดของการดำเนินการที่คุณสามารถทำกับคอลัมน์ต่างๆ ในรายการงานของโครงการได้

เพิ่มหรือแสดงคอลัมน์

เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้คลิก สร้างคอลัมน์

เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์ที่มีอยู่ โฮเวอร์เมาส์เคอร์เซอร์เหนือคอลัมน์ใด ๆ ในมุมมองรายการงานโครงการ จากนั้น คลิกคอลัมน์ที่กำหนดค่า. คลิกกล่องกาเครื่องหมายทางด้านซ้ายของคอลัมน์คุณต้องการให้แสดงเพื่อเลือก แล้วคลิกตกลง.

ลบหรือซ่อนคอลัมน์

เมื่อต้องการลบคอลัมน์และข้อมูล บนด้านรายการtab ในตั้งค่าจัดกลุ่ม คลิกตั้งค่ารายการ ในคอลัมน์ส่วนของการตั้งค่ารายการหน้า คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการลบออก บนด้านเปลี่ยนคอลัมน์หน้า คลิกลบ

เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์ไม่ให้แสดงในมุมมองโดยไม่มีการลบข้อมูลของคอลัมน์นั้น ให้โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิก ซ่อนคอลัมน์

เรียงลำดับคอลัมน์

โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวาของเซลล์ คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อเรียงลำดับเนื้อหาของคอลัมน์นั้น

ย้ายคอลัมน์

คุณสามารถย้ายคอลัมน์ได้สองวิธีดังต่อไปนี้

 • โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่ทิศทาง ให้ลากคอลัมน์ไปทางขวาหรือซ้าย แล้วปล่อยปุ่มเมาส์เมื่อตัวบ่งชี้ปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางคอลัมน์

 • โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือคอลัมน์ใดก็ได้ในมุมมองรายการงานของโครงการ แล้วคลิก กำหนดค่าคอลัมน์ เลือกแถวที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ คลิก ตกลง เพื่อย้ายคอลัมน์ในมุมมอง

ตั้งค่าความกว้างคอลัมน์

คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ได้โดยใช้วิธีสองวิธีต่อไปนี้

 • โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือขอบด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์ เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองทิศทาง ให้ลากขอบของส่วนหัวของคอลัมน์ไปทางด้านขวาหรือซ้ายเพื่อขยายหรือลดความกว้างของคอลัมน์

 • โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือคอลัมน์ใดก็ได้ในมุมมองรายการงานของโครงการ แล้วคลิก กำหนดค่าคอลัมน์ ปรับตัวเลขในคอลัมน์ ความกว้างคอลัมน์ (พิกเซล) เพื่อเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์นั้นๆ คลิก ตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ามุมมอง

มุมมองเริ่มต้นของรายการงานของโครงการได้รับการออกแบบมาสำหรับการจัดการงานพื้นฐาน แต่คุณอาจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างซึ่งมุมมองแบบอื่นอาจเหมาะสมกับข้อมูลของคุณมากกว่า คุณสามารถสร้างมุมมองใหม่หรือปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีอยู่แล้วก็ได้

เมื่อต้องการสร้างมุมมองใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้คลิก สร้างมุมมอง

 2. เลือกชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสร้าง

  • ถ้าคุณเลือกมุมมองมาตรฐาน มุมมองแผ่นข้อมูล หรือมุมมองปฏิทิน คุณอาจต้องสร้างมุมมองใหม่ หรือปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีอยู่ เมื่อต้องการดูวิธีสร้างหรือปรับเปลี่ยนมุมมอง ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • ถ้าคุณเลือกมุมมอง Gantt ซึ่งเป็นมุมมองเริ่มต้นของรายการงานของโครงการ คุณจะเลือกเขตข้อมูลที่จะรวมไว้ในส่วนตารางของมุมมอง และเลือกเขตข้อมูลที่จะใช้ในการวาดแท่งแผนภูมิแกนต์ด้วย

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีอยู่แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้ใช้รายการ มุมมองปัจจุบัน เพื่อเลือกมุมมองที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ทางขวาของ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกับมุมมองนั้น หรือคลิก ปรับเปลี่ยนใน SharePoint Designer (ขั้นสูง) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงกับมุมมอง

ด้านบนของหน้า

นำทางและกำหนดแผนภูมิแกนต์เอง

แผนภูมิแกนต์ซึ่งแสดงอยู่ที่ส่วนขวาของมุมมองเริ่มต้นของรายการงานของโครงการ จะใช้เส้นเวลาและแท่งแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงถึงงานในโครงการของคุณ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแท่งแผนภูมิแกนต์ได้ คุณยังสามารถนำทางไปยังตำแหน่งต่างๆ ในแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Ribbon อีกด้วย

เปลี่ยนวิธีการวาดแท่งแผนภูมิแกนต์

ในมุมมอง Gantt แท่งแผนภูมิแกนต์จะถูกวาดขึ้นโดยการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแท่งแผนภูมิแกนต์กับเขตข้อมูลวันที่ที่กำหนด คุณสามารถเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับแท่งแผนภูมิแกนต์ได้โดยการปรับเปลี่ยนมุมมอง

 1. บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้ใช้รายการ มุมมองปัจจุบัน เพื่อเลือกมุมมอง Gantt ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ทางขวาของ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง

 3. ในส่วนคอลัมน์ Gantt ของเพจแก้ไขมุมมอง ให้เลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

  • วันเริ่มต้น    เลือกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวันเวลาที่คุณต้องการแต่ละแถบภูมิแกนต์เพื่อเริ่มต้น

  • วันครบกำหนด    เลือกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวันเวลาที่คุณต้องการแต่ละแถบภูมิแกนต์เพื่อสิ้นสุด

  • เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์    เลือกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์บนแต่ละงาน ในแถบบางจะวาดภายใน Gantt หลักแถบ นี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของแถบ Gantt นี่คือวิธีดีในการติดตามเท่าใดล่วงหน้า หรือหลังกำหนดคุณอยู่ในงาน

  • ทำก่อน    เลือกเขตข้อมูลที่แสดงรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มงานปัจจุบัน ซึ่งจะวาดมีลูกศรระหว่างแต่ละงานก่อนหน้าและงานปัจจุบันบนแผนภูมิ Gantt

 4. คลิก ตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

เลื่อนไปที่ตำแหน่งต่างๆ ในแผนภูมิแกนต์

คุณสามารถปรับมาตราส่วนเวลาที่ใช้ที่ด้านบนของแผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของโครงการของคุณ หรือแสดงมุมมองที่มีรายละเอียดมากขึ้นก็ได้ บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม มุมมอง Gantt ให้คลิก ขยาย เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตราส่วนเวลา โดยใช้หน่วยเวลาที่เล็กลง (เช่น วันที่และเวลา) คลิก ย่อ เพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของมาตราส่วนเวลา โดยใช้หน่วยเวลาที่ใหญ่ขึ้น (เช่น ปีและเดือน)

คุณยังสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งที่งานใดงานหนึ่งปรากฏอยู่ในแผนภูมิแกนต์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย คลิกงานในส่วนตารางด้านซ้ายของมุมมอง จากนั้นบนแท็บ รายการ ในกลุ่ม มุมมอง Gantt ให้คลิก เลื่อนไปที่งาน แผนภูมิแกนต์จะเลื่อนไปแสดงงานที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับงานแต่ละงาน

บางโครงการอาจมีงานที่อนุญาตให้เข้าถึงได้เพียงบางคนเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณอาจจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับแต่ละงานได้

 1. บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้เลือก งานทั้งหมด หรือมุมมองอื่นที่ไม่ใช่มุมมอง Gantt จากรายการ มุมมองปัจจุบัน

 2. โฮเวอร์เคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนืองานที่คุณต้องการปรับสิทธิ์ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น

 3. คลิก จัดการสิทธิ์ เพื่อปรับสิทธิ์สำหรับงานที่เลือก

 4. บนแท็บ แก้ไข ให้คลิก หยุดสืบทอดสิทธิ์ เพื่อเริ่มการให้สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานนี้

 5. ปรับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำกับรายการ SharePoint อื่นๆ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×