การกำหนดค่า InfoPath Forms Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

InfoPath Forms Services ในSharePoint Online ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ฟอร์มขององค์กรของคุณไปยังไซต์ของคุณ ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานกรอกฟอร์มเหล่านี้ในเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถกำหนดค่าInfoPath Forms Services ในใดก็ได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ

หมายเหตุ: InfoPath Forms Services 2013 คือInfoPath Forms Services รุ่นล่าสุด Microsoft PowerApps เป็นโซลูชันแนะนำสำหรับการสร้าง และส่งฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับรายการSharePoint Online สร้างฟอร์มใหม่ด้วยPowerApps จากแถบคำสั่งหรือปุ่มการกำหนดเอง บนSharePoint Online ฟอร์มรายการ สนับสนุนสำหรับInfoPath Forms Services จะตรงกับระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับSharePoint Server 2016

ในบทความนี้

ภาพรวม

กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

กำหนดค่าตัวแทนผู้ใช้ที่ยกเว้น

ภาพรวม

บทความนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าที่นำไปใช้ได้เฉพาะกับเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ ซึ่งเป็นเทมเพลตฟอร์มที่ไม่ได้ถูกปรับใช้โดยนักพัฒนาผ่านทางโซลูชันแบบ Sandbox เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ไม่ต้องการความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ และไม่มีโค้ดหรือตรรกะทางธุรกิจ

นักออกแบบฟอร์มสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ลงในรายการหรือไลบรารีฟอร์มในไซต์คอลเลกชันSharePoint Online เนื่องจากเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้สามารถปรับใช้ โดยผู้ใช้หลายคน เซิร์ฟเวอร์สามารถอาจเป็นโฮสต์พันเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ ในตัวเลขขนาดใหญ่ เทมเพลตฟอร์มที่คู่ที่ประกอบด้วยตรรกะไม่สามารถวางอัปโหลดบนเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

เมื่อเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ตัวออกแบบเทมเพลตฟอร์มสามารถเลือกที่จะทำให้เทมเพลตฟอร์เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ออกเพื่อกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเทมเพลตต่อไปนี้สำหรับเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ดังนี้

 • เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการประกาศของเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์    ถ้าคุณปิดใช้งานการประกาศ นักออกแบบฟอร์มที่สามารถเผยแพร่เฉพาะเทมเพลตฟอร์มที่ไม่เบราว์เซอร์เปิดใช้งาน ในกรณีนี้ ฟีเจอร์เบราว์เซอร์กันทั้งหมดถูกปิดใช้งานในเทมเพลตฟอร์ม

 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแสดงเทมเพลตฟอร์มของเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์    ถ้าคุณปิดใช้งานการแสดง ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการกรอกฟอร์มได้ และจะต้องใช้ Microsoft InfoPath Filler 2013 เพื่อเปิดฟอร์มนั้น

ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์จะสามารถประกาศและแสดงได้

เมื่อต้องการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

 1. ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการกระบวนงานนี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือไม่

 2. บนหน้า ศูนย์การจัดการ SharePoint ให้คลิก InfoPath

 3. ในส่วนเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้เบราว์เซอร์ ระบุวิธีที่คุณต้องการให้เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ที่ถูกประมวลผลโดยInfoPath Forms Services โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับเทมเพลตฟอร์มที่ประกาศไปยังไลบรารีฟอร์มเท่านั้น เทมเพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์และฟอร์มรายการจะไม่ได้รับผลกระทบ

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์มสำหรับเบราว์เซอร์ได้ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

   หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเป็นการปิดการใช้งานเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ตลอดทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลเทมเพลตฟอร์มที่ผู้ใช้เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ เพื่ออนุญาตให้เทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ประกาศแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์

   หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะยังสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังไลบรารีฟอร์มได้ แต่จะไม่สามารถกรอกเทมเพลตฟอร์มเหล่านี้ในเว็บเบราว์เซอร์ได้

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าตัวแทนผู้ใช้ที่ยกเว้น

เมื่อต้องการทำให้การทำดัชนีฟอร์ม InfoPath รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น คุณสามารถระบุตัวแทนผู้ใช้เพื่อยกเว้นจากการรับทั้งเว็บเพจเพื่อทำดัชนีได้ หมายความว่า เมื่อตัวแทนผู้ใช้ที่คุณระบุให้ยกเว้นพบฟอร์ม InfoPath ฟอร์มนั้นจะถูกส่งกลับเป็นไฟล์ XML (ซึ่งเหมือนกับไฟล์ข้อความแบบลำดับชั้น) แทนที่จะเป็นทั้งเว็บเพจ คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเลือกตัวเลือกนี้และสร้างรายการตัวแทน

 1. ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการกระบวนงานนี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือไม่

 2. บนหน้า ศูนย์การจัดการ SharePoint ให้คลิก InfoPath

 3. ในส่วนตัวแทนผู้ใช้ที่ยกเว้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดรายการของตัวแทนผู้ใช้ที่ยกเว้น แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตัวแทนผู้ใช้ลงในรายการที่ยกเว้น ให้พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อ แล้วคลิก เพิ่ม

 5. เมื่อต้องการเอาตัวแทนผู้ใช้ออกจากรายการ ให้เลือกชื่อ แล้วคลิก เอาออก

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×