การกำหนดค่าตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมล่าสุด

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับตัวให้บริการการรับรองความถูกต้องได้โดยใช้เพจ 'ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง'

 1. แถบการเชื่อมโยงด้านบน ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์ ให้คลิก ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง

 3. บนเพจ 'ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง' ให้คลิกชื่อโซนของตัวให้บริการการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องการกำหนดค่า

 4. บนเพจ 'แก้ไขการรับรองความถูกต้อง' ในส่วน ชนิดของการรับรองความถูกต้อง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  Windows

  เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ให้เลือกตัวเลือกนี้

  1. ในส่วน การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ระบุชื่อ เมื่อต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ระบุชื่อ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่นี่ การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อจะยังคงถูกปฏิเสธที่ระดับไซต์คอลเลกชันหรือระดับไซต์ แต่ถ้าคุณปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่นี่ จะเท่ากับการปิดใช้งานทุกระดับในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  2. ในส่วน การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของ IIS เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos หรือ NT LAN Manager (NTLM) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับรองความถูกต้องรวมของ Windows จากนั้นให้เลือกหนึ่งใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • ตรวจสอบ (Kerberos)

   • NTLM

  3. เมื่อใช้การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (รหัสผ่านถูกส่งในรูปแบบข้อความธรรมดา) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน (รหัสผ่านถูกส่งในรูปแบบข้อความธรรมดา)

  4. ในส่วน การรวมตัวกับไคลเอ็นต์ ภายใต้ เปิดใช้งานการรวมตัวกับไคลเอ็นต์ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • ใช่ คุณลักษณะที่เริ่มโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ตามชนิดเอกสารจะถูกเปิดใช้งาน ตัวเลือกนี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องกับการรับรองความถูกต้องของฟอร์มบางชนิด

   • ไม่ใช่ คุณลักษณะที่เริ่มโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ตามชนิดเอกสารจะถูกปิดใช้งาน ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดเอกสาร และอัปโหลดเอกสารเหล่านั้นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

  ฟอร์ม

  เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของฟอร์ม ให้เลือกตัวเลือกนี้

  1. ในส่วน การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ระบุชื่อ เมื่อต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ระบุชื่อ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่นี่ การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อจะยังคงถูกปฏิเสธที่ระดับไซต์คอลเลกชันหรือระดับไซต์ แต่ถ้าคุณปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่นี่ จะเท่ากับการปิดใช้งานทุกระดับในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  2. ในส่วน ชื่อตัวให้บริการการเป็นสมาชิก ในกล่อง ชื่อตัวให้บริการการเป็นสมาชิก ให้พิมพ์ชื่อของตัวให้บริการการเป็นสมาชิก

   หมายเหตุ: ตัวให้บริการการเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องในแฟ้ม Web.config สำหรับเว็บไซต์ IIS ที่โฮสต์เนื้อหา SharePoint บนแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้จะต้องมีการเพิ่มตัวให้บริการการเป็นสมาชิกลงในแฟ้ม Web.config สำหรับไซต์ IIS ที่โฮสต์การดูแลจากศูนย์กลางด้วย

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มตัวให้บริการการเป็นสมาชิกลงในแฟ้ม Web.config ของการดูแลจากศูนย์กลางเพื่อให้คุณสามารถจัดการผู้ใช้ของตัวให้บริการจากการดูแลจากศูนย์กลางได้โดยสะดวก

  3. ในส่วน ชื่อตัวจัดการบทบาท ในกล่อง ชื่อตัวจัดการบทบาท คุณจะป้อนชื่อของตัวจัดการบทบาทหรือไม่ก็ได้

   หมายเหตุ: ตัวจัดการบทบาทต้องถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องในแฟ้ม Web.config สำหรับโซนนี้

  4. ในส่วน การรวมตัวกับไคลเอ็นต์ ภายใต้ เปิดใช้งานการรวมตัวกับไคลเอ็นต์ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • ใช่ คุณลักษณะที่เริ่มโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ตามชนิดของเอกสารจะถูกจะเปิดใช้งาน ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องกับการรับรองความถูกต้องของฟอร์มบางชนิด

   • ไม่ใช่ คุณลักษณะที่เริ่มโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ตามชนิดเอกสารจะถูกปิดใช้งาน ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดเอกสาร และอัปโหลดเอกสารเหล่านั้นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

  เว็บหมายเดียวบน

  เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องสำหรับการเข้าสู่ระบบจากที่เดียว ให้เลือกตัวเลือกนี้

  1. ในส่วน การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับไซต์ทั้งหมดภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ระบุชื่อ เมื่อต้องการปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อสำหรับไซต์ทั้งหมดภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ไม่ระบุชื่อ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่นี่ การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อจะยังคงถูกปฏิเสธที่ระดับไซต์คอลเลกชันหรือระดับไซต์ แต่ถ้าคุณปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่นี่ จะเท่ากับการปิดใช้งานทุกระดับในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  2. ในส่วน ชื่อตัวให้บริการการเป็นสมาชิก ในกล่อง ชื่อตัวให้บริการการเป็นสมาชิก ให้พิมพ์ชื่อของตัวให้บริการการเป็นสมาชิก

   หมายเหตุ: ตัวให้บริการการเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องในแฟ้ม Web.config สำหรับเว็บไซต์ IIS ที่โฮสต์เนื้อหา SharePoint บนแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตัวให้บริการการเป็นสมาชิกจะต้องถูกเพิ่มลงในแฟ้ม Web.config สำหรับไซต์ IIS ที่โฮสต์การดูแลจากศูนย์กลางด้วย

  3. ในส่วน ชื่อตัวจัดการบทบาท ในกล่อง ชื่อตัวจัดการบทบาท คุณจะป้อนป้อนชื่อของตัวจัดการบทบาทหรือไม่ก็ได้

   หมายเหตุ: ตัวจัดการบทบาทต้องถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องในแฟ้ม Web.config สำหรับโซนนี้

  4. ในส่วน การรวมตัวกับไคลเอ็นต์ ใต้ เปิดใช้งานการรวมตัวกับไคลเอ็นต์ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • ใช่ คุณลักษณะที่เริ่มโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ตามชนิดเอกสารจะถูกเปิดใช้งาน ตัวเลือกนี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องกับการรับรองความถูกต้องของฟอร์มบางชนิด

   • ไม่ใช่ คุณลักษณะที่เริ่มโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ตามชนิดเอกสารจะถูกปิดใช้งาน ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดเอกสาร และอัปโหลดเอกสารเหล่านั้นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×