การกำหนดบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างในหน้าต่าง Outlook คุณสามารถย่อให้เล็กสุดบานหน้าต่างนำทาง ย่อบานหน้าต่างนำทางซ่อนรายการโฟลเดอร์ แทนที่ ด้วยปุ่มโฟลเดอร์

เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ย่อเล็กสุด

บานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดจะแสดงเดียวกับมุมมองปุ่ม Outlook เช่นจดหมายปฏิทิน หรือติดต่อ ที่คุณเห็นเมื่อมีขยาย ในจดหมาย บานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดยังมีปุ่มสำหรับแต่ละโฟลเดอร์รายการโปรด

บานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด คลิกโฟลเดอร์ เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ เมื่อคุณคลิกที่โฟลเดอร์ เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้น ในมุมมองบาง เช่นปฏิทิน และที่ติดต่อ คลิกที่ปุ่มโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ตัวนำทางวันที่ เช่น หรือ แสดงตัวเลือกอื่น ๆ

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงที่คุณทำในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองขยาย หรือย่อเล็กสุด มีผลต่อมุมมองทั้งสอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังบานหน้าต่างนำทาง ดูกำหนดบานหน้าต่างนำทาง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่ม เอาออก หรือย้ายปุ่มรายการโปรด

สร้างเนื้อที่เพิ่มเติมสำหรับปุ่มโฟลเดอร์แนวตั้ง

เพิ่ม หรือเอาปุ่มมุมมอง

เพิ่ม เอาออก หรือย้ายปุ่ม รายการโปรด

เฉพาะปุ่มโฟลเดอร์ และปุ่มมุมมอง Outlook จะแสดงในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด ยกเว้นในจดหมาย เมื่อโฟลเดอร์จากรายการโปรด ยังปรากฏขึ้น เมื่อคุณคลิกปุ่มโฟลเดอร์รายการโปรด ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด รายการของรายการจดหมายในโฟลเดอร์นั้นจะปรากฏในรายการข้อความ

ลำดับการปรากฏของปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดจะเหมือนกับลำดับที่ปุ่มโฟลเดอร์แสดงรายการอยู่ใน รายการโปรด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ รายการโปรด ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก แล้วคลิก แสดงในรายการโปรด

 • คลิกโฟลเดอร์และลากโฟลเดอร์ไปยังหรือออกจาก รายการโปรด เพื่อเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์นั้นออก

เมื่อต้องการย้าย รายการโปรด ใดๆ ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

 • คลิกโฟลเดอร์และลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการใน รายการโปรด

บนของเพจ

สร้างพื้นที่สำหรับปุ่มโฟลเดอร์แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น

จำนวนของโฟลเดอร์ที่ปรากฏเป็นปุ่มในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างที่มีอยู่เหนือปุ่มมุมมอง Outlook (เช่น จดหมาย หรือ ปฏิทิน) ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ย่อชื่อของโฟลเดอร์ รายการโปรด ให้สั้นลง ความยาวของชื่อโฟลเดอร์จะมีผลต่อความยาวของปุ่ม

 • ควบคุมตัวแยกบานหน้าต่างนำทาง ลากแถบตัวแยกแนวนอนลง และซ่อนปุ่มมุมมอง เช่นปุ่มMailติดต่อ ปุ่ม และอื่น ๆ

 • เอาปุ่มมุมมองบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

  ฉันจะเอาออกปุ่มมุมมองได้อย่างไร

  ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด คลิกที่ปุ่มกำหนดการ กำหนดค่าปุ่มในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเอาออก

 • ขยายหน้าต่างหลักของ Outlook ให้ใหญ่สุด หน้าต่างที่สูงขึ้นสามารถสร้างพื้นที่เพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดได้

บนของเพจ

เพิ่มหรือเอาปุ่มมุมมองออก

ปุ่มมุมมองที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดเป็นปุ่มชุดเดียวกันกับที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางที่ถูกขยาย แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าก็ตาม คุณสามารถเลือกจำนวนปุ่มที่จะแสดงหรือเลือกที่จะซ่อนทั้งหมดก็ได้

ปุ่มมุมมอง จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง      ปุ่มมุมมอง จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ปุ่มกำหนดการ กำหนดค่าปุ่มในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม จากนั้น คลิกปุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มมุมมอง คลิกปุ่มกำหนดค่า กำหนดค่าปุ่มในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกบานหน้าต่างนำทาง ในรายการแสดงปุ่มนี้ตามลำดับ คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเลื่อน แล้ว คลิ กย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 • เมื่อต้องการคืนค่าการจัดเรียงปุ่มเริ่มต้น คลิกที่ปุ่มกำหนดการ กำหนดค่าปุ่มในบานหน้าต่างนำทาง คลิกตัวเลือกในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าใหม่

 • เมื่อต้องการแสดงจำนวนปุ่มมุมมองที่ต่างไป หรือไม่ต้องการแสดงเลย ให้ลากแถบตัวแยกแนวนอนขึ้นหรือลง การลากแถบตัวแยกลงจะซ่อนปุ่มเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เอาปุ่มเหล่านั้นออก

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×