การกำหนดบทบาทและสิทธิ์เพื่อจัดการชุดคำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการไม่สามารถสร้าง หรือเปลี่ยนคำในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ คุณต้องมีบทบาทเฉพาะสามอย่างใดอย่างหนึ่ง: ดูแลที่เก็บคำ จัดการกลุ่ม หรือผู้สนับสนุนออก

กล่องข้อความ ผู้ดูแลที่เก็บคำ ของศูนย์การจัดการ SharePoint คุณสามารถพิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้ดูแลระบบได้ในกล่องนี้

ผู้ดูแลที่เก็บคำสามารถทำงานต่อไปนี้:

 • สร้างหรือลบกลุ่มชุดคำ

 • เพิ่มหรือเอา ผู้จัดการกลุ่ม หรือ ผู้สนับสนุน ออก

 • ปรับเปลี่ยนภาษาในการทำงานสำหรับที่เก็บคำ

 • งานใดๆ ที่ ผู้จัดการกลุ่ม หรือ ผู้สนับสนุน สามารถทำได้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเป็น ผู้ดูแลที่เก็บคำ เพื่อจะกำหนด ผู้ดูแลที่เก็บคำ เพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ดูแลที่เก็บคำ:

 1. เปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

 2. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบโครงสร้างทางด้านซ้าย ให้เลือก Taxonomy

สกรีนช็อตมุมมองแบบโครงสร้างในเครื่องมือการจัดการ ที่เก็บคำ แสดงชื่อของ Taxonomy และโฟลเดอร์ลูก

 1. ในแท็บ ทั่วไป ของบานหน้าต่างคุณสมบัติ ในกล่อง ผู้ดูแลที่เก็บคำ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม คุณยังสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเพิ่มผู้ใช้ได้ด้วย

 2. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็น ผู้ดูแลที่เก็บคำ ให้คลิก บันทึก

การเพิ่มผู้จัดการกลุ่ม

ผู้จัดการกลุ่มสามารถทำงานต่อไปนี้:

 • เพิ่มหรือเอา ผู้สนับสนุน ออก

 • งานใดๆ ที่ ผู้สนับสนุน สามารถทำได้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องเป็น ผู้ดูแลที่เก็บคำ เพื่อเพิ่ม ผู้จัดการกลุ่ม ใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มผู้จัดการกลุ่ม:

 1. ให้ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ผู้จัดการกลุ่ม

 2. เปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

 3. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบโครงสร้างทางด้านซ้าย ให้เลือก กลุ่ม ที่คุณต้องการเพิ่ม ผู้จัดการกลุ่ม

 4. ในแท็บ ทั่วไป ของบานหน้าต่างคุณสมบัติ ในกล่อง ผู้ดูแลที่เก็บคำ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม คุณยังสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเพิ่มผู้ใช้ได้ด้วย

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็น ผู้ดูแลที่เก็บคำ ให้คลิก บันทึก

การเพิ่มผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนสามารถสร้าง หรือเปลี่ยนชุดคำ

คุณต้องเป็น ผู้ดูแลที่เก็บคำ หรือ ผู้จัดการกลุ่ม ของกลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่ม ผู้สนับสนุน ในกลุ่มนั้น

หมายเหตุ:  บทบาท ผู้สนับสนุน ใน Metadata ที่มีการจัดการจะแตกต่างจาก ผู้สนับสนุน ของไซต์

 1. ให้ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ผู้สนับสนุน

 2. เปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

 3. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบโครงสร้างทางด้านซ้าย ให้เลือก กลุ่ม ที่คุณต้องการเพิ่ม ผู้สนับสนุน

 4. ในแท็บ ทั่วไป ของบานหน้าต่างคุณสมบัติ ในกล่อง ผู้สนับสนุน ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม คุณยังสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเพิ่มผู้ใช้ได้ด้วย

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็น ผู้สนับสนุน ให้คลิก บันทึก

ในบทความนี้

บทบาทของ Metadata ที่มีการจัดการ

งาน Metadata ที่ผู้ใช้ไซต์รายอื่นๆ จะสามารถดำเนินการ

เพิ่มผู้ดูแลที่เก็บคำ

การเพิ่มผู้จัดการกลุ่ม

การเพิ่มผู้สนับสนุน

เปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

บทบาทของ Metadata ที่มีการจัดการ

งานที่คุณสามารถทำได้ในเครื่องมือการจัดการ ที่เก็บคำ จะถูกกำหนดโดยบทบาทเฉพาะที่คุณได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าชุดคำ คุณสามารถกำหนดกลุ่มหรือบุคคลให้เป็นเจ้าของ ที่ติดต่อ หรือผู้เกี่ยวข้องสำหรับชุดคำนั้นได้ ป้ายชื่อเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ในการทำงานกับชุดคำ ป้ายชื่อเหล่านี้เพียงแต่มอบวิธีที่เป็นประโยชน์ในการติดตามเจ้าของธุรกิจหรือผู้เกี่ยวข้องสำหรับชุดคำ

ด้านบนของหน้า

งาน Metadata ที่ผู้ใช้ไซต์รายอื่นๆ จะสามารถดำเนินการ

ผู้ใช้ไซต์ที่ไม่ถูกกำหนดบทบาทในเครื่องมือการจัดการ ที่เก็บคำ สามารถใช้คำและชุดคำในลักษณะอื่นๆ ได้

ผู้ใช้ไซต์ที่มีสิทธิ์ สนับสนุน บนไซต์เป็นอย่างน้อยสามารถทำงานต่อไปนี้กับ Metadata ที่มีการจัดการได้

 • อัปเดตค่าในคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ(ถ้าชุดคำสัมพันธ์กับคอลัมน์ถูกเปิดไว้และถ้าคอลัมน์ให้มีตัวเลือกแบบเติมข้อมูล)

 • เพิ่มคำใหม่ลงในชุดคำเมื่อพวกเขาอัปเดตค่าสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการ

 • สร้าง คำสำคัญขององค์กร คำใหม่เมื่อพวกเขาอัปเดตคอลัมน์ คำสำคัญขององค์กร สำหรับรายการหรือไลบรารี

 • ใช้การนำทาง Metadata ในรายการหรือไลบรารีเพื่อกรองการแสดงของข้อมูล

 • ผู้ใช้สามารถใช้คำที่มีการจัดการหรือ คำสำคัญขององค์กร ในคิวรีการค้นหา จากนั้นปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาโดยยึดตามคำเหล่านี้

นอกจากนี้ผู้ใช้ไซต์ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม (เช่น เจ้าของไซต์) สามารถสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีการจัดการใหม่สำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาได้ เมื่อผู้ใช้สร้างคอลัมน์เหล่านี้ จะสามารถสร้างชุดคำใหม่ที่มีเฉพาะในไซต์คอลเลกชัน และจัดการคำภายในชุดคำเหล่านั้นได้

ด้านบนของหน้า

เปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ ให้เลือกสภาพแวดล้อมของ SharePoint ที่คุณใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ใน SharePoint Online

 1. ไปที่ SharePoint Online Administration Center

 2. คลิก ที่เก็บคำ

  ใน SharePoint Server

 3. จากหน้าแรกของไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก เนื้อหาของไซต์

 4. บนหน้าเนื้อหาของไซต์ คลิกการตั้งค่า

 5. ในหน้า การตั้งค่าไซต์ ในกลุ่ม การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

หลังจากที่คุณเปิดเครื่องมือการจัดการ ที่เก็บคำ คุณสามารถกำหนดบทบาทต่อไปได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×