การกำหนดบันทึกย่อเอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น บันทึกย่อจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลือง คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบันทึกย่อ รวมทั้งแบบอักษร สี หรือขนาด เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการบันทึกย่อได้

คุณต้องการทำอะไร

เปลี่ยนสี แบบอักษร และขนาดเริ่มต้นของบันทึกย่อใหม่

เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อที่มีอยู่

เปลี่ยนสีของบันทึกย่อที่มีอยู่

แสดงหรือซ่อนเวลาและวันที่บนบันทึกย่อ

เปลี่ยนสี แบบอักษร และขนาดเริ่มต้นของบันทึกย่อใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึกย่อและบันทึกประจำวัน

 4. ภายใต้ ตัวเลือกบันทึกย่อ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อที่มีอยู่

คุณสามารถปรับขนาดของบันทึกย่อที่มีอยู่อย่างถาวรได้โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากมุมล่างขวาของบันทึกย่อจนกระทั่งบันทึกย่อมีขนาดตามที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการขยายบันทึกย่อให้ใหญ่สุดจนเต็มหน้าจอ ให้คลิกสองครั้งที่แถบแนวนอนด้านบนของบันทึกย่อ

 • เมื่อต้องการคืนค่าขนาดบันทึกย่อที่ขยายใหญ่สุดกลับไปเป็นขนาดก่อนหน้า ให้คลิกสองครั้งที่แถบด้านบนของบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของบันทึกย่อที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของบันทึกย่อ กำหนดแบบประเภทสี คุณสามารถกำหนดหลายประเภทสีให้กับบันทึกย่อ แต่บันทึกย่อจะปรากฏเป็นสีของประเภทสุดท้ายที่ถูกนำไปใช้

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 • คลิกไอคอนบันทึกย่อ รูปปุ่ม คลิกจัดประเภท แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกประเภทสี

  • คลิก ประเภททั้งหมด เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทสีที่คุณต้องการกำหนด

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อที่ปิด

คุณสามารถกำหนดประเภทสีให้บันทึกย่อที่ไม่ได้เปิดอยู่ ในบันทึกย่อ ใช้แท็บรายการหรือไอคอนมุมมอง

 1. คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการกำหนดประเภทสีให้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก จัดประเภท แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกประเภทสี

  • คลิก ประเภททั้งหมด เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทสีที่คุณต้องการกำหนด

หมายเหตุ: การกำหนดประเภทสีในมุมมองรายการบันทึกย่อ คุณสามารถคลิกขวาในคอลัมน์ประเภท ของบันทึกย่อที่คุณต้องการกำหนดประเภทสี คลิกในคอลัมน์ประเภท เอาสีล่าสุดที่กำหนดให้กับบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเวลาและวันที่บนบันทึกย่อ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึกย่อและบันทึกประจำวัน

 4. ภายใต้ ตัวเลือกบันทึกย่อ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวันที่และเวลาที่บันทึกย่อได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×