การกำหนดบันทึกย่อเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น บันทึกย่อจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลือง คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบันทึกย่อ รวมทั้งแบบอักษร สี หรือขนาด เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการบันทึกย่อได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนสีเริ่มต้น ฟอนต์ และขนาดของบันทึกย่อใหม่

เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อที่มีอยู่

เปลี่ยนสีของบันทึกย่อที่มีอยู่

แสดง หรือซ่อนเวลาและวันที่ในบันทึกย่อ

เปลี่ยนสี แบบอักษร และขนาดเริ่มต้นของบันทึกย่อใหม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึกย่อและบันทึกประจำวัน

 4. ภายใต้ ตัวเลือกบันทึกย่อ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อที่มีอยู่

คุณสามารถปรับขนาดของบันทึกย่อที่มีอยู่อย่างถาวรได้โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากมุมล่างขวาของบันทึกย่อจนกระทั่งบันทึกย่อมีขนาดตามที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการขยายบันทึกย่อให้ใหญ่สุดจนเต็มหน้าจอ ให้คลิกสองครั้งที่แถบแนวนอนด้านบนของบันทึกย่อ

 • เมื่อต้องการคืนค่าขนาดบันทึกย่อที่ขยายใหญ่สุดกลับไปเป็นขนาดก่อนหน้า ให้คลิกสองครั้งที่แถบด้านบนของบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของบันทึกย่อที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของบันทึกย่อ กำหนดแบบประเภทสี คุณสามารถกำหนดหลายประเภทสีให้กับบันทึกย่อ แต่บันทึกย่อจะปรากฏเป็นสีของประเภทสุดท้ายที่ถูกนำไปใช้

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 • คลิกไอคอนบันทึกย่อ รูปปุ่ม คลิกจัดประเภท แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกประเภทสี

  • คลิก ประเภททั้งหมด เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทสีที่คุณต้องการกำหนด

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อที่ปิด

คุณสามารถกำหนดประเภทสีให้บันทึกย่อที่ไม่ได้เปิดอยู่ ในบันทึกย่อ ใช้แท็บรายการหรือไอคอนมุมมอง

 1. คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการกำหนดประเภทสีให้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก จัดประเภท แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกประเภทสี

  • คลิก ประเภททั้งหมด เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทสีที่คุณต้องการกำหนด

หมายเหตุ: การกำหนดประเภทสีในมุมมองรายการบันทึกย่อ คุณสามารถคลิกขวาในคอลัมน์ประเภท ของบันทึกย่อที่คุณต้องการกำหนดประเภทสี คลิกในคอลัมน์ประเภท เอาสีล่าสุดที่กำหนดให้กับบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเวลาและวันที่บนบันทึกย่อ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึกย่อและบันทึกประจำวัน

 4. ภายใต้ ตัวเลือกบันทึกย่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวันที่และเวลาที่บันทึกย่อได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×