Office

การกำหนดบันทึกย่อเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนสีเริ่มต้น ฟอนต์ และขนาดของบันทึกย่อใหม่ที่คุณสร้าง

เปลี่ยนสีของบันทึกย่อแต่ละรายการ

เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อ

แสดง หรือซ่อนเวลาและวันที่ในบันทึกย่อใหม่ และที่มีอยู่

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อ

เปลี่ยนสี แบบอักษร และขนาดเริ่มต้นของบันทึกย่อใหม่ที่คุณสร้าง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ตัวเลือกบันทึกย่อ

 3. เลือกตัวเลือกต่างๆ ที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีของบันทึกย่อแต่ละอัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของบันทึกย่อแต่ละรายการ คุณจำเป็นต้องกำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อแต่ละรายการ โดยบันทึกย่อจะมีสีที่สัมพันธ์กับประเภทสีที่ได้กำหนดไว้ซึ่งจะไปแทนที่สีเริ่มต้นของบันทึกย่อ

เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อแต่ละอันหรือเปลี่ยนขนาดเริ่มต้นเพื่อใช้กับบันทึกย่อใหม่ทั้งหมดได้

 • เปลี่ยนขนาดของบันทึกย่อแต่ละอัน

  ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากมุมขวาล่างของบันทึกย่อให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ

  • คลิกสองครั้งที่แถบแนวนอนด้านบนของบันทึกย่อ

  • ในมุมซ้ายบนของบันทึกย่อ คลิกขวาที่ไอคอนบันทึกย่อ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กย่อเล็กสุด หรือขยายใหญ่สุด

 • เปลี่ยนขนาดเริ่มต้นของบันทึกย่อ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกบันทึกย่อ

  3. ในรายการ ขนาด ให้คลิก เล็กกลาง หรือ ใหญ่

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนเวลาและวันที่บนบันทึกย่อใหม่และบันทึกย่อที่มีอยู่

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ อื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกลักษณะที่ปรากฏ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อแสดงบันทึกย่อ ให้แสดงเวลาและวันที่

ด้านบนของหน้า

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อ

โดยการกำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อ คุณจะสามารถระบุประเภทสีได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงบันทึกย่อกับรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อ บันทึกย่อจะใช้สีของประเภทสีที่กำหนดไว้ และสีจะปรากฏขึ้นในคอลัมน์ ประเภท ในมุมมองตารางด้วย ทั้งนี้ คุณสามารถกำหนดประเภทสีหลายประเภทให้กับบันทึกย่อเดียว

คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

กำหนดประเภทสีให้บันทึกย่อเปิด

กำหนดประเภทสีให้บันทึกย่อในมุมมองตารางหรือมุมมองไอคอน

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อที่เปิดอยู่

 1. ในบันทึกย่อเปิด คลิกไอคอนบันทึกย่อ รูปปุ่ม

 2. ชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกประเภทสี

   เมื่อคุณกำหนดประเภทสีที่มีอยู่ให้กับบันทึกย่อเป็นครั้งแรก คุณจะถูกพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภทสี นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนสีที่สัมพันธ์กับประเภทสีได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งเลือกแป้นพิมพ์ลัด

  • เมื่อต้องการดูประเภทสีเพิ่มเติม หรือเมื่อต้องการสร้างประเภทสีใหม่ ให้คลิก ทุกประเภท เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

   เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีจากกล่องโต้ตอบ ประเภทสี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับประเภทสีนั้น

   หมายเหตุ: 

   • คุณยังสามารถเปิดเมนูประเภท และกล่องโต้ตอบประเภทสีที่ระบุ โดยการคลิกจัดประเภท รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ

   • ถ้าคุณกำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อ บันทึกย่อนั้นจะมีสีที่สัมพันธ์กับประเภทสีที่กำหนดไว้ซึ่งจะไปแทนที่สีเริ่มต้นของบันทึกย่อ

กำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อในมุมมองตารางหรือมุมมองไอคอน

 1. เลือกบันทึกย่อที่คุณต้องการกำหนดประเภทสี

 2. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ จัดประเภท แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกประเภทสี

   เมื่อคุณกำหนดประเภทสีที่มีอยู่ให้กับบันทึกย่อเป็นครั้งแรก คุณจะถูกพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภทสี นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนสีที่สัมพันธ์กับประเภทสีได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งเลือกแป้นพิมพ์ลัด

  • เมื่อต้องการดูประเภทสีเพิ่มเติม หรือเมื่อต้องการสร้างประเภทสีใหม่ ให้คลิก ทุกประเภท เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

   เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีจากกล่องโต้ตอบ ประเภทสี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับประเภทสีนั้น

   หมายเหตุ: 

   • คุณยังสามารถเปิดเมนูประเภท และกล่องโต้ตอบประเภทสีที่ระบุ โดยการคลิกจัดประเภท รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ

   • ถ้าคุณกำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อ บันทึกย่อนั้นจะมีสีที่สัมพันธ์กับประเภทสีที่กำหนดไว้ซึ่งจะไปแทนที่สีเริ่มต้นของบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×