การกำหนดค่าไลบรารีไซต์ให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์แฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

องค์กรบางองค์กรได้กำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์แฟ้มก่อนจึงจะสามารถแก้ไขแฟ้มนั้นได้ ข้อกำหนดนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หลายคนเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้อื่นทำกับแฟ้ม และทำให้มีประวัติรุ่นที่ชัดเจนเมื่อมีการเปิดใช้งานการติดตามรุ่นสำหรับแฟ้มนั้น

คุณต้องการทราบสิ่งใด

เกิดอะไรขึ้นเมื่อไลบรารีไซต์ถูกกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์

ฉันจะสามารถกำหนดค่าไลบรารีไซต์ให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ได้อย่างไร

ฉันจะสามารถยกเลิกการกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ในไลบรารี ไซต์ได้อย่างไร

เกิดอะไรขึ้นเมื่อไลบรารีไซต์ถูกกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์

วิธีการควบคุมการทำงานกับเอกสารร่วมกันวิธีหนึ่งก็คือ การกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์แฟ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไลบรารีหลายราย ถ้าคุณเช็คเอาท์แฟ้มไว้ คุณจะมั่นใจได้ว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเขียนทับแฟ้มนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณก็ยังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญก็คือ คุณจะต้องเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไปโดยเร็วที่สุด

สิ่งสำคัญ:  อย่ากำหนดค่าให้ไลบรารีไซต์ของคุณจำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ ถ้ามีคนวางแผนที่จะทำการเขียนเอกสารร่วมกันในไลบรารีนั้น เมื่อกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำงานพร้อมกันในเอกสารต่างๆ ได้

เมื่อคุณทำงานในไลบรารีที่กำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์แฟ้ม จะเป็นการดีถ้าคุณเข้าใจถึงผลกระทบของการกระทำต่างๆ

If คุณ ทำสิ่งนี้...

จะเกิดสิ่งนี้ขึ้น…

สร้างหรือเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีไซต์

แฟ้มนั้นจะเช็คเอาท์ไปให้คุณตั้งแต่ต้น คุณจะต้องเช็คอินแฟ้มนั้นเข้าในไลบรารีก่อน ผู้ใช้คนอื่นจึงจะสามารถมองเห็นและทำงานกับแฟ้มนั้นได้

เปิดแฟ้มเพื่อแก้ไข

แฟ้มจะถูกเช็คเอาท์ไปให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก แก้ไขใน <ชื่อโปรแกรมประยุกต์> กล่องข้อความจะแจ้งเตือนว่าคุณกำลังเช็คเอาท์แฟ้ม และทำให้คุณสามารถแก้ไขแฟ้มนั้นในโฟลเดอร์แบบร่างภายในเครื่องของคุณได้

ข้อความการเช็คเอาท์ไฟล์ SharePoint

หลังจากการเช็คเอาท์ ไอคอนไฟล์จะครอบคลุมกับลูกศรสีเขียว ชี้ลง ไอคอนรูป ซึ่งระบุว่า ไฟล์ถูกเช็คเอาท์ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ และไม่มีใครสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ ในขณะที่คุณได้ทำการเช็คเอาท์

ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม (คุณสมบัติ)

ถ้าแฟ้มยังไม่ได้เช็คเอาท์ไปให้คุณ คุณจะต้องเช็คเอาท์แฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแฟ้มนั้น เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้สร้าง วันครบกำหนด จำนวนคำ และอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่มีผลจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้มนั้นกลับเข้าไป

พยายามเปิดแฟ้มที่เช็คเอาท์ไปให้ผู้ใช้รายอื่นอยู่

ตัวเลือก เช็คเอาท์ และ เช็คอิน จะไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถเช็คเอาท์แฟ้มที่ผู้อื่นเช็คเอาท์ไว้แล้วได้ ถ้าคุณพยายามที่จะทำเช่นนั้น จะมีข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าแฟ้มนั้นได้ถูกเช็คเอาท์โดยผู้ใช้รายอื่นแล้ว

ข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าไฟล์ได้ถูกล็อกไว้โดยผู้ใช้รายอื่น

อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถดูชื่อของผู้ที่เช็คเอาท์แฟ้มนั้นได้โดยการโฮเวอร์เหนือไอคอนของแฟ้มนั้น ชื่อของผู้ที่เช็คเอาท์แฟ้มนั้นไว้จะแสดงขึ้นในคำแนะนำเครื่องมือ

คำแนะนำเครื่องมือที่ปรากฏขึ้นใต้ไอคอนไฟล์ที่เช็คเอาท์ ข้อความนี้ทำให้ผู้ใช้ทราบชื่อแฟ้มและผู้ที่เช็คเอาท์แฟ้ม

คุณสามารถติดต่อผู้ใช้รายนั้นเพื่อขอให้เช็คอินกลับเข้ามาได้ถ้าคุณมีความจำเป็นเร่งด่วน

เช็คอินแฟ้ม

คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ ถ้าไลบรารีของคุณเปิดใช้งานการติดตามรุ่นไว้ ข้อคิดเห็นของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่น ถ้ามีการติดตามทั้งรุ่นหลักและรุ่นรอง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดของรุ่นที่คุณกำลังจะเช็คอิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรุ่น ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

เช็คเอาท์แฟ้มไว้เป็นเวลานาน

ผู้ใช้รายอื่นจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือไม่สามารถแก้ไขแฟ้มได้ในระหว่างที่คุณเช็คเอาท์แฟ้มนั้นไว้ ถึงแม้ว่าการเช็คเอาท์จะเป็นประโยชน์ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ การเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไปโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณเช็คเอาท์แฟ้มถือเป็นหลักปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาทการทำงานที่ดี ในบางสถานการณ์ ผู้ดูแลอาจจำเป็นต้องบังคับให้เกิดการเช็คอินแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

ฉันจะสามารถกำหนดค่าไลบรารีไซต์ให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ได้อย่างไร

เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือสิทธิ์ ออกแบบ เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์แฟ้ม

เมื่อต้องการ เช็คเอาท์ ไฟล์

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลนี้ไม่ตรงกับที่คุณเห็น คุณอาจกำลังใช้ Office 365 หลังการอัปเกรดบริการ ลองใช้ตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

 1. นำทางไปยังไลบรารีที่คุณวางแผนที่จะทำงาน ถ้าชื่อไลบรารีไม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม เครื่องมือไลบรารี ให้คลิกแท็บ ไลบรารี

 3. คลิกการตั้งค่าไลบรารี ปุ่ม การตั้งค่าไลบรารี บน Ribbon ของไลบรารี SharePoint Foundation

 4. บนเพจ การตั้งค่าไลบรารี ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการกำหนดรุ่น

 5. ในส่วน จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ ในคำถาม จำเป็นต้องให้เอกสารถูกเช็คเอาท์ก่อนที่เอกสารจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ให้เลือก ใช่

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบและกลับไปที่เพจ การตั้งค่าไลบรารี

ด้านบนของหน้า

ฉันจะสามารถยกเลิกการกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ในไลบรารี ไซต์ได้อย่างไร

ถ้าหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง องค์กรของคุณตัดสินใจว่าการกำหนดให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์นั้น ความจริงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ คุณก็สามารถเอาข้อกำหนดนี้ออกได้ถ้าคุณมีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือสิทธิ์ ออกแบบ

To เอาข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบ เช็คเอาท์ไฟล์

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลนี้ไม่ตรงกับที่คุณเห็น คุณอาจกำลังใช้ Office 365 หลังการอัปเกรดบริการ ลองใช้ตั้งค่าไลบรารีให้จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ไฟล์เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

 1. นำทางไปยังไลบรารีที่คุณวางแผนที่จะทำงาน ถ้าชื่อไลบรารีไม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม เครื่องมือไลบรารี ให้คลิกแท็บ ไลบรารี

 3. คลิกการตั้งค่าไลบรารี ปุ่ม การตั้งค่าไลบรารี บน Ribbon ของไลบรารี SharePoint Foundation

 4. บนเพจ การตั้งค่าไลบรารี ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการกำหนดรุ่น

 5. ในส่วน จำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ ในคำถาม จำเป็นต้องให้เอกสารถูกเช็คเอาท์ก่อนที่เอกสารจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ให้เลือก ไม่

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบและกลับไปที่เพจ การตั้งค่าไลบรารี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×