การกำหนดมุมมองข้อมูลและฟอร์มเองโดยใช้ SharePoint Designer

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มุมมองข้อมูลคือ มุมมองแบบกำหนดเอง live ของแหล่งข้อมูลจากไซต์ SharePoint SharePoint Designer 2010 ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในฟอร์มของ Extensible Markup Language (XML) และแสดง ขึ้นให้ใส่ข้อมูลโดยใช้การแปลงภาษาสไตล์ชี Extensible (Xslt) มุมมองข้อมูลสามารถแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล รวมถึงรายการ SharePoint และไลบรารี แบบสอบถามฐานข้อมูล เอกสาร XML, Web services และสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย คุณได้เพิ่ม และกำหนดเองโดยใช้SharePoint Designer 2010 มุมมองข้อมูล

SharePoint Designer 2010 มี rich ชุดของเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดรายการและมุมมองข้อมูลดังที่แสดงไว้ที่นี่

เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

เครื่องมือ WYSIWYG ในSharePoint Designer 2010 แทรก Extensible สไตล์ชีภาษา (XSL) ลงในหน้าโดยตรงเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องทราบ XSL เพื่อสร้างมุมมองข้อมูลแบบกำหนดเองที่มีประสิทธิภาพ ถ้าคุณต้องการกำหนดรหัส คุณสามารถแก้ไข XSL โดยตรงในมุมมองโค้ดในSharePoint Designer 2010 เสมอ

มีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถสร้างมุมมองและฟอร์มในSharePoint Designer 2010 คุณสามารถสร้างมุมมองรายการที่เกี่ยวข้องกับ SharePoint รายการหรือไลบรารี คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูล และการกำหนดความสัมพันธ์กับรายการเดียวหรือแหล่งข้อมูลอื่น คุณสามารถสร้างฟอร์ม โดยการเพิ่มมุมมองข้อมูลลงในหน้าของคุณแล้ว แทรกเขตข้อมูลแต่ละเป็นฟอร์ม และอื่น ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มและมุมมองในส่วนดูเพิ่มเติม

ผลลัพธ์เหล่านี้ในชุดของมุมมองรายการ (XSLT รายการ Web part สำหรับมุมมอง) และมุมมองข้อมูล (Web part สำหรับฟอร์มข้อมูล) บนหน้าของคุณ และใน ขณะที่มีความแตกต่างระหว่างสอง คุณกำหนดเองเหล่านั้นในวิธีที่คล้ายกัน คุณเพิ่ม และเอาคอลัมน์ออก นำตัวกรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มเขตข้อมูล นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือพร้อมใช้งานในSharePoint Designer 2010

บทความนี้อธิบายถึงกำหนดเองโดยทั่วไปคุณจะให้รายการหรือใช้SharePoint Designer 2010 มุมมองข้อมูล

ในบทความนี้

เปิดรายการและมุมมองข้อมูล

เพิ่ม เอาออก และการจัดเรียงคอลัมน์

เรียงลำดับและจัดกลุ่ม

กรอง

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

แบ่งหน้า

เปิดใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์

เปิดใช้งานการอัปเดแบบอะซิงโครนัส

เพิ่มตัวเลือกแถบเครื่องมือ

นำไปใช้สไตล์มุมมอง

ตัวเลือกการกำหนดเองเพิ่มเติม

เปิดรายการและมุมมองข้อมูล

มุมมองรายการและมุมมองข้อมูลสามารถสร้าง และเปิดในหลากหลายวิธีในSharePoint Designer 2010 (ดังที่อธิบายไว้ในการเริ่มต้นของบทความนี้) คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น เปิดมุมมองรายการจากรายการหรือไลบรารีในขณะนี้มีการเชื่อมโยงกับ หรือคุณสามารถเปิดมุมมองข้อมูลจากหน้าไซต์ที่เป็นอยู่ ทั้งสองตัวเลือกบนเมนูการนำทางได้ (ที่เกี่ยวข้องกับรายการ หรือไลบรารี หรืออักขระจำนวนแหล่งข้อมูล ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดมุมมองรายการหรือมุมมองข้อมูลในSharePoint Designer 2010 )

เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการ

 1. เปิดไซต์ของคุณในSharePoint Designer 2010

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รายการและไลบรารี

 3. เปิดรายการที่ประกอบด้วยมุมมองรายการของคุณ

 4. คลิกแท็บตัวเลือก และใช้ตัวเลือกการแก้ไขมุมมองเพื่อปรับแต่งมุมมองรายการ

  หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องคลิกภายในมุมมองแรกเพื่อที่จะแสดงมุมมองการแก้ไขตัวเลือกในSharePoint Designer 2010

เมื่อต้องการเปิดมุมมองข้อมูลหรือมุมมองรายการจากหน้าไซต์

 1. เปิดไซต์ของคุณในSharePoint Designer 2010

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก เพจไซต์

 3. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูลของคุณหรือมุมมองรายการ

 4. คลิกแท็บตัวเลือก และใช้ตัวเลือกการแก้ไขมุมมองเพื่อกำหนดเองในรายการหรือมุมมองข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องคลิกภายในมุมมองแรกเพื่อที่จะแสดงมุมมองการแก้ไขตัวเลือกในSharePoint Designer 2010

ส่วนเหลือของบทความนี้สมมติคุณทำขั้นตอนเหล่านี้หรือขั้นตอนที่คล้ายกันเพื่อเปิดมุมมองของคุณสำหรับการแก้ไข

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม เอาออก และการจัดเรียงคอลัมน์

สิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่คุณทำกับมุมมองข้อมูลโดยทั่วไปจะถูกเพิ่ม และเอาคอลัมน์ออก เมื่อคุณเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล คุณกำลังเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงเขตข้อมูลปรากฏในมุมมองข้อมูล คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขคอลัมน์เพื่อเพิ่ม เอาออก และจัดลำดับคอลัมน์ ว่าพวกเขาแสดงแถวหรือคอลัมน์ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนคอลัมน์โดยใช้ตารางแก้ไขคำสั่งบนตารางมีการกล่าวถึงเค้าโครงตารางแท็บในภายหลังในบทความนี้

หมายเหตุ: คำสั่งแก้ไขคอลัมน์จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมุมมองข้อมูลแสดงข้อมูลในตาราง HTML

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่ม เอาออก และการจัดเรียงคอลัมน์ในรายการหรือมุมมองข้อมูล

 1. ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก จากนั้น คลิเพิ่ม/เอาคอลัมน์ เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

  หมายเหตุ: คำสั่งแก้ไขคอลัมน์จะไม่พร้อมใช้งานมุมมองข้อมูลอยู่ในตาราง HTML ที่ใช้แอตทริบิวต์ rowspan หรือ colspan มีค่ามากกว่า 1

 2. กล่องโต้ตอบแก้ไขคอลัมน์ เปิดขึ้น
  เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ เลือกเขตข้อมูลคอลัมน์ภายใต้เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่เขตข้อมูล

  • การเอาคอลัมน์ที่มีอยู่ เลือกคอลัมน์ภายใต้แสดงคอลัมน์ แล้ว คลิกเอาออก

  • เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่เขตข้อมูล

  • การจัดเรียงคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ภายใต้แสดงคอลัมน์ แล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 4. คลิกตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมอง

หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบแก้ไขคอลัมน์จะแสดงเฉพาะเขตข้อมูลที่รวมอยู่ในแบบสอบถามแหล่งข้อมูลของมุมมองข้อมูล แหล่งข้อมูลจริงของคุณอาจประกอบด้วยเขตข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการรวมเขตข้อมูลเหล่านั้น คุณต้องการปรับปรุงแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับและจัดกลุ่ม

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูลในมุมมองข้อมูล คุณปรับเปลี่ยนลำดับที่ข้อมูลปรากฏขึ้นเพื่อให้ง่ายสำหรับคุณและผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจข้อมูล ตัวอย่างของการเรียงลำดับรวมเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร และตัวเลข คุณสามารถสร้างเรียงลำดับเพิ่มเติมโดยใช้กล่องโต้ตอบเรียงลำดับขั้นสูง ในSharePoint Designer 2010 ใบสั่งซื้อ

นอกจากการเรียงลำดับ คุณสามารถจัดกลุ่มข้อมูล เมื่อต้องการจัดกลุ่มข้อมูล คุณสามารถแสดงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับกลุ่มของเขตข้อมูลในลำดับการจัดเรียง และเลือกว่า กลุ่มการขยาย หรือยุบตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถเลือกเพื่อให้กลุ่มอยู่ด้วยกันเมื่อถึงมุมมอง และแสดงชื่อคอลัมน์หรือผลรวมสำหรับแต่ละกลุ่ม

เมื่อต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ในรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก แล้วคลิกเรียงลำดับและกลุ่ม เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

กล่องโต้ตอบเรียงลำดับและจัดกลุ่ม เปิดขึ้น
เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 1. ภายใต้เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับบน แล้ว คลิ กเพิ่ม

 2. ภายใต้คุณสมบัติเรียงลำดับ เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับเขตข้อมูล ด้วยการเลือกน้อยไปหามาก (ต่ำที่สุดไปหาสูง) หรือมากไปหาน้อย (สูงที่สุดไปต่ำสุด)

  คุณยังสามารถเปลี่ยนจากน้อยไปมากหรือเรียงลำดับการจัดเรียง โดยเพียงแค่คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการเรียงลำดับ

 3. เมื่อต้องการใช้การเรียงลำดับขั้นสูงยิ่งขึ้นจากน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย คลิกแก้ไขนิพจน์การเรียงลำดับ กล่องโต้ตอบเรียงลำดับขั้นสูง ที่คุณสามารถกำหนดลำดับการจัดเรียงโดยใช้ XPath นิพจน์เปิดขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมในรายการขั้นสูงและดูข้อมูลการกำหนดเองโดยใช้ XPath นิพจน์

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับบนเขตข้อมูลหลาย เลือกเขตข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และเพิ่มการเรียงลำดับ

  ถ้าคุณเพิ่มหลายเขตข้อมูลลงในการเรียงลำดับ และต้องการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่จะเรียงลำดับก่อน เลือกเขตข้อมูลในรายการเรียงลำดับ แล้วคลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

  คลิกตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมอง

ไปยังกลุ่มคอลัมน์ในรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก แล้วคลิกเรียงลำดับและกลุ่ม การเรียงลำดับและการจัดกลุ่ม

 1. กล่องโต้ตอบเรียงลำดับและจัดกลุ่ม เปิดขึ้น
  เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 2. ในรายการเรียงลำดับ คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตาม
  แต่ละเขตข้อมูลในลำดับการจัดเรียงสามารถมีคุณสมบัติแต่ละกลุ่มไปใช้กับบันทึกย่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการก่อนที่คุณนำไปใช้คุณสมบัติกลุ่ม

 3. เมื่อต้องการแสดงหัวข้อที่จุดเริ่มต้นของแต่ละกลุ่ม ภายใต้คุณสมบัติของกลุ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหัวข้อกลุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการให้กลุ่มในมุมมองที่ปรากฏขึ้นขณะที่ขยายออกตามค่าเริ่มต้น คลิกขยายกลุ่มตามค่าเริ่มต้น

  2. เมื่อต้องการให้กลุ่มในมุมมองข้อมูลปรากฏขึ้นขณะยุบตามค่าเริ่มต้น คลิกกลุ่มยุบตามค่าเริ่มต้น

 4. ตัวเลือกที่เหลือนำไปใช้กับมุมมองข้อมูลและมุมมองรายการไม่เท่านั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการและความแตกต่างของมุมมองข้อมูล เยี่ยมชมในส่วนดูเพิ่มเติม)

 5. เมื่อต้องการแสดงส่วนท้ายสุดของแต่ละกลุ่มที่แสดงจำนวนของระเบียนที่อยู่ในกลุ่มนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงส่วนท้ายของกลุ่ม

 6. หลังจากที่คุณเลือกแสดงส่วนหัวของกลุ่ม หรือกล่องกาเครื่องหมายแสดงส่วนท้ายของกลุ่ม ปุ่มจัดกลุ่มขั้นสูง จะพร้อมใช้งาน

 7. คลิกจัดกลุ่มขั้นสูง (ตัวเลือกนี้กลายเป็นเปิดใช้งานเมื่อคุณเลือกตัวเลือกแสดงส่วนหัวของกลุ่ม หรือแสดงส่วนท้ายของกลุ่ม )

 8. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการซ่อนแต่ละระเบียนในรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเสมอซ่อนรายละเอียดของกลุ่ม

  • เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมดในกลุ่มบนหน้าเดียว แม้ว่าผลรวมเกินกว่าจำนวนที่ระบุของรายการที่จะแสดงในรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรักษากลุ่มเมื่อ

  • เมื่อต้องการแทรกแถวในแต่ละกลุ่มที่แสดงชื่อคอลัมน์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงชื่อคอลัมน์สำหรับแต่ละกลุ่ม

  • เมื่อต้องการแทรกแถวในแต่ละกลุ่มที่แสดงจำนวนรวมของระเบียนภายในแต่ละกลุ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงผลรวมคอลัมน์สำหรับแต่ละกลุ่ม

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ไซต์สามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มข้อมูลผ่านทางเบราว์เซอร์ คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือไปยังมุมมองตามที่อธิบายไว้ในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ตัวกรอง

คุณสามารถนำตัวกรองมุมมองของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่างจะปรากฏในรายการหรือมุมมองข้อมูล นี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีมุมมองที่ประกอบด้วยร้อย หรือพันระเบียนและคุณต้องการทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูล เมื่อต้องการสร้างตัวกรอง สร้างอย่าง น้อยหนึ่งนิพจน์ที่จะนำไปใช้กับข้อมูล มีสามส่วนพื้นฐาน: เขตข้อมูลชื่อ (ชื่อของเขตข้อมูลคุณต้องการกรอง), ตัวดำเนินการ (กกฎที่คุณต้องการนำไปใช้กับค่า), และค่า (ข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกรองข้อมูลในรายการหรือมุมมองข้อมูล

 1. ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก จากนั้น คลิกรอง เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 2. กล่องโต้ตอบเกณฑ์ตัวกรอง เปิดขึ้น
  เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 3. ภายใต้ชื่อเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิกกล่องเปรียบเทียบ แล้ว คลิ กตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

 5. คลิกกล่องค่า แล้วเลือก หรือพิมพ์เกณฑ์ที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนคำสั่งอื่นลงในตัวกรอง คลิกกล่องและ/หรือ ที่ส่วนท้ายของส่วนคำสั่งที่มีอยู่ แล้ว:

  1. คลิกและ เมื่อต้องการสร้างตัวกรองที่ข้อมูลที่ต้องตรงกับเกณฑ์ในทั้งสองส่วนของประโยค

  2. คลิกหรือ เมื่อต้องการสร้างตัวกรองที่ข้อมูลที่ต้องตรงกับเกณฑ์ในคำสั่งเดียวเท่านั้น

 7. คลิกที่ข้อความคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มส่วนคำสั่งใหม่

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-6 เมื่อต้องการสร้างส่วนคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวกรองนี้

 9. ถ้าคุณกำลังทำงานมุมมองข้อมูล และต้อง การใช้เงื่อนไขขั้นสูงยิ่งขึ้น เครื่องหมายในกล่องเพิ่ม XSLT กรอง แล้ว คลิกแก้ไข
  ซึ่งเปิดกล่องโต้ตอบขั้นสูงเงื่อนไข ที่คุณสามารถกำหนดลำดับการจัดเรียงโดยใช้ XPath นิพจน์

 10. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมไซต์สามารถเรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูลผ่านทางเบราว์เซอร์ คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือไปยังมุมมองตามที่อธิบายไว้ในภายหลังในบทความนี้ เพียงแค่โปรดจำไว้ว่า การกรองในเบราว์เซอร์มีผลต่อเฉพาะงานนำเสนอข้อมูล ได้ไม่จำกัดจำนวนของข้อมูลที่มีอยู่ในมุมมอง

หมายเหตุ: การกรองมุมมองข้อมูลสามารถมีความเกี่ยวข้องด้านประสิทธิภาพการทำงาน จึงสำคัญเมื่อต้องการกรองชุดข้อมูลที่สามารถจัดการได้ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณนำไปใช้การกรองพื้นฐานโดยใช้กล่องโต้ตอบเกณฑ์ตัวกรอง ตัวกรองจะถูกนำไปใช้ก่อนที่จะส่งกลับข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ตัวกรองขั้นสูงเลือก (พร้อมใช้งานมุมมองข้อมูล); การกรองที่นำไปใช้ในงานนำเสนอ XSLT หลังจากข้อมูลจะส่งกลับ

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

มีรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถนำการจัดรูปแบบข้อความ สีพื้นหลัง ไอคอนแบบกำหนดเอง และอื่น ๆ เพื่อเลือก HTML แท็กหรือข้อมูลค่าเมื่อข้อมูลตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณยังสามารถกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดว่าจะแสดง หรือซ่อน HTML แท็กหรือข้อมูลค่า จัดรูปแบบตามเงื่อนไขคือ วิธีมีประสิทธิภาพเพื่อเน้นรายการในมุมมองข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้การกระทำ โดยผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจ เน้นงานที่พ้นกำหนดแล้ว โครงการที่กำลังทำงานอยู่เหนืองบประมาณ หรืออุปกรณ์ของบริษัทที่กำลังทำงานอยู่ต่ำ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 1. คลิกแท็บตัวเลือก คลิกตัวกรอง เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010 และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. แสดงเนื้อหา เพื่อแสดงข้อมูลในมุมมองที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้

 3. เนื้อหาที่ซ่อน เพื่อซ่อนข้อมูลในมุมมองที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้

 4. จัดรูปแบบแถว เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบแถวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ

 5. จัดรูปแบบคอลัมน์ เพื่อนำการจัดรูปแบบไปยังคอลัมน์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ

 6. เลือกรูปแบบ การนำการจัดรูปแบบให้เลือกที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ (คุณจะต้องเน้นส่วนหนึ่งของมุมมองข้อมูลก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้)

  แสดงและซ่อนที่มองเห็นได้ของเปลี่ยนตัวเลือกเนื้อหาที่เลือกค่าแท็กหรือข้อมูล HTML ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่นำสไตล์ไปใช้แท็ก HTML ที่เลือกหรือข้อมูลค่า

 7. กล่องโต้ตอบเกณฑ์ตามเงื่อนไข เปิดขึ้น
  เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 8. ภายใต้ชื่อเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการ

 9. คลิกกล่องเปรียบเทียบ แล้ว คลิ กตัวดำเนินการที่คุณต้องการ

 10. คลิกกล่องค่า แล้วเลือก หรือพิมพ์เกณฑ์ที่คุณต้องการ

 11. เมื่อต้องการใช้เงื่อนไขขั้นสูงยิ่งขึ้นบนมุมมอง คลิกขั้นสูง
  ซึ่งเปิดกล่องโต้ตอบขั้นสูงเงื่อนไข ที่คุณสามารถกำหนดลำดับการจัดเรียงโดยใช้ XPath นิพจน์

 12. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนคำสั่งอื่น เกณฑ์แบบตามเงื่อนไขคลิกกล่องและ/หรือ ที่ส่วนท้ายของส่วนคำสั่งที่มีอยู่ แล้ว:

  • คลิกและ เพื่อสร้างเงื่อนไขเกณฑ์ที่ข้อมูลที่ต้องตรงกับเกณฑ์ในทั้งสองส่วนของประโยค

  • คลิกหรือ เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขเกณฑ์ที่ข้อมูลที่ต้องตรงกับเกณฑ์ในคำสั่งเดียวเท่านั้น

 13. ด้านล่างส่วนคำสั่งที่มีอยู่ คลิกข้อความคลิกที่นี่เพื่อเพิ่มส่วนคำสั่งใหม่

 14. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-7 เพื่อสร้างส่วนคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับเกณฑ์แบบตามเงื่อนไข

 15. ถ้าคุณกำลังแสดง หรือซ่อนข้อมูลที่ มีเงื่อนไข คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบพิเศษให้กับเงื่อนไข คลิกการตั้งค่าลักษณะ

 16. กล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ เปิดขึ้น
  เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 17. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้กับมุมมองข้อมูล
  ตัวอย่าง เพื่อทำให้ข้อความเป็นตัวหนากับพื้นหลังสีเหลือง คุณจะเลือกเป็นตัวหนา ในเมนูฟอนต์น้ำหนัก แล้วคลิกประเภทพื้นหลัง และในเมนูสีพื้นหลัง พิมพ์สีเหลือง หรือเลือกชุดรูปแบบของสีเหลือง

 18. คลิก ตกลง

เนื่องจากรายการและมุมมองข้อมูลแสดงข้อมูลแบบสด คุณเห็นในรูปแบบตามเงื่อนไขถูกนำไปใช้ในทันทีในมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

แบ่งหน้า

มีการแบ่งหน้า คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงบนแต่ละหน้าของรายการหรือมุมมองข้อมูล คุณสามารถตั้งค่ามุมมองเพื่อที่จะแสดงรายการในชุดของ 5, 10 หรือค่าใด ๆ ที่ระบุ ผู้เยี่ยมชมไซต์ เป็นผลลัพธ์ จะเห็นย้อนกลับและลิงก์ถัดไปในเบราว์เซอร์ ซึ่งผู้ใช้เพื่อนำทางไปยังมุมมอง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถระบุขีดจำกัดสำหรับจำนวนสูงสุดของรายการที่จะแสดงในมุมมอง ซึ่งอีก อาจ 5, 10 หรือมีค่าที่ระบุ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มค่าตัวแบ่งหน้าลงในรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก จากนั้น คลิแบ่งหน้าตาม เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 1. เลือกตัวแบ่งหน้า:

  1. แสดงชุดของรายการ: เลือกว่าจะแสดงรายการในชุดของ 1, 5, 10 หรือ 30

   เลือกตัวเลือกนี้แสดงลิงก์การนำทางในมุมมองเมื่อระเบียนจำนวนเกินกว่าจำนวนระบุไว้ในตัวเลือกนี้

  2. ข้อจำกัดเกี่ยวกับรายการ: เลือกจำนวนสูงสุดของรายการที่จะแสดงในมุมมอง 1, 5, 10 หรือ 30

 2. เลือกตัวเลือกแบ่งหน้าเพิ่มเติม เพื่อระบุค่าที่กำหนดเองสำหรับการแบ่งหน้าในมุมมองข้อมูล

 3. กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล เปิดขึ้น
  เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 4. บนแท็บการแบ่งหน้าตาม เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เลือกแสดงรายการในชุดของขนาดนี้ จากนั้น ให้ระบุตัวเลขในกล่องจัดเตรียมไว้
   เป็นค่าเริ่มต้นในตัวเลือกนี้ถ้ามีระเบียนมากกว่า 25 ในมุมมอง 6 ถ้ามุมมองมีระเบียน 25 น้อยกว่า 10 จะ

  • ขีดจำกัดจำนวนรวมของรายการที่แสดงให้ เลือก จากนั้น ให้ระบุตัวเลขในกล่องจัดเตรียมไว้
   ค่าเริ่มต้นในเขตข้อมูลนี้ถูกตั้งค่าเป็น 100

 5. คลิก ตกลง

นอกจากการเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่แสดงสำหรับมุมมองบนเว็บเพจ คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของระเบียนที่ปรากฏในมุมมองออกแบบของSharePoint Designer 2010 คุณอาจทำสิ่งนี้เมื่อคุณต้องการดูว่ามุมมองจะแสดงกับจำนวนของระเบียน เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของระเบียนในมุมมองออกแบบ คลิกที่แท็บออกแบบ และในกลุ่มแสดงตัวอย่าง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวเลือกการแสดงตัวอย่างมุมมองข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์

เมื่อแก้ไขแบบอินไลน์ถูกเปิดใช้งาน ผู้เยี่ยมชมไซต์สามารถแก้ไขระเบียนแต่ละรายการในบริบทของมุมมอง โดยไม่ต้องออกจากหน้า หรือเปิดหน้าต่างใหม่ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกที่ปุ่มแก้ไขด้านข้างของคอลัมน์หรือแถวในมุมมองข้อมูล และเขตข้อมูลแต่ละรายการจะสามารถแก้ไข กล่องข้อความ เมนู และตัวควบคุมเขตข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละระเบียนในแบบเดียวกับพวกเขากำลังพร้อมใช้งานบนใหม่ และแก้ไขฟอร์มรายการ แก้ไขแบบอินไลน์เป็นรวมดีที่สุดของมุมมองและฟอร์มในเดียว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์สำหรับรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก แล้วคลิกแก้ไขแบบอินไลน์ เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010
สำหรับมุม มองรายการ เปิดใช้งานใหม่ และแก้ไขการเชื่อม โยง ซึ่งผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ใช้เพื่อสร้าง และแก้ไขระเบียน

 1. สำหรับมุมมองข้อมูล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดของการแก้ไขตัวเลือกแบบอินไลน์ที่ต่อไปนี้:

  1. แสดงแก้ไขรายการการเชื่อมโยง: เปิดใช้งานลิงก์สำหรับแก้ไขที่ผู้ใช้คลิกแก้ไขแบบอินไลน์ระเบียน

  2. แสดงรายการลิงก์แทรก: เปิดใช้งานลิงก์แทรกที่ผู้ใช้คลิกเพื่อสร้างแบบอินไลน์ระเบียนใหม่

  3. แสดงรายการลิงก์ลบ: ลบลิงก์ที่ผู้ใช้คลิกเมื่อต้องการลบแบบอินไลน์ระเบียนการเปิดใช้งาน

 2. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการหรือมุมมองข้อมูลของคุณ

สำหรับมุมมองรายการ ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดมุมมองในเบราว์เซอร์และโฮเวอร์เหนือแถวหรือคอลัมน์ คุณเห็นปุ่ม เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010 แก้ไข สำหรับมุมมองข้อมูล คุณเห็นตัวแก้ไข ลิงก์ด้านข้างของแต่ละแถวหรือคอลัมน์

คลิกลิงก์เพื่อเริ่มการแก้ไขแถวหรือคอลัมน์ของระเบียนแบบอินไลน์ดังที่แสดงด้านล่าง

เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการอัปเดแบบอะซิงโครนัส

อัปเดแบบอะซิงโครนัสคอมโพเนนต์หลักของแพลตฟอร์ม ASP.NET AJAX และคุณสามารถเปิดใช้งานสำหรับรายการและมุมมองข้อมูลบนไซต์ของคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานแบบอะซิงโครนัสอัปเด รายการหรือมุมมองข้อมูลดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ในเวลาจริง และแสดงในเบราว์เซอร์โดยไม่มีการรีเฟรชหน้าผู้ใช้ รายการและมุมมองข้อมูล ด้วยการอัปเดแบบอะซิงโครนัสจะเหมาะสำหรับข้อมูล rich แบบไดนามิกเว็บเพจและแดชบอร์ด

หมายเหตุ: อัปเดแบบอะซิงโครนัสสามารถปิดใช้งานในการดูแลจากศูนย์กลาง ดังนั้น ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน ปรึกษากับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

.

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการอัปเดแบบอะซิงโครนัสสำหรับรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกแท็บตัวเลือก แล้ว เลือกกล่องอัปเดแบบอะซิงโครนัส
เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 1. เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มรีเฟรชไปยังหน้า เลือกกล่องปุ่มรีเฟรช
  ซึ่งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมไซต์คลิปุ่มรีเฟรช เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010 เพื่อรีเฟรชหน้าด้วยตนเอง

 2. เลือกช่วงการรีเฟรช: 15 วินาที วินาที 30 หรือ 60 วินาที

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการหรือมุมมองข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเลือกแถบเครื่องมือ

ถ้ามุมมองของคุณใช้รายการหรือไลบรารีเป็นแหล่งข้อมูล คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือรายการ SharePoint ไปยังมุมมองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับต้นแบบรายการหรือไลบรารีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถบเครื่องมือรายการ SharePoint คือ แถบเมนูที่ด้านบนของรายการหรือไลบรารีที่มีตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อทำงานกับรายการหรือไลบรารี มีสองชนิดของแถบเครื่องมือที่คุณสามารถเพิ่ม:

 • แถบเครื่องมือ SharePoint มีรายการตัวเลือกการแก้ไข เช่นการเพิ่มรายการใหม่ สร้างมุมมองและคอลัมน์ และการแก้ไขคุณสมบัติของรายการ

 • แถบเครื่องมือการจัดกลุ่ม ให้ดูตัวเลือกเช่นเปลี่ยนการกรอง เรียงลำดับ และการจัดกลุ่มรายการ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มแถบเครื่องมือลงในรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดในSharePoint Designer 2010 คลิกที่แท็บออกแบบ แล้ว คลิกตัวเลือก เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

 1. เมื่อต้องการเพิ่มแถบเครื่องมือทั้งหมด ด้วยตัวเลือกการแก้ไขรายการ คลิกเครื่องมือ SharePoint

 2. เมื่อต้องการเพิ่มแถบเครื่องมือ ด้วยการดูตัวเลือกรายการ คลิกเครื่องมือการจัดกลุ่ม

  หมายเหตุ: แถบเครื่องมือนำไปใช้การกรองในงานนำเสนอ ของมุมมอง และไม่ได้อยู่ ที่ระดับคิวรี นั้น ๆ คุณควรอาศัยนี้ขณะที่คุณกำลังหลักเฉลี่ยของการกรองมุมมอง สำหรับ ที่คุณควรใช้การกรองตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 3. เมื่อต้องการเอาแถบเครื่องมือ คลิกไม่มี

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการหรือมุมมองข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณเปิดมุมมองในเบราว์เซอร์ คุณจะเห็นแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้า ถ้าคุณเปิดใช้งานทั้งแถบเครื่องมือ SharePoint และแถบเครื่องมือการจัดกลุ่ม คุณจะเห็นตัวเลือกเหล่านี้ที่ด้านบนของมุมมอง

เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้สไตล์มุมมอง

เมื่อคุณสร้างรายการหรือมุมมองข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น โดยทั่วไปจะแสดงข้อมูลในเค้าโครงตารางพื้นฐาน คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของมุมมองอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย โดยใช้สไตล์มุมมองอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงตารางพื้นฐานของมุมมองของคุณเพื่อที่แสดงมุมมองที่ มีเส้นขอบ คอลัมน์ หรือรายการหัวข้อย่อย

ก่อนที่คุณนำไปใช้สไตล์มุมมองไปยังรายการหรือมุมมองข้อมูล ได้โปรดทราบว่า การกำหนดเองก่อนหน้าและเชื่อมต่อ Web Part ใด ๆ จะถูกเอาออก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการใช้สไตล์มุมมองรายการหรือมุมมองข้อมูล

ด้วยมุมมองของคุณเปิดอยู่ในSharePoint Designer 2010 คลิกที่แท็บออกแบบ แล้ว คลิ กสไตล์มุมมองโดยยึดตามคำอธิบายข้อความที่แสดงตัวอย่างและ hover ของ

เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010

หมายเหตุ: คุณจะเห็นสไตล์มุมมองอื่นที่พร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังนำไปใช้กับมุมมองรายการหรือมุมมองข้อมูล ยัง จำนวนของสไตล์จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่อัปโหลดในแกลเลอรีสไตล์ในไซต์คอลเลกชัน

 1. เมื่อต้องการดูลักษณะเพิ่มเติม คลิกเพิ่มเติม เปิดไซต์ใน SharePoint Designer 2010 ในมุมล่างขวาของกลุ่มสไตล์มุมมอง

 2. ข้อมูลแสดงข้อความเตือนคุณว่า มีการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองและการเชื่อมต่อ Web Part จะถูกเอาออกถ้าคุณเปลี่ยนลักษณะของมุมมอง คลิกใช่ เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกลักษณะที่แสดงเขตข้อมูลน้อยกว่ามุมมองต้นฉบับของคุณ เขตข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเอาออกจากมุมมอง

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการหรือมุมมองข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการกำหนดเองเพิ่มเติม

นอกจากการกำหนดเองที่ด้านบน คุณสามารถกำหนดรายการหรือมุมมองข้อมูลโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • สร้างคอลัมน์จากการสูตร    ที่แสดงผลลัพธ์ของการคำนวณของคอลัมน์อื่นในมุมมอง นี่คือเช่นเดียวกับคุณใช้สูตรในโปรแกรมสเปรดชีต ตัวอย่างเช่น คุณอาจ คูณราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ตามจำนวนจำนวนในสต็อกเพื่อแสดงค่าผลรวมของรายการในคอลัมน์แยกต่างหาก

 • แสดงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    ในมุมมองเดียว นี่คืออย่างมีประสิทธิภาพวิธีการรวมแหล่งข้อมูลในเดียว ตัวอย่างเช่น คุณอาจ แสดงประเภทผลิตภัณฑ์จากข้อมูลรายการและผลิตภัณฑ์หนึ่งจากรายการอื่นในมุมมองเดียวกัน

 • เพิ่มพารามิเตอร์    ลงในรายการหรือมุมมองข้อมูล คุณอาจ ตัวอย่างเช่น จะส่งผ่านพารามิเตอร์จากเมนูอื่นไปยังมุมมองข้อมูลและการกรองข้อมูลตามค่าพารามิเตอร์นั้น

 • เพิ่มตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์    ไปยังรายการหรือมุมมองข้อมูล คุณสามารถผูกตัวควบคุม SharePoint ตัวควบคุม ASP.NET และอื่น ๆ ลงในแหล่งข้อมูล และเพิ่มลงในมุมมองที่จะสร้างข้อมูลแบบโต้ตอบ rich ส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณ

 • เปลี่ยนฟอนต์และการจัดรูปแบบ    สำหรับรายการหรือมุมมองข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ ครอบครัวฟอนต์ และอื่น ๆ ของส่วนหัวของคอลัมน์และเขตข้อมูล คุณอาจทำเช่นนี้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ WYSIWYG ในSharePoint Designer 2010 หรือนำสไตล์ CSS ไปใช้กับองค์ประกอบเหล่านี้บนหน้า

 • กำหนดเค้าโครงตาราง    ของรายการหรือมุมมองข้อมูล คุณสามารถเพิ่ม และเอาตารางเซลล์ เปลี่ยนความกว้างหรือความสูงของแถวหรือคอลัมน์ แสดง หรือซ่อนเส้นขอบ หรือแรเงา และเพิ่มเติมโดยใช้ตัวเลือกการแก้ไขตารางในSharePoint Designer 2010

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×