การกำหนดบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ย่อเล็กสุดบานหน้าต่างนำทาง ได้เฉพาะมุมมองอื่นของบานหน้าต่างนำทางขยาย ดังนั้น การกำหนดเองใด ๆ ที่คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลต่ออื่น ถ้าคุณต้องการทำงานกับบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้โฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดและมุมมองของคุณยังคงพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาใด ๆ หรือปุ่มมุมมองทั้งหมดจากด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางขยาย สร้างช่องว่างในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดสำหรับปุ่มแนวตั้งของโฟลเดอร์เพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ในมุมมองจดหมาย คุณสามารถดูรายการโฟลเดอร์ของคุณโดยไม่ต้องการขยายบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการดูรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด คลิกปุ่มบานหน้าต่างนำทาง แนวตั้ง เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ในหน้าต่าง Outlook คลิกโฟลเดอร์ ในกล่องอื่น ๆ มุมมอง เช่นปฏิทินและที่ติดต่อ คลิกปุ่มบานหน้าต่างนำทางแสดงตัวเลือกมุมมอง โฟลเดอร์ การนำ ทางวันที่ และตัวเลือกอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังบานหน้าต่างนำทาง ดูกำหนดบานหน้าต่างนำทาง

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่ม เอาออก หรือย้ายปุ่มโฟลเดอร์แนวตั้ง

สร้างเนื้อที่เพิ่มเติมสำหรับปุ่มโฟลเดอร์แนวตั้ง

เพิ่ม หรือเอาปุ่มมุมมอง

เพิ่ม เอาออก หรือย้ายปุ่มโฟลเดอร์แนวตั้ง

นอกจากปุ่มหลักบานหน้าต่างนำทาง เฉพาะโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด ในมุมมองจดหมาย ปรากฏเป็นปุ่มแนวตั้งในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด เมื่อคุณคลิกปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด คุณเห็นรายการของรายการจดหมายในโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความ

ลำดับที่โฟลเดอร์ปุ่มปรากฏในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดจะเหมือนกับลำดับที่ระบุไว้ในโฟลเดอร์รายการโปรด

เพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเอาออก แล้ว คลิ กเพิ่มลงในโฟลเดอร์รายการโปรด หรือเอาออกจากโฟลเดอร์รายการโปรด บนเมนูทางลัด

 • คลิกโฟลเดอร์ แล้วลากไปยัง หรือ จากรายการโฟลเดอร์รายการโปรดเมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาออก

ย้ายโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ลำดับที่โฟลเดอร์ปุ่มปรากฏในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดจะเหมือนกับลำดับที่ระบุไว้ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย แล้ว คลิ กย้ายขึ้นในรายการ หรือย้ายลงในรายการ บนเมนูทางลัด

 • คลิกโฟลเดอร์ แล้วลากที่คุณต้องการในรายการโฟลเดอร์รายการโปรด

ด้านบนของหน้า

สร้างเนื้อที่เพิ่มเติมสำหรับปุ่มโฟลเดอร์แนวตั้ง

จำนวนของโฟลเดอร์ที่จะแสดงเป็นปุ่มในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด ขึ้นอยู่กับจำนวนช่องว่างอยู่เหนือปุ่มมุมมอง (เช่นปุ่มจดหมาย หรือปฏิทิน ) ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างเนื้อที่เพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด:

 • ตัดทอนชื่อของโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด ความยาวของชื่อโฟลเดอร์มีผลต่อความยาวของปุ่ม

 • แถบตัวแยกในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ลากแถบตัวแยกแนวนอนลง และซ่อนปุ่มมุมมอง ต่อไปนี้คือปุ่มMailติดต่อ ปุ่ม และอื่น ๆ

 • การเอาออกบางส่วนหรือทั้งหมดของปุ่มมุมมองจากบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

  วิธีการมีดังนี้

  ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเอาออก

 • ขยายหน้าต่างหลักMicrosoft Office Outlook 2007 ของคุณ ในหน้าต่างสูงสามารถสร้างเนื้อที่เพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอาปุ่มมุมมอง

ปุ่มมุมมองที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเป็นเดียวกับปุ่มที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางขยาย แม้ว่าพวกเขามีขนาดเล็ก คุณสามารถเลือกจำนวนของปุ่มการแสดง หรือเลือกที่จะซ่อนทั้งหมด

รูปปุ่ม
ปุ่มมุมมองขนาดใหญ่ในบานหน้าต่างนำทางแบบเต็มแสดงเป็นปุ่มมุมมองขนาดเล็กในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด
ปุ่มจดหมายในบานหน้าต่างนำทาง

ปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มมุมมอง คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกบานหน้าต่างนำทาง ในรายการแสดงปุ่มนี้ตามลำดับ คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 • เมื่อต้องการคืนค่าการจัดเรียงปุ่มเริ่มต้น คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกในบานหน้าต่างนำทาง และ แล้ว คลิกการตั้งค่าใหม่

 • แถบตัวแยกในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด เมื่อต้องการแสดงหมายเลขอื่นของปุ่มมุมมอง หรือไม่กรอกเลย ลากแถบตัวแยกแนวนอนไปทางด้านล่างของบานหน้าต่างด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×