การกำหนดงานเองเพื่อช่วยจัดการรายการที่ต้องทำของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อการจัดการรายการที่ต้องทำของคุณที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดงาน Outlook เองได้ คุณสามารถเพิ่มตัวเตือน ใช้การติดตามสถานะ สร้างรายการที่เป็นกิจวัตร และจัดประเภทงานต่างๆ

คุณต้องการทำอะไร

ทำให้งานเป็นกิจวัตร

เพิ่มตัวเตือน

ติดตามความคืบหน้าของงาน

กำหนดประเภทสี

งานการเชื่อมโยงไปยังที่ติดต่อ

ทำเครื่องหมายงานเป็นส่วนตัว

ติดตามระยะไมล์ ชั่วโมง และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

ทำให้งานเป็นกิจวัตร

คุณสามารถตั้งค่างานที่เป็นกิจวัตรให้เป็นวันที่ใดวันที่หนึ่ง หรือสร้างงานใหม่ด้วยเวลาที่ระบุในระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ได้

ความแตกต่างระหว่างเป็นกิจวัตรและงาน regenerating คืออะไร

ถ้าคุณมีงานที่มีเวลาที่แน่นอนและเป็นกิจวัตร เช่น การส่งรายงานสถานะไปยังผู้จัดการทุกบ่ายวันศุกร์ ให้ใช้งานที่เป็นกิจวัตร

งานที่สร้างขึ้นใหม่ คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ เมื่อคุณไม่ต้องการให้มีการตั้งค่าตัวเตือนถัดไปของงานจนกว่างานก่อนหน้าจะมีเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำเครื่องหมายงานที่สร้างขึ้นใหม่รายเดือนว่าจะเสร็จสมบูรณ์วันนี้ เหตุการณ์ถัดไปจะถูกสร้างขึ้นและจะครบกำหนดในอีกหนึ่งเดือนนับจากวันนี้

 1. ในงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

  คำสั่ง กิจวัตร บน Ribbon

 2. ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน ให้คลิกความถี่ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ ประจำปี) ที่งานควรเป็นกิจวัตรตามความถี่นั้น แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาที่กำหนด     ในส่วนรูปแบบกิจวัตร เลือกตัวเลือกสำหรับความถี่ในช่วงที่คุณต้องการ เลือกสร้างงานใหม่ หรืองานจะไม่ได้เป็นแบบกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามวันที่เสร็จสมบูรณ์     เลือก สร้างงานใหม่ใน และในกล่อง ให้พิมพ์จำนวนเวลาที่งานใหม่ควรถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้น

   กล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเตือน

คุณสามารถกำหนดเวลาที่ตัวเตือนจะปรากฏขึ้น รวมทั้งกำหนดได้ว่าจะให้ตัวเตือนนั้นเล่นเสียงด้วยหรือไม่

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมองงาน   คลิกที่งานที่คุณต้องการแนบตัวเตือนออก บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแท็ก คลิกตามงาน แล้ว คลิ กเพิ่มตัวเตือน

   คำสั่ง เพิ่มตัวเตือน บน Ribbon

   หรือคุณสามารถคลิกขวาที่งาน คลิก ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  • ในงานการเปิด     เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน

 2. ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการระบุเสียงแบบกำหนดเองเพื่อให้เล่นพร้อมกับตัวเตือน คลิก รูปปุ่ม คลิกเรียกดู เลือกแฟ้มเสียง การเล่น คลิกเปิด แล้ว คลิกตกลง ซึ่งเปลี่ยนตัวเตือนเสียงสำหรับงานนี้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ติดตามความคืบหน้าของงาน

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน Outlook แต่ละงานได้

 • ในงานที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์หรือคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่อง สถานะ, ลำดับความสำคัญ และ % เสร็จสมบูรณ์

  ทั้งนี้ เขตข้อมูล สถานะ และ % เสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นอยู่กับซึ่งกันและกัน โดยเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในเขตข้อมูลอื่นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

สถานะ

% เสร็จสมบูรณ์

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่นๆ   

0-100

เลื่อน

0-100

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งข้อความอีเมลรายงานสถานะแสดงในกล่องเหล่านี้ บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งรายงานสถานะ ข้อความใหม่เปิดขึ้น และคุณสามารถเพิ่มใด ๆ สนับสนุนรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน

ด้านบนของหน้า

กำหนดประเภทสี

การกำหนดประเภทสีจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นในการติดตามงานที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกัน หรือกำหนดความเชื่อมโยงของงานกับรายการ Outlook อื่นๆ ที่ได้จัดประเภทไว้ เช่น ที่ติดต่อหรือข้อความอีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • มุมมองในตัวงาน     บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแท็ก คลิกจัดประเภท นั้นแล้ว คลิกสีคุณต้องการ สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม คลิกทุกประเภท

 • ในงานการเปิด     บนแท็บงาน ในกลุ่มแท็ก คลิกจัดประเภท นั้นแล้ว คลิกสีคุณต้องการ สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม คลิกทุกประเภท

  คำสั่ง ทุกประเภท บน Ribbon

ในครั้งแรกที่คุณใช้ประเภทสี คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ระบุชื่อที่สื่อความหมายสำหรับคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาสีทั้งหมด ประเภทที่กำหนดให้กับรายการ งาน เปิดในกขวาสีหรือชื่อของประเภทสี นั้นแล้ว คลิกล้างการ "ชื่อของประเภท" หรือล้างทุกประเภท

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงงานกับที่ติดต่อ

ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังที่ติดต่อนั้นได้

หมายเหตุ: ลิงก์ที่ติดต่อต้องถูกเปิดใช้งาน

ฉันจะเปิดการลิงก์ที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ที่ติดต่อ

 4. ภายใต้ การเชื่อมโยง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ติดต่อที่เชื่อมโยงกับรายการปัจจุบัน

 • ในการเปิดงานที่มี ที่ด้านล่างของหน้าต่าง คลิกที่ติดต่อ คลิกติดต่อ และ แล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ทำเครื่องหมายงานว่าเป็นส่วนตัว

 • ในงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ส่วนตัว

  คำสั่ง ส่วนตัว บน Ribbon

ติดตามข้อมูลระยะทาง ชั่วโมง และการเรียกเก็บเงิน

 • ในงานที่เปิดอยู่ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายละเอียด พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×