การกำหนดค่าสถานะบันทึกย่อที่สำคัญด้วยแท็กบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office OneNote 2007 มีหลายแท็กบันทึกย่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกย่อของคุณ แท็กบันทึกย่อทำให้ง่ายต่อการค้นหา ด้วยคำสำคัญ

เมื่อต้องการเพิ่มแท็กบันทึกย่อ ทำต่อไปนี้:

  1. วางตัวชี้ในย่อหน้าที่คุณต้องการติดแท็ก

  2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแท็ก แล้ว คลิ กแท็กบันทึกย่อที่คุณต้องการ ตัวอย่าง การแนบกล่องกาเครื่องหมายสีที่คุณต้องการติดตามได้ใน คลิกเมื่อต้องการทำ รูปปุ่ม

หลังจากคุณเพิ่มแท็กให้กับบันทึกย่อของคุณแล้ว คุณสามารถค้นหารายการที่มีแท็กและจัดกลุ่มรายการที่มีแท็กเข้าด้วยกันตามชื่อแท็ก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×