การกำหนดค่าป้ายชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมล่าสุด

คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อลงในเอกสาร Microsoft Office เพื่อที่คุณจะสามารถรวมคุณสมบัติหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ลงในสิ่งที่พิมพ์ออกมาได้ เนื้อหาของป้ายชื่อยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์การค้นหาได้อีกด้วย

  1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การดำเนินการ

  2. บนเพจ การดำเนินการ ในส่วน การกำหนดค่าความปลอดภัย ให้คลิก การกำหนดค่านโยบายการจัดการข้อมูล

  3. บนเพจ 'การกำหนดค่านโยบายการจัดการสิทธิ์ของข้อมูล' ในรายการคุณลักษณะนโยบายการจัดการข้อมูล ให้คลิก ป้ายชื่อ

  4. บนเพจ 'การกำหนดค่าป้ายชื่อ' ภายใต้ สถานะ ในส่วน ความพร้อมใช้งาน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ใช้ได้ในนโยบายไซต์และรายการใหม่ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้คุณลักษณะป้ายชื่อใช้งานได้ในนโยบายไซต์และรายการใหม่ และในนโยบายไซต์และรายการที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้คุณลักษณะป้ายชื่อนี้แล้ว

    • ยกเลิกการใช้งาน: ไม่สามารถใช้ได้กับนโยบายไซต์และรายการใหม่ แต่ยังคงใช้ได้ในนโยบายเดิมที่มีการใช้อยู่ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้คุณลักษณะป้ายชื่อยังคงสามารถใช้ได้ในนโยบายไซต์และรายการที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้คุณลักษณะป้ายชื่อนี้แล้ว แต่ใช้ไม่ได้เมื่อจะเพิ่มลงในนโยบายไซต์และรายการใหม่

  5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×