การกำหนดค่ารายการนำทาง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลิงก์สำหรับการนำทาง (หรือเรียกว่าการนำทางรายการ) ปรากฏ ในทั้งสองแถบลิงก์บนสุด และด้านซ้ายของหน้าบนเปิดใช้ด่วน ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 จะเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศ คุณสามารถใช้หน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์เพื่อกำหนดค่าการนำทางที่รายการปรากฏ ภาย ใต้หัวเรื่องใด และสิ่งที่เรียงลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการนำทางความแตกต่างระหว่างไซต์การประกาศและไซต์การประกาศที่ไม่ใช่ ดูบทนำสู่การนำทางของไซต์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดการการนำทางสำหรับไซต์ SharePoint คุณต้องมีระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดหรือออกแบบสำหรับไซต์ คุณมีหนึ่งระดับสิทธิ์เหล่านี้ถ้าคุณสามารถเข้าถึงหน้าการตั้งค่าไซต์สำหรับไซต์ และคุณเห็นคำสั่งนำทาง ภายใต้ลักษณะหน้าตา (บนไซต์การประกาศที่ไม่ใช่ คุณจะเห็นเปิดใช้ด่วน และแถบลิงก์บนสุด คำสั่งภายใต้ลักษณะที่แสดง แทนที่จะนำทาง )

 1. เมื่อต้องการไปยังหน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่งนำทาง ปรากฏภายใต้ลักษณะหน้าตา ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีตัวควบคุมทั้งหมดหรือระดับสิทธิ์ออกแบบ

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดค่าการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติสำหรับรายการการนำทาง

เปลี่ยนลำดับของรายการนำทาง

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาหัวเรื่องหรือลิงก์

เพิ่มหรือเอารายการหรือไลบรารีออกจาก 'เปิดใช้ด่วน'

ลบรายการหรือไลบรารีหลายจากเปิดใช้ด่วน

แสดง หรือซ่อนหน้าและไซต์ย่อยแต่ละรายการ

ระบุว่า หน้าและไซต์ย่อยปรากฏอยู่ในการนำทางไซต์

ระบุว่า หน้าและไซต์ย่อยปรากฏอยู่ในการนำทางไซต์

คุณสามารถระบุว่า คุณต้องการไซต์ย่อยและหน้าของไซต์ของคุณปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ในแถบลิงก์บนสุด และ บนเปิด ใช้ด่วน ในแถบลิงก์บนสุด หน้าของไซต์ปัจจุบันและไซต์ย่อยปรากฏเป็นแท็บ (นี้สมมติไซต์จะสืบทอดการนำทางของจากไซต์แม่) ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงไซต์ย่อยหรือหน้าสำหรับไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันของคุณ หน้าภายใต้ไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยปรากฏเป็นลิงก์ในเมนูดรอปดาวน์ บนแถบลิงก์บนสุดของไซต์ระดับบนสุด (จาก บนไซต์ใด ๆ ที่สืบทอดมานี้แถบลิงก์บนสุด)

เมนูแบบดรอปดาวน์ในแถบลิงก์บนสุดที่แสดงไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบัน

หน้าและไซต์ย่อยปรากฏขึ้นบนเปิดใช้ด่วน ไซต์ปรากฏบนเปิดใช้ด่วน เป็นได้ทั้งหัวเรื่องหรือ เป็นลิงก์ที่ซ้อนกันภายใต้ไซต์ของพวกเขาแม่ โดยขึ้นอยู่กับว่าไซต์สืบทอดการนำทางจากไซต์หลัก หรือว่ามีการกำหนดค่าไซต์ย่อยในไซต์คอลเลกชันเพื่อแสดง subsites และหน้า

ไซต์ย่อยและหน้าต่างๆ จะแสดงภายใต้หัวเรื่องใน เปิดใช้ด่วน

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะแสดงรายการการนำทางสำหรับไซต์ย่อยหรือหน้า ไซต์ของคุณอาจปรากฏยุ่งเหยิงถ้าไซต์ของคุณมีไซต์ย่อยมากมายหรือหน้า ถ้าไม่มีโครงสร้างของไซต์คอลเลกชันทั้งหมดที่จะวางแผนจากส่วนกลาง หรือที่มีจัดการ คุณอาจต้องการกำหนดค่าไซต์ของคุณเพื่อให้หน้าและไซต์ย่อยไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่งนำทาง ปรากฏภายใต้ลักษณะหน้าตา ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีตัวควบคุมทั้งหมดหรือระดับสิทธิ์ออกแบบ

 3. ในส่วนหน้าและไซต์ย่อย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงลิงก์ไปยังไซต์ย่อยในแถบลิงก์บนสุดและเปิดใช้ด่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการแสดงลิงก์ไปยังหน้าในแถบลิงก์บนสุดและเปิดใช้ด่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหน้า

  • เมื่อต้องการซ่อนลิงก์ไปยังไซต์ย่อยในแถบลิงก์บนสุดและเปิดใช้ด่วน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงไซต์ย่อย

  • เมื่อต้องการซ่อนลิงก์ไปยังหน้าในแถบลิงก์บนสุดและเปิดใช้ด่วน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหน้า

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณกำหนดค่าไซต์ของคุณเพื่อแสดงหน้าและไซต์ย่อย แต่ถูกตั้งค่าไซต์ของคุณเพื่อแสดงการนำทางส่วนกลาง (แถบลิงก์บนสุด) และนำทางปัจจุบัน (การเปิดใช้ด่วน) สำหรับไซต์แม่ คุณจะไม่เห็นลิงก์ไปยังไซต์ย่อยเหล่านี้และหน้าในการนำทางสำหรับ si ปัจจุบันของคุณ te นอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์แม่เพื่อแสดงหน้าและไซต์ย่อย

   • ถ้าคุณกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ระดับบนสุด และคุณต้องการให้เพจหรือไซต์ย่อยใต้ไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุดปรากฏบนเมนูแบบหล่นลงจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด คุณต้องกำหนดค่าไซต์ระดับบนสุดให้แสดงไซต์ย่อยและเพจ และคุณยังต้องกำหนดค่าไซต์ย่อยแต่ละไซต์ให้แสดงไซต์ย่อยและเพจของตัวเองด้วย

    เมนูแบบดรอปดาวน์ในแถบลิงก์บนสุดที่แสดงไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบัน

   • ถ้าคุณไม่ต้องทั้งหมดของไซต์ย่อยหรือหน้าปรากฏ คุณสามารถซ่อนหน้าและไซต์ย่อยทีหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าการให้ปรากฏ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแสดง หรือซ่อนไซต์ย่อยแต่ละรายการ และหน้า .

ด้านบนสุดของหน้า

กำหนดค่าการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติสำหรับรายการการนำทาง

หมายเหตุ: การตั้งค่าการเรียงลำดับ บนหน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์นำไปใช้กับทั้งเปิดใช้ด่วนและแถบลิงก์บนสุด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะนำไปใช้กับทั้งสองอย่างองค์ประกอบเหล่านี้นำทาง คุณสามารถเลือกที่จะนำการเรียงลำดับรายการโดยอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือด้วยตนเองได้ ถ้าคุณเลือกที่จะเรียงลำดับรายการด้วยตนเอง ดูเรียงลำดับรายการนำทางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนลิงก์การนำทางด้วยตนเอง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่งนำทาง ปรากฏภายใต้ลักษณะหน้าตา ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีตัวควบคุมทั้งหมดหรือระดับสิทธิ์ออกแบบ

 3. ในส่วนการเรียงลำดับ คลิกเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ เพื่อเรียงลำดับไซต์ย่อย ลิงก์การนำทาง รายการ ไลบรารี และหน้าโดยอัตโนมัติในน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร หรือตัวเลขโดยยึดตามชื่อเรื่องของรายการ วันสร้างขึ้น หรือปรับ เปลี่ยนล่าสุด วัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการการนำทางทั้งหมดด้วยตนเองยกเว้นหน้า คลิกเรียงลำดับด้วยตนเอง แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายการเรียงลำดับหน้าโดยอัตโนมัติ เฉพาะหน้าที่จะเรียงลำดับตามการตั้งค่าการกำหนดค่าในส่วนการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ

 4. ในส่วน การเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการตามชื่อเรื่อง คลิกชื่อเรื่อง

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการตามวันที่สร้างขึ้น คลิกวันสร้างขึ้น

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการตามวันที่ที่พวกเขาล่าสุด คลิกวันปรับเปลี่ยนล่าสุด

 5. ระบุลำดับการจัดเรียง ด้วยการคลิกน้อย (A, B, C หรือ 1,2,3) หรือเรียงลำดับ (C, B, A หรือ 3,2,1)

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของรายการนำทาง

คุณสามารถใช้ปุ่มย้ายขึ้น และย้ายลง ในส่วนแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ ของหน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์เพื่อเปลี่ยนลำดับลิงก์แสดงในแถบลิงก์บนสุดหรือเปิดใช้ด่วน นอกจากนี้คุณสามารถซ้อนรายการภายใต้หัวเรื่องนั้น

ความพร้อมใช้งานและการทำงานของปุ่ม ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการเรียงลำดับของคุณ ชนิดของรายการที่คุณเลือก และตำแหน่งของรายการที่คุณเลือก

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานของปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เมื่อคุณเลือกตัวเลือก เรียงลำดับด้วยตนเอง

รายการการนำทาง

การกระทำ

ตำแหน่งของรายการนำทาง

ผลลัพธ์

รายการของหัวเรื่องที่ไม่ใช่

คลิก ย้ายขึ้น

ไม่ได้อยู่ที่ด้านบนของรายการภายใน

รายการจะเลื่อนขึ้นหนึ่งตำแหน่งในรายการภายใน

รายการของหัวเรื่องที่ไม่ใช่

คลิก ย้ายขึ้น

ด้านบนของรายการภายใน

 • ถ้ารายการนั้นซ้อนกันอยู่ รายการจะย้ายขึ้นเหนือหัวเรื่องที่รายการนั้นซ้อนอยู่และจะไม่ซ้อนในหัวเรื่องนั้นอีกต่อไป

 • ถ้ารายการนั้นไม่ได้ถูกซ้อนอยู่ รายการนั้นก็จะถูกซ้อนอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดขึ้นไปโดยตรง

รายการของหัวเรื่องที่ไม่ใช่

คลิก ย้ายลง

ไม่ได้อยู่ด้านล่างของรายการภายใน

รายการจะย้ายลงหนึ่งตำแหน่งในรายการภายใน

รายการของหัวเรื่องที่ไม่ใช่

คลิก ย้ายลง

ด้านล่างของรายการภายใน

 • ถ้ารายการนั้นถูกซ้อนกันอยู่ รายการนั้นจะไม่ถูกซ้อนอีกต่อไป

 • ถ้ารายการนั้นไม่ได้ถูกซ้อนกันอยู่ รายการนั้นก็จะเข้าไปซ้อนอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดลงไปโดยตรง

รายการหัวเรื่อง

คลิก ย้ายขึ้น

ไม่เกี่ยวข้อง

รายการจะย้ายขึ้นหนึ่งตำแหน่ง รายการใดๆ ที่ซ้อนอยู่ภายในจะเลื่อนตามไปด้วย

รายการหัวเรื่อง

คลิก ย้ายลง

ไม่เกี่ยวข้อง

รายการจะย้ายลงหนึ่งตำแหน่ง รายการใดๆ ที่ซ้อนอยู่ภายในจะเลื่อนตามไปด้วย

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานของปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เมื่อคุณเลือกตัวเลือก เรียงลำดับอัตโนมัติ

รายการการนำทาง

การกระทำ

ผลลัพธ์

รายการของหัวเรื่องที่ไม่ใช่

คลิก ย้ายขึ้น

 • ถ้ารายการนั้นถูกซ้อนกันอยู่ รายการจะเข้าไปซ้อนกันอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดขึ้นไปจากหัวเรื่องที่รายการนั้นซ้อนอยู่ในปัจจุบัน

 • ถ้ารายการนั้นไม่ได้ถูกซ้อนกันอยู่ รายการนั้นก็จะเข้าไปซ้อนอยู่ในหัวเรื่องแรกที่ถัดขึ้นไป

รายการของหัวเรื่องที่ไม่ใช่

คลิก ย้ายลง

 • ถ้ามีหัวเรื่องถัดลงไปข้างล่าง รายการจะเข้าไปซ้อนกันอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดลงไป

 • ถ้าไม่มีหัวเรื่องถัดอยู่ข้างล่างรายการ รายการนั้นจะไม่ซ้อนอีกต่อไป

ด้านบนสุดของหน้า

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาหัวเรื่องหรือลิงก์

คุณยังสามารถใช้ส่วนแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ ของหน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขหัวเรื่องหรือลิงก์ในแถบลิงก์บนสุดหรือเปิดใช้ด่วน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่งนำทาง ปรากฏภายใต้ลักษณะหน้าตา ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีตัวควบคุมทั้งหมดหรือระดับสิทธิ์ออกแบบ

 3. ในส่วนของการแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ คลิกหัวเรื่องการนำทางส่วนกลาง เพื่อเลือกแถบลิงก์บนสุด หรือคลิกที่ส่วนหัวนำทางปัจจุบัน เพื่อเลือกเปิดใช้ด่วน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรายการของลิงก์จัดระเบียบภายใต้ส่วนหัวของการนำทางส่วนกลางหรือนำทางปัจจุบัน ไซต์ของคุณอาจสืบทอดการนำทางส่วนกลางจากไซต์แม่ ในกรณีนี้ คุณจะจำกัดเมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขการเชื่อมโยงในเปิดใช้ด่วนเว้นแต่ว่าคุณต้องการหยุดการสืบทอดการนำทางส่วนกลางจากไซต์แม่

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขหัวเรื่องหรือเชื่อมโยง คลิกหัวเรื่องหรือลิงก์ แล้ว คลิ กแก้ไข

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ ให้คลิก เพิ่มหัวเรื่อง

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ ให้คลิก เพิ่มการเชื่อมโยง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องแล้ว เพิ่มลิงก์ ลิงก์ใหม่ปรากฏภายใต้หัวเรื่องนั้น ถ้าคุณเลือกลิงก์แล้ว เพิ่มลิงก์ ลิงก์ใหม่ปรากฏในระดับเดียวเป็นลิงก์คุณเลือก

  • ถ้าคุณต้องการลบหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง คลิกลิงก์หรือหัวเรื่อง แล้ว คลิ กลบ

 5. ถ้าคุณกำลังเพิ่ม หรือแก้ไขหัวเรื่องหรือเชื่อมโยง ในกล่องโต้ตอบเว็บที่ปรากฏขึ้น การกำหนดค่าต่อไปนี้:

  • ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของรายการนำทางตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ

  • URL ให้พิมพ์ URL สำหรับหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง URL จำเป็นสำหรับการเชื่อมโยง แต่จะระบุหรือไม่ก็ได้สำหรับหัวเรื่อง

   ถ้าคุณต้องการเปิด URL ที่คุณระบุเพื่อยืนยันว่าเป็น URL ที่ถูกต้อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่ เมื่อคุณคลิก ตกลง URL จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

  • คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง

  • ผู้ชม ถ้าคุณต้องการจำกัดการมองเห็น ให้ป้อนรายการผู้ชมสำหรับหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง ผู้ชมที่คุณระบุเท่านั้นจึงจะเห็นการเชื่อมโยงหรือหัวเรื่อง (และทุกอย่างภายใต้หัวเรื่อง) ถ้าคุณไม่ป้อนรายการผู้ชมใดๆ ผู้ชมทุกคนจะสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงได้

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอารายการหรือไลบรารีออกจาก 'เปิดใช้ด่วน'

บนไซต์บางไซต์ เมื่อคุณสร้างรายการใหม่หรือไลบรารี ลิงก์ไปยังรายการนั้นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการเปิดใช้ด่วน คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการนำทาง ในขณะที่คุณสร้างรายการใหม่หรือไลบรารีเพื่อให้ปรากฏในรายการหรือไลบรารีบน Quick Launch คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวเลือกในภายหลัง ด้วยการแก้ไขการตั้งค่าทั่วไป สำหรับรายการหรือไลบรารี ถ้าเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศในOffice SharePoint Server 2007 สำหรับไซต์ของคุณ คุณยังสามารถใช้หน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์เพื่อเอารายการหรือไลบรารีหลายจากเปิดใช้ด่วนได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่ม หรือเอาออกแต่ละรายการหรือไลบรารีจากเปิดใช้ด่วน

 1. คลิกดูเนื้อหาของไซต์ทั้งหมด

 2. คลิกที่ชื่อของรายการหรือไลบรารี

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 3. ในคอลัมน์ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก ชื่อเรื่อง คำอธิบายและการนำทาง

 4. ในส่วน การนำทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอารายการออกจาก 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก ไม่ใช่

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก ใช่

 5. คลิก บันทึก

 6. คลิกที่ชื่อของไซต์เพื่อกลับไปยังโฮมเพจของไซต์

ด้านบนสุดของหน้า

ลบรายการหรือไลบรารีหลายจากเปิดใช้ด่วน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่งนำทาง ปรากฏภายใต้ลักษณะหน้าตา ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีตัวควบคุมทั้งหมดหรือระดับสิทธิ์ออกแบบ

 3. ในส่วนของการแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ เลือกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเอาออกจากเปิดใช้ด่วน แล้ว คลิ กลบ

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เมื่อต้องการเอารายการเพิ่มเติมหรือไลบรารีใด ๆ

 5. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วลบรายการและไลบรารี คลิกตกลง

ด้านบนสุดของหน้า

แสดง หรือซ่อนหน้าและไซต์ย่อยแต่ละรายการ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  • บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก การนำทาง

  หมายเหตุ: คำสั่งนำทาง ปรากฏภายใต้ลักษณะหน้าตา ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศสำหรับไซต์ของคุณ และคุณมีตัวควบคุมทั้งหมดหรือระดับสิทธิ์ออกแบบ

 3. ในส่วนของการแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ เลือกไซต์ย่อยหรือหน้าที่คุณต้องการ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการแสดงหน้าหรือไซต์ย่อยที่ซ่อนอยู่ เลือกรายการ แล้ว คลิ กแสดง

  • ถ้าคุณต้องการซ่อนหน้าหรือไซต์ย่อยที่มองเห็นได้ในขณะนี้ เลือกรายการ แล้ว คลิ กซ่อน

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×