การกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่ฟอร์มยึดตามการเชื่อมต่อเครือข่ายการประมวลผล หรือส่งกลับข้อมูล และคุณคุ้นเคยกับการเขียนสคริปต์ คุณสามารถเขียนสคริปต์ที่ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้สคริปต์นี้ต้องมี Microsoft Office InfoPath ตรวจสอบ ว่าฟอร์มใหม่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย และ ถ้าฟอร์มสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกก่อนฟอร์มส่งคิวรีไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก บทความนี้ให้ Microsoft JScript และตัวอย่างของ Visual Basic Scripting Edition (VBScript) เพื่อระบุว่าฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย และถ้าฟอร์มเหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

ในบทความนี้

ภาพรวม

ตัวอย่าง JScript

ตัวอย่างของ VBScript

ใช้ตัวอย่างสคริปต์ในแม่แบบฟอร์ม

ภาพรวม

เมื่อต้องการกำหนดสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ MachineOnlineState ของวัตถุ Application จากนั้นคุณสามารถใช้เมธอด IsDestinationReachable ของวัตถุ Application เดียวกันในการกำหนดว่าฟอร์มสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอกได้หรือไม่ คุณสมบัติ MachineOnlineState จะมีค่าที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อของฟอร์ม คุณสมบัตินี้สามารถมีค่าต่างๆ ต่อไปนี้

ค่า

คำอธิบาย

0

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสมบัติสามารถมีค่านี้ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายหรือถ้าการ์ดเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ถูกปิดใช้งาน

1

คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย ค่านี้จะระบุว่าคอมพิวเตอร์กำลังอยู่บนเครือข่าย ถ้าคอมพิวเตอร์มีการ์ดเครือข่ายแบบไร้สายที่กำลังทำงานอยู่ ค่านี้จะระบุว่าการ์ดเครือข่ายแบบไร้สายกำลังทำงาน อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายได้

2

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย แต่มีกำหนด Windows Internet Explorer ให้ทำงานแบบออฟไลน์ เมื่อมีกำหนด Internet Explorer ให้ทำงานแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือบริการเว็บอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณได้กำหนดว่า คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถใช้เมธอดIsDestinationReachableเพื่อกำหนดถ้าฟอร์มสามารถสื่อสารกับแหล่งข้อมูลภายนอก วิธีนี้นำ Uniform Resource Locator (URL) หรือ Uniform Resource ชื่อ (URN) ของแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นพารามิเตอร์ และส่งกลับค่าหนึ่งค่าบูลีต่อไปนี้:

True    ฟอร์มพบแหล่งข้อมูลภายนอกบนเครือข่าย

False    ฟอร์มไม่พบแหล่งข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูลภายนอกอาจออฟไลน์หรืออาจอยู่บนเครือข่าย แต่ไม่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างสคริปต์ในบทความนี้จะกำหนดว่าฟอร์มเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายหรือไม่เท่านั้น ในบทความนี้ ตัวอย่างสคริปต์จะใช้เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้สคริปต์นี้เมื่อคุณต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายก่อนการดำเนินการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สคริปต์นี้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งในฟอร์มเพื่อกำหนดว่ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายกับแหล่งข้อมูลภายนอกอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ไม่คำนึงถึงว่าคุณเลือกที่จะใช้สคริปต์นี้เมื่อใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มสคริปต์ที่ดำเนินการกระทำ โดยยึดตามว่าฟอร์มเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ออฟไลน์อยู่หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถให้ InfoPath แสดงข้อความเตือนแก่ผู้ใช้เพื่อระบุว่าแหล่งข้อมูลภายนอกไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถกำหนดค่าข้อความเตือนนี้เองได้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องทำสิ่งใดเมื่อแหล่งข้อมูลภายนอกไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอกให้ผู้ใช้ลองกรอกข้อมูลลงในฟอร์มในภายหลัง หรือให้ผู้ใช้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของตน

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่าง JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของ VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวอย่างสคริปต์ในแม่แบบฟอร์ม

ถ้าคุณต้องการทดสอบตัวอย่างสคริปต์ก่อนที่จะใช้งานในแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างแม่แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า จากนั้นคัดลอกตัวอย่างสคริปต์ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งจากบทความนี้ไปยังเหตุการณ์ เมื่อโหลด สคริปต์ในเหตุการณ์ เมื่อโหลด จะทำงานทุกครั้งที่มีการสร้างฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม จากนั้นคุณสามารถแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มเพื่อทดสอบตัวอย่างสคริปต์ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายแต่ด้วยการตั้งค่า Internet Explorer ให้เป็นโหมดออฟไลน์

 1. คัดลอกตัวอย่างสคริปต์ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งที่แสดงรายการอยู่ในส่วนแรกของหัวข้อนี้ จากนั้นวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Notepad

  หมายเหตุ: คัดลอกตัวอย่างสคริปต์ตัวแก้ไขข้อความก่อนที่คุณเพิ่มลงในเทมเพลตของคุณฟอร์มป้องกันไม่ให้ Hypertext Markup Language (HTML) การจัดรูปแบบเครื่องหมายไม่ให้ปรากฏในสคริปต์

 2. ใน InfoPath ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 3. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก แม่แบบฟอร์ม คลิก ฟอร์มเปล่า จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ตามค่าเริ่มต้นนั้น แม่แบบฟอร์มใหม่จะได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ JScript เป็นภาษาสคริปต์ เมื่อต้องการใช้ VBScript เป็นภาษาสคริปต์ ให้เปลี่ยนภาษาสคริปต์ของแม่แบบฟอร์ม

  วิธีการ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

  2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก การเขียนโปรแกรม

  3. ในรายการ ภาษาโค้ดของแม่แบบฟอร์ม ภายใต้ ภาษาการเขียนโปรแกรม ให้คลิก VBScript จากนั้นคลิก ตกลง

 5. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การเขียนโปรแกรม แล้วคลิก เหตุการณ์เมื่อโหลด Microsoft Script Editor จะเริ่มต้นด้วยเคอร์เซอร์ที่เหตุการณ์ เมื่อโหลด

 6. ในเหตุการณ์ เมื่อโหลด ใน Microsoft Script Editor ให้แทนที่ข้อความ // Write your code here (JScript) หรือ ' Write your code here (VBScript) ด้วยตัวอย่างสคริปต์ที่คุณคัดลอกไปยังตัวแก้ไขข้อความ

 7. ปรับเปลี่ยนตัวอย่างสคริปต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อความแล้วเปลี่ยน http://example ไปเป็น URL หรือ URN ของแหล่งข้อมูลภายนอก

 8. ใน Microsoft Script Editor บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 9. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×