การกำหนดค่ารายการหรือไลบรารีไซต์ให้จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการหรือแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางรายการและไลบรารีจะมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น แคมเปญทางการตลาดที่เสนอไว้ หรือความคิดริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีเฉพาะรุ่น “อย่างเป็นทางการ” ของรายการหรือแฟ้มที่ผู้ใช้สามารถดูได้ เพื่อให้เป็นไปตามนี้ บางองค์กรจึงกำหนดให้มีผู้ควบคุมซึ่งสามารถตรวจทานและอนุมัติรายการหรือแฟ้มต่างๆ ก่อนที่ผู้ใช้ไซต์ส่วนใหญ่จะสามารถดูเนื้อหาเหล่านี้ได้ ผู้ควบคุมสามารถนำระดับคุณภาพและความปลอดภัยที่สำคัญไปใช้กับเนื้อหาในรายการและไลบรารีได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ระบุว่ารายการหรือแฟ้มในรายการหรือไลบรารีจำเป็นต้องมีการอนุมัติ

เอาข้อกำหนดการอนุมัติออกจากรายการหรือไลบรารีไซต์

ระบุว่ารายการหรือแฟ้มในรายการหรือไลบรารีจำเป็นต้องมีการอนุมัติ

ถ้ามีผู้ส่งรายการหรือแฟ้มไปยังรายการหรือไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ รายการหรือแฟ้มนั้นก็จะอยู่ในสถานะ ค้างอยู่ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติโดยบุคคลที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ในขณะที่กำลังรอการอนุมัติ รายการหรือแฟ้มจะยังคงอยู่ในสถานะ ค้างอยู่

โดยปกติแล้ว เมื่อรายการหรือแฟ้มอยู่ในสถานะ ค้างอยู่ เฉพาะผู้สร้างรายการหรือแฟ้มนั้นและผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการและไลบรารีเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นรายการหรือแฟ้มนั้นได้ หลังจากที่สถานะเปลี่ยนจาก ค้างอยู่ เป็น อนุมัติแล้ว ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูรายการหรือไลบรารีนั้นก็จะสามารถดูรายการหรือแฟ้มนั้นได้ บทความที่ถูกปฏิเสธจะยังคงอยู่ในรายการหรือไลบรารีจนกว่าผู้สร้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะลบบทความนั้นออกไป รายการหรือแฟ้มใดๆ ที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีอยู่แล้วจะได้รับสถานะ อนุมัติแล้ว โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ถ้าค่าความปลอดภัยในไลบรารีไซต์ได้รับการกำหนดให้อนุญาตให้ผู้ใช้ใดๆ สามารถอ่านรายการต่างๆ ได้ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ อ่าน ในไซต์นั้นก็จะสามารถเห็นรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีได้ ไม่ว่ารายการนั้นจะอยู่ในสถานะ อนุมัติแล้ว หรือไม่ก็ตาม

เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือ ออกแบบ เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของรายการหรือไลบรารีได้

To ตั้งค่าจำเป็น การอนุมัติ รายการหรือไฟล์

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไซต์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไลบรารี ในกลุ่ม เครื่องมือไลบรารี หรือ เครื่องมือรายการ

 3. ถ้าคุณกำลังทำงานในไลบรารี คลิกการตั้งค่าไลบรารี ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการ คลิกการตั้งค่ารายการ ในตัวอย่างนี้ หน้าการตั้งค่าไลบรารี เปิดขึ้น หน้า การตั้งค่าไลบรารี ที่มีลิงก์ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน แสดงอยู่

 4. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดรุ่น เพจ การตั้งค่าการกำหนดรุ่น จะเปิดขึ้น

  หน้า ตัวเลือกการกำหนดเวอร์ชัน ซึ่งแสดงการเลือก อนุมัติ

 5. ในส่วน การอนุมัติเนื้อหา ให้เลือก ใช่ เป็นคำตอบของคำถาม ต้องการการรับรองเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งหรือไม่ คำถาม

 6. ในส่วน ความปลอดภัยของรายการแบบร่าง ให้ระบุว่าผู้ใช้รายใดบ้างที่สามารถดูรายการแบบร่างในไลบรารีเอกสารได้ ในตัวอย่างนี้ ได้เลือก เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติรายการ (และผู้สร้างรายการนั้น) ไว้

 7. คลิก ตกลง

  ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงรายการที่อนุมัติแล้วในไลบรารีหลังจากที่ได้ตั้งค่าตัวเลือก ต้องการการรับรองเนื้อหา เป็น ใช่ เนื่องจากแฟ้มเหล่านี้ได้อยู่ในไลบรารีอยู่แล้ว จึงได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ

  ไลบรารี SharePoint ที่ต้องรอการอนุมัติ ไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีอยู่แล้วจะอยู่ในสถานะ อนุมัติแล้ว

ด้านบนของหน้า

เอาข้อกำหนดการอนุมัติออกจากรายการหรือไลบรารีไซต์

ในภายหลัง องค์กรของคุณอาจพบว่าการที่ต้องมีการอนุมัติทุกรายการหรือแฟ้มสำหรับบางรายการหรือไลบรารีเป็นสิ่งไม่จำเป็นหรือไม่สะดวก ข้อกำหนดนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ทำการอนุมัติหรือปฏิเสธต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ใช้ที่ทำงานร่วมกันกับแฟ้มหรือรายการทำงานได้ลำบากอีกด้วย ถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าองค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องใช้การอนุมัติรายการหรือแฟ้มทั้งหมดอีกต่อไป คุณสามารถเอาข้อกำหนดนี้ออก

To การเอาออก ข้อกำหนดสำหรับการอนุมัติรายการหรือไฟล์ในรายการหรือไลบรารี

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไซต์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไลบรารี ในกลุ่ม เครื่องมือไลบรารี หรือแท็บ รายการ ในกลุ่ม เครื่องมือรายการ

 3. ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการอยู่ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ ในตัวอย่างนี้ เพจ การตั้งค่าไลบรารี จะเปิดขึ้น

  หน้า การตั้งค่าไลบรารี ที่มีลิงก์ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน แสดงอยู่

 4. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดรุ่น เพจ การตั้งค่าการกำหนดรุ่น จะเปิดขึ้น

 5. ในส่วน การอนุมัติเนื้อหา ให้เลือก ไม่ เป็นคำตอบของคำถาม ต้องการการรับรองเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งหรือไม่ คำถาม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น

  ข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก ไม่ ในส่วน การรับรองเนื้อหา ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความ

 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกำหนดรุ่น เมื่อคุณกลับไปยังรายการหรือไลบรารีของคุณ สถานะการอนุมัติ จะไม่พร้อมใช้งานบนเพจนั้นอีกต่อไป ผู้ใช้ทุกรายที่มีสิทธิ์ในการดูรายการหรือไลบรารีจะสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายในรายการหรือไลบรารีนั้นได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×