การกำหนดค่าสถานะคลิกด่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดค่าสถานะเริ่มต้น โดยคุณสามารถเลือกวันที่เพื่อตามงานได้ตามต้องการด้วยการเลือกค่าสถานะคลิกด่วน การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับค่าสถานะคลิกด่วนคือ วันนี้ จากนั้น เมื่อคลิกเพียงหนึ่งครั้งในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือในตารางอื่น คุณก็สามารถกำหนดค่าสถานะเริ่มต้นให้กับข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อได้

อันดับแรก ให้เลือกวันที่เริ่มต้นของค่าสถานะ (หรือใช้ วันนี้ ตามค่าเริ่มต้น) จากนั้น คุณสามารถกำหนดค่าสถานะดังกล่าวให้กับข้อความและที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับหลายๆ รายการได้พร้อมกัน ค่าสถานะจะปรากฏในคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ และในรายการเองด้วยเช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกค่าสถานะคลิกด่วน

กำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับข้อความ

กำหนดค่าสถานะคลิกด่วนไปยังที่ติดต่อ

ใช้คลิกเดียวเพื่อตั้งค่าค่าสถานะคลิกด่วนวันนี้

การเลือกค่าสถานะคลิกด่วน

  1. บนแถบเครื่องมือ คลิกตามงาน รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตั้งค่าคลิกค่าสถานะด่วน

  2. ใน ตั้งค่าการคลิกด่วน ในรายการ ให้เลือกค่าสถานะ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงค่าสถานะคลิกด่วน ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะก่อนหน้านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับข้อความ

  • ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถัดจากข้อความ ให้คลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มค่าสถานะที่ถูกเลือกให้เป็นค่าสถานะคลิกด่วนของคุณลงในคอลัมน์

    หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับหลายข้อความพร้อมกันได้ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ติดกับข้อความใดข้อความหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับที่ติดต่อ

  • ใน 'ที่ติดต่อ' ในตารางมุมมอง เช่น ตามค่าสถานะเพื่อตามงาน ถัดจากที่ติดต่อ ให้คลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ การทำเช่นนี้จะเพิ่มค่าสถานะที่เลือกเป็นค่าสถานะคลิกด่วนให้กับคอลัมน์นั้น

    หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดค่าสถานะคลิกด่วนให้กับที่ติดต่อหลายรายการพร้อมกันได้ ให้เลือกที่ติดต่อ จากนั้นคลิกคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อรายการใดรายการหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×