การกำหนดค่าโควตาของถังรีไซเคิลขั้นที่ 2

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปิดใช้งานถังรีไซเคิลขั้นที่ 2 สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ คุณต้องกำหนดว่าให้ใช้เนื้อที่ดิสก์ได้เท่าใดเพื่อเป็นถังรีไซเคิลขั้นที่ 2 โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของโควตาที่จัดสรรให้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดสรรเนื้อที่ 100 เมกะไบต์ (MB) สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การจัดสรรโควตา 50% สำหรับถังรีไซเคิลขั้นที่ 2 จะเป็น 50 MB และ 150 MB สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยรวม คุณสามารถจัดสรรได้ถึง 100% สำหรับโควตาถังรีไซเคิลขั้นที่ 2

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×