ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การกำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ต้องการจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลในลักษณะที่เหมาะกับคุณได้อย่างไร สร้างประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทางเพื่อจัดระเบียบ เน้น และแม้แต่ซ่อนวัตถุนั้น คุณยังสามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทางเพื่อให้คุณเองของคุณวิธีการนำทาง และใช้แมโครสำหรับควบคุมขั้นสูงยิ่งขึ้น

ถ้าคุณกำลังมองหาเพียงพื้นฐาน ดูใช้บานหน้าต่างนำทาง

นำทางแบบกำหนดเองของ Northwind Traders

บานหน้าต่างนำทางแบบกำหนดเองจัดระเบียบตามฟังก์ชันธุรกิจสาม

ในบทความนี้

ก่อนเริ่มต้น

การสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

จัดระเบียบวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

การกำหนดเองขั้นสูง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เพื่อช่วยอย่างราบรื่น: วางแผนของคุณวิธี ดำเนินต่อในระยะ และทำความเข้าใจปัจจัยด้านความปลอดภัย

วางแผนประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่ม

เมื่อคุณวางแผน และการออกแบบระบบการนำทางสำหรับฐานข้อมูล ทำงานกับบุคคลที่จะใช้ ถ้าที่ไม่ได้ใช้ พยายามของพวกเขาต้องจากศูนย์กลางให้กระบวนการออกแบบของคุณ ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของคุณ ให้พิจารณาใช้กลุ่มหลักในการวางแผน และการดำเนินการทดสอบการใช้งานในระหว่างการออกแบบของคุณ กล่าวโดยสั้น ๆ มุ่งผู้ใช้

ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีหลายรายงานในฐานข้อมูลของคุณ และที่ คุณเรียกใช้รายงานที่ มีความถี่ที่แตกต่างกัน คุณอาจสร้างประเภทรายงาน จากนั้น สร้างรายวัน รายสัปดาห์ ราย เดือน รายไตรมาส และกลุ่มรายปี ในแต่ละกลุ่ม คุณสามารถเพิ่มรายงานเหมาะสม

สำหรับตัวอย่างจำนวนมากของบานหน้าต่างนำทางเอง ดูแสดงเทมเพลต Access

การจดวิธีการแบบเป็นระยะ

เมื่อคุณพร้อม สร้างประเภทแบบกำหนดเองของคุณ กลุ่มแบบกำหนดเองภายในประเภทเหล่านั้น แล้ว เพิ่มวัตถุฐานข้อมูลแต่ละกลุ่ม ใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางเพื่อสร้าง และจัดการประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่ม กล่องโต้ตอบแสดงรายการของประเภททั้งหมดที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล และแสดงการจัดกลุ่มสำหรับประเภทที่เลือก

ประเภทแบบกำหนดเองเริ่มต้น

การสร้างประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่ม

นึกถึงการสร้างประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่มเป็น scaffolding สำหรับคุณกำหนดเองการนำทาง

 • สร้างประเภทแบบกำหนดเอง    Access มีหนึ่งสร้างประเภทแบบกำหนดเองสำหรับคุณเรียกว่าแบบกำหนดเองไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทนั้นแล้วเพิ่ม หรือเอากลุ่มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ คุณยังสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองใหม่

  หมายเหตุ    เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเอง จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น คุณไม่สามารถถ่ายโอนประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่มไปยังฐานข้อมูลอื่น

 • สร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง    หลังจากที่คุณสร้างประเภท คุณสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทใหม่ คุณสามารถสร้างกลุ่มตามจำนวนที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมาใหม่ กลุ่มที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย และ กลุ่มกำหนดเอง 1 จะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับประเภทนั้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะไม่ใส่วัตถุใดๆ ไว้ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย แต่วัตถุทั้งหมดในประเภทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจะแสดงอยู่ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ในบานหน้าต่างนำทางแทน

การจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลในกลุ่มแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างประเภทและกลุ่มของคุณ คุณสามารถเพิ่ม ซ่อน หรือแสดงกลุ่มและวัตถุให้พอดีกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาวัตถุในกลุ่มตลอดเวลา

 • เพิ่มวัตถุลงในกลุ่มแบบกำหนดเอง   ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถลาก หรือคัดลอก และวางวัตถุจากประเภทเพื่อกำหนดให้กับกลุ่มแบบกำหนดเอง โดยทำดังกล่าว คุณจะเพิ่มทางลัดไปยังวัตถุฐานข้อมูล และไม่ย้าย หรือคัดลอกวัตถุนั้น ทางลัดที่สามารถระบุ โดยเป็นลูกศรขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากมุมล่างซ้ายของไอคอนของวัตถุ

  ทางลัดในมุมมองประเภทแบบกำหนดเอง

  แต่ละกลุ่มควรมีทางลัดเพียงหนึ่งไปยังวัตถุฐานข้อมูลที่ระบุ เมื่อคุณเปิดทางลัด เปิดจะให้ชี้ไปที่วัตถุ

  หมายเหตุ   อยู่แล้วภายในประเภทและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทางไม่แสดงทางลัด และวัตถุฐานข้อมูลจริงที่แสดงแทน กลุ่มเหล่านี้รวมกลุ่มทั้งหมดในประเภทที่มีอยู่แล้วภายในและกลุ่มวัตถุที่ไม่ได้มอบหมายของประเภทแบบกำหนดเองใด ๆ

 • แสดง หรือซ่อนกลุ่มหรือวัตถุ    หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณหรือหลายกลุ่ม คุณสามารถซ่อนกลุ่มประเภทและกลุ่มอื่น ๆ ที่คุณไม่ต้องการแสดง

  คุณสามารถซ่อนบางส่วนหรือทั้งหมดของกลุ่มในประเภทแบบกำหนดเอง และบางส่วนหรือทั้งหมดของวัตถุในกลุ่ม คุณสามารถใช้คำสั่งให้คลิกขวาที่ที่ได้รับจากบานหน้าต่างนำทาง หรือคุณสามารถเลือกคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุ และซ่อนจากกลุ่มและประเภทในฐานข้อมูลเปิดทั้งหมด

  คุณสามารถเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่และกลุ่มทั้งหมดมองไม่เห็น หรือคุณสามารถแสดงในบานหน้าต่างนำทางเป็นไอคอนเป็นสีจาง ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำตัวเลือกนั้นได้ โดยการเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง คุณยังใช้กล่องกาเครื่องหมายว่าเมื่อคุณต้องการยกเลิกซ่อนวัตถุหรือกลุ่ม

สิ่งสำคัญ    แม้ว่าคุณจะสามารถเอาวัตถุออกจากประเภทหรือกลุ่มแบบกำหนดเองได้ แต่คุณจะไม่สามารถเอาวัตถุออกจากประเภทหรือกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ แม้ว่าคุณสามารถ ลบ (นั่นคือ เอาออกอย่างถาวร) กลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้เนื่องจากนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเป็นชุดของคอมโพเนนต์ที่ทำงานร่วมกัน และถ้าวัตถุถูกลบออกจากที่ชุดของคอมโพเนนต์ นั้นสามารถแบ่งบางส่วนหรือทั้งหมดที่ฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูล

การกำหนดเองขั้นสูง   

มีหลายวิธีการกำหนดบานหน้าต่างนำทางขั้นสูง

ซ่อนบานหน้าต่างนำทาง    คุณอาจต้องการใส่ของคุณวิธีการนำทาง เช่นสวิตช์บอร์ดฟอร์มหรือฟอร์มการนำทาง

ปิดใช้งานมุมมองออกแบบ    คุณสามารถซ่อนวัตถุฐานข้อมูลเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงการออกแบบ แต่ยังคง มีทางลัดไปยังเหล่านั้นในประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่มได้

แมโครที่เกี่ยวข้อง    คุณยังสามารถใช้แมโครแอคชันเพื่อควบคุมบานหน้าต่างนำทาง:

 • SetDisplayedCategories     ใช้เพื่อแสดง หรือซ่อนประเภทโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

 • NavigateTo     ใช้เพื่อนำทางไปยังประเภทหรือกลุ่ม หรือโดยอัตโนมัติไปยังประเภทหรือกลุ่มเมื่อเปิดฐานข้อมูล

 • LockNavigationPane     ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจเพิ่ม ย้าย หรือการลบรายการในบานหน้าต่างนำทาง คุณยังสามารถใช้RunMenuCommand

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัย

คุณลักษณะความสามารถในการเลี่ยงผ่าน กำหนดบานหน้าต่างนำทางไม่ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายทำการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ต้องการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูล พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณใช้แมโครเพื่อควบคุม และล็อกบานหน้าต่างนำทาง ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานแมโครเมื่อเริ่มต้น ด้วยการกดแป้น SHIFT ค้างไว้

 • คุณสามารถซ่อนประเภทและกลุ่มที่ประกอบด้วยวัตถุฐานข้อมูล และคุณสามารถซ่อนวัตถุเอง แต่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้สามารถยกเลิกซ่อนเหล่านั้น

 • ล็อกบานหน้าต่างนำทางไม่ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การคัดลอกวัตถุฐานข้อมูลไปยังคลิปบอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของฐานข้อมูล ดูตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูลและการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการเริ่มต้นฐานข้อมูล ดูที่การตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

การสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้าง และเปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่ม

สิ่งสำคัญ    สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำงาน บานหน้าต่างนำทางต้องมองเห็น และคำสั่งของเมนูคลิกขวาที่เปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขั้นสูงเองและตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางภายใต้รายการประเภทคลิกเพิ่มรายการ ประเภทใหม่ปรากฏในรายการ

  ประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทใหม่ จากนั้นกด ENTER

  ลองสร้างชื่อที่เหมาะสมกับบุคคลที่ใช้ฐานข้อมูลของคุณ หลังจากที่คุณสร้างชื่อ โปรดสังเกตว่า คำอธิบายสำหรับไลบรารีบนด้านขวาเปลี่ยนเป็นตรงกับชื่อนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งชื่อประเภทใหม่ของฉันสวิตช์บอร์ดคำอธิบายในรายการทางด้านขวาอ่านจัดกลุ่มสำหรับ "สวิตช์บอร์ดของฉัน"

  นอกจากนี้ยัง โปรดสังเกตว่า รายการทางด้านขวาประกอบด้วยกลุ่มที่เรียกว่าประเภท Access สร้างกลุ่มนั้นตามค่าเริ่มต้น กลุ่มนี้ประกอบด้วยวัตถุในฐานข้อมูลของคุณทั้งหมด และคุณใช้วัตถุเหล่านั้นเพื่อสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ

เปลี่ยนชื่อประเภทแบบกำหนดเอง

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ภายใต้ประเภทคลิกประเภทแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ให้กับประเภท แล้วกด ENTER

การสร้างกลุ่มกำหนดเอง

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. เลือกประเภทคุณต้องการเพิ่มกลุ่มอย่าง น้อยหนึ่ง

 3. สำหรับแต่ละกลุ่ม ภายใต้รายการจัดกลุ่มสำหรับ <Group Name>คลิกเพิ่ม กลุ่ม

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ แล้วกด ENTER

 5. ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง Access ปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทางและเพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองใหม่ของคุณไปยังบานหน้าต่างนำทาง

เปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ภายใต้จัดกลุ่มสำหรับ <Group Name>คลิกกลุ่มแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ กลุ่ม

 3. ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ แล้วกด ENTER

สร้างกลุ่มแบบกำหนดเองจากวัตถุฐานข้อมูล

 1. เมื่อประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองเปิดอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการวางในกลุ่มใหม่

 2. ชี้ไปที่เพิ่มลงในกลุ่มแล้ว คลิ กกลุ่มใหม่

  กลุ่มใหม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  กลุ่มแบบกำหนดเองใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ใส่ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ นั้นแล้ว กด ENTER

ด้านบนของหน้า

จัดระเบียบวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลภายในประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่ม

สิ่งสำคัญ    สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำงาน บานหน้าต่างนำทางต้องมองเห็น และคำสั่งของเมนูคลิกขวาที่เปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขั้นสูงเองและตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

การเพิ่มวัตถุลงในกลุ่มกำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มทางลัดวัตถุในกลุ่มกำหนดเองในหลาย ๆ

 1. คลิกเมนูที่ด้านบน ของ บานหน้าต่างนำทาง และ ในส่วนบนของเมนู คลิกประเภทใหม่ของคุณ

  กลุ่มหรือกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นสำหรับประเภทของคุณปรากฏในส่วนล่างของเมนู พร้อมกับกลุ่มวัตถุที่ไม่ได้มอบหมาย

 2. ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ แล้วย้ายรายการเหล่านั้นไปยังกลุ่มนั้น Access มีวิธีการย้ายรายการที่เลือกไว้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • ลากรายการแต่ละรายการโดยตรง

  • กดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกหลายๆ รายการ แล้วลากรายการนั้นไปยังกลุ่มกำหนดเองของคุณ

  • คลิกขวารายการที่เลือกหนึ่งรายการ แล้วชี้ไปที่ เพิ่มในกลุ่ม จากนั้นคลิกชื่อกลุ่มกำหนดเองของคุณ

  • คัดลอก และวาง:

   • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

   • คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการวางวัตถุนั้นลงไป ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก วาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางวัตถุนั้นลงในบานหน้าต่างนำทางของอีกฐานข้อมูล Access ที่เปิดอยู่ก็ได้

เมื่อคุณเสร็จสิ้น คุณสามารถออกจากกลุ่มวัตถุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในบานหน้าต่างนำทาง หรือคุณสามารถซ่อนได้

การซ่อนกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ในบานหน้าต่างประเภทเลือกประเภทเหมาะสม

 3. ในบานหน้าต่างจัดกลุ่มสำหรับ <Category>ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของประเภท

ซ่อนกลุ่ม

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ในรายการจัดกลุ่มสำหรับ <Category>ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน

หรืออีกวิธีหนึ่ง ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาแถบชื่อเรื่องของกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน แล้ว คลิ กซ่อน

ยกเลิกซ่อนกลุ่ม

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ในรายการจัดกลุ่มสำหรับ <Category>เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน หรือยกเลิกซ่อน

ซ่อนวัตถุ

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ในรายการประเภทเลือกประเภทเหมาะสม

 3. ในรายการจัดกลุ่มสำหรับ <Category>เลือกกลุ่มที่ประกอบด้วยวัตถุซ่อนอยู่

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากวัตถุ

 4. คลิก ตกลง

หรืออีกวิธีหนึ่ง ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาวัตถุแล้ว คลิ กซ่อน

หมายเหตุ   คุณไม่สามารถซ่อนวัตถุในกลุ่มวัตถุที่ไม่ได้มอบหมายของประเภทแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

ยกเลิกซ่อนวัตถุ

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน

 3. คลิก ตกลง

  ในบานหน้าต่างนำทาง เป็นไอคอนเป็นสีจางปรากฏขึ้นสำหรับวัตถุที่ซ่อนไว้ทั้งหมด

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้ซ่อนทางลัดในกลุ่ม คลิกขวาทางลัดแล้ว คลิ กยกเลิกการซ่อนในกลุ่มนี้

  • ถ้าคุณซ่อนวัตถุเฉพาะจากตัวกลุ่มแม่เองและประเภทเท่านั้น ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก ยกเลิกการซ่อน

  • ถ้าคุณซ่อนวัตถุจากประเภทและกลุ่มทั้งหมดด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ซ่อน ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก คุณสมบัติของมุมมอง จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

การซ่อนวัตถุจากทุกประเภทและทุกกลุ่ม

 1. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้น เลือกตัวเลือกการนำทางการ

 2. คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการซ่อน จากนั้น คลิกคุณสมบัติของวัตถุหรือ (สำหรับตาราง)คุณสมบัติตารางบนเมนูทางลัดออก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 4. คลิก ตกลง

เปลี่ยนชื่อทางลัดของวัตถุ

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อทางลัดวัตถุ Access ไม่เปลี่ยนชื่อวัตถุฐานข้อมูลที่ทางลัดให้ชี้ไป

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อทางลัด

 2. ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับทางลัด แล้วกด ENTER

ลบทางลัดของวัตถุ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กเอาออก

  เมื่อคุณลบทางลัดวัตถุ Access ไม่ลบวัตถุฐานข้อมูลที่ทางลัดให้ชี้ไป

ลบวัตถุ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ลบ

  สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณเลือกที่จะลบวัตถุออกจากกลุ่ม ตระหนักว่า นี้อาจก่อให้เกิดปัญหา เราไม่แนะนำให้ลบวัตถุเนื่องจากฐานข้อมูลเป็นชุดของคอมโพเนนต์ที่ทำงานร่วมกัน และถ้าวัตถุถูกลบออกจากที่ชุดของคอมโพเนนต์ นั้นสามารถแบ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การกำหนดเองขั้นสูง

มีข้อมูลเพิ่มเติมขั้นสูงคือวิธีการกำหนดบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทาง โดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกและปิดใช้งานมุมมองออกแบบวัตถุ โดยใช้คุณสมบัติที่มีวัตถุ คุณยังสามารถใช้แมโครเพื่อเลือกแสดง หรือซ่อนประเภท นำทางไปยังประเภทหรือกลุ่ม ซ่อนบานหน้าต่างนำทาง หรือล็อกบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันโดยอัตโนมัติเมื่อฐานข้อมูลเปิด ใส่แอคชันในแมโคร autoexec ที่มีชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างแมโครที่ทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโครเพื่อควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ ดูที่การสร้างแมโคร (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้

ซ่อนบานหน้าต่างนำทางโดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก

คุณสามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทาง และใช้วิธีการอื่นในการนำทาง เช่นฟอร์มสวิตช์บอร์ดฟอร์มการนำทางหรือปุ่มอยู่อย่างฉลาด และลิงก์บนฟอร์มเริ่มต้น (ให้ดูที่แสดงเทมเพลต Access)

 1. การเปิดฐานข้อมูลเดสก์ท็อป จากคลิกที่แท็บไฟล์นั้นแล้ว คลิกตัวเลือก

 2. คลิกประเภท ฐานข้อมูลปัจจุบัน และภายใต้ การนำทาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิก ตกลง

 4. สำหรับการตั้งค่านี้เพื่อดำเนินการมีผลกระทบต่อ ปิด และเปิดฐานข้อมูลใหม่

หมายเหตุ    เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างนำทาง ทำซ้ำกระบวนงาน แต่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้

ปิดใช้งานมุมมองออกแบบสำหรับวัตถุฐานข้อมูล

ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติทางลัดการปิดใช้งานมุมมองออกแบบของทางลัด (คลิกขวาทางลัด แล้วคลิกคุณสมบัติของวัตถุ) เมื่อต้องการควบคุม ว่าผู้ใช้สามารถใช้ทางลัดเพื่อเปิดวัตถุปลายทางในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้สำหรับทางลัดไปยังฟอร์ม ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนการออกแบบหรือเค้าโครงของฟอร์ม โดยใช้ทางลัด

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาทางลัดที่ คุณต้องการปิดใช้งานมุมมองออกแบบ จากนั้น คลิกคุณสมบัติของวัตถุหรือ (สำหรับตาราง)คุณสมบัติของตาราง

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ Name> <Objectเลือกกล่องกาเครื่องหมายปิดใช้งานมุมมองออกแบบทางลัด

ใช้แมโค SetDisplayedCategories เพื่อแสดง หรือซ่อนประเภท

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างแมโคร ใหม่บนแท็บสร้างในกลุ่มแมโคร & โค้ดคลิกแมโคร

  • เมื่อต้องการเพิ่มแอคชันแมโครที่มีอยู่ คลิกขวาแมโครนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบในกลุ่มแสดง/ซ่อนคลิกแสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตัวออกแบบแมโคร เลือกSetDisplayedCategoriesจากรายการดรอปดาวน์ การกระทำปรากฏในตัวออกแบบแมโคร

 4. ในกล่องแสดงเลือกการตั้งค่า เลือกใช่ถ้าคุณต้องการให้ประเภทจะแสดงในบานหน้าต่างนำทาง เลือกไม่ใช่ถ้าคุณไม่ต้องประเภทจะแสดงในบานหน้าต่างนำทาง

 5. ในกล่องประเภทคลิกชื่อของประเภทที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อน

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับแต่ละประเภทที่คุณต้องการควบคุม โดยใช้แมโคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูSetDisplayedCategories แมโครแอคชัน

ใช้แมโค NavigateTo เพื่อนำทางไปยังประเภทหรือกลุ่ม

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างแมโคร ใหม่บนแท็บสร้างในกลุ่มแมโคร & โค้ดคลิกแมโคร

  • การเพิ่มแอคชันแมโครที่มีอยู่แล้วให้ แมโครนั้นในบานหน้าต่างนำทางคลิกขวา แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบในกลุ่มแสดง/ซ่อนคลิกแสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตัวออกแบบแมโคร เลือกNavigateToจากรายการดรอปดาวน์ การกระทำปรากฏในตัวออกแบบแมโคร

 4. ในกล่องประเภทคลิกชื่อของประเภทที่คุณต้องการนำทางไปยัง

 5. ถ้าคุณต้องการนำทางไปยังกลุ่มเฉพาะเจาะจงในประเภท คลิกลูกศรในกล่องกลุ่มนั้นแล้ว คลิกชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการนำทางไปยัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูNavigateTo แมโครแอคชัน

ใช้แมโค LockNavigationPane เมื่อต้องการล็อกบานหน้าต่างนำทาง

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างแมโคร ใหม่บนแท็บสร้างในกลุ่มแมโคร & โค้ดคลิกแมโคร

  • เมื่อต้องการเพิ่มแอคชันแมโครที่มีอยู่ คลิกขวาแมโครนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบในกลุ่มแสดง/ซ่อนคลิกแสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตัวออกแบบแมโคร เลือกLockNavigationPaneจากรายการดรอปดาวน์ การกระทำปรากฏในตัวออกแบบแมโคร

 4. ระบุค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ล็อก เลือกใช่เมื่อต้องการล็อกบานหน้าต่างนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูLockNavigationPane แมโครแอคชัน

ใช้แมโค RunMenuCommand เพื่อซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

ถ้าคุณต้องการสร้างระบบนำทางของคุณเอง คุณสามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทาง โดยใช้แมโครแอคชันRunMenuCommandและอาร์กิวเมนต์WindowHide

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างแมโคร ใหม่บนแท็บสร้างในกลุ่มแมโคร & โค้ดคลิกแมโคร

  • การเพิ่มแอคชันแมโครที่มีอยู่แล้วให้ แมโครนั้นในบานหน้าต่างนำทางคลิกขวา แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบในกลุ่มแสดง/ซ่อนคลิกแสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตัวออกแบบแมโคร เลือกRunMenuCommandจากรายการดรอปดาวน์ การกระทำปรากฏในตัวออกแบบแมโคร

 4. ในกล่องคำสั่งเลือกWindowHide

คุณยังสามารถเปิดบานหน้าต่างนำทางเปิด หรือปิดการแสดง โดยใช้กล่องกาเครื่องหมายแสดงบานหน้าต่างนำทางในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access ถ้าคุณใช้การเรียกใช้เมนูคำสั่งแมโครแอคชันกับอาร์กิวเมนต์WindowHideนั้นจะซ่อนบานหน้าต่างนำทางได้ว่ามีเลือก หรือยกเลิกกล่องกาเครื่องหมายแสดงบานหน้าต่างนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูRunMenuCommand แมโครแอคชัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×