การกำหนดค่าตัวแปลงเอกสารให้เป็นเพจ

Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีอรรถประโยชน์การแปลงเอกสารให้เป็นเพจ 4 อย่าง ที่สามารถแปลงเอกสาร Microsoft Office Word, เอกสาร Word ที่มีแมโคร, ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath, และเอกสาร XML ไปเป็นเว็บเพจมาตรฐานที่สามารถประกาศบนไซต์ภายในหรือไซต์ภายนอก

หมายเหตุ: อีกทั้งมีตัวแปลง InfoPath อื่นๆ สำหรับการแปลงฟอร์ม InfoPath ไปเป็นรูป แต่ตัวแปลงเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดค่าได้

ตัวแปลงเอกสารให้เป็นเพจเป็นประโยชน์ในการช่วยให้บุคคลในองค์กรสามารถสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรมที่คุ้นเคย และจากนั้นประกาศเอกสารเหล่านี้เป็นเว็บเพจภายในไซต์คอลเลกชัน ตัวแปลงเอกสารจะเกี่ยวข้องกับชนิดเนื้อหาของเอกสารที่ระบุเฉพาะ ผู้จัดการไซต์สามารถกำหนดค่าวิธีที่เอกสารถูกแปลงเป็นเว็บเพจโดยยึดตามชนิดเนื้อหาที่เป็นสมาชิกอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีชนิดเนื้อหาเอกสารที่ชื่อ กรณีศึกษา และชนิดเนื้อหาของเอกสารอื่นที่ชื่อ ข่าวประกาศ คุณสามารถกำหนดค่าตัวแปลงเอกสารให้แตกต่างกันสำหรับแต่ละโปรแกรมได้

ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ของตัวแปลงเอกสารให้เป็นเพจ

การสืบทอด     ชนิดของเนื้อหาที่ยึดตามชนิดเนื้อหาแม่สามารถสืบทอดการตั้งค่าการแปลงจากชนิดเนื้อหาแม่ หรือสามารถมีการตั้งค่าการแปลงที่ไม่ซ้ำกันได้

เค้าโครงเพจ     คุณสามารถเลือกเค้าโครงเพจใดๆ ที่เหมาะสมกับไซต์คอลเลกชันให้กับเอกสารที่แปลง

การวางข้อความ      คุณสามารถระบุเขตข้อมูลเค้าโครงเพจที่วางเนื้อหา

ลักษณะข้อความ     ข้อกำหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสามารถเก็บไว้ได้หลังจากการแปลง หรือข้อกำหนดลักษณะสามารถเอาออกได้เพื่อที่ลักษณะข้อความสามารถกำหนดได้ด้วยแฟ้ม .css เพื่อให้มีรูปลักษณ์และการทำงานที่สอดคล้องกันในเอกสารต่างๆ

ตำแหน่งที่ตั้งเพจ      คุณสามารถระบุไซต์ที่วางเอกสารที่แปลงสำหรับชนิดเนื้อหาแต่ละชนิด นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เมื่อแปลงเอกสารไปเป็นเพจ

กำหนดการของการแปลง     เอกสารสามารถถูกแปลงได้ในทันที ในขณะที่ผู้ใช้รอผลลัพธ์ หรือเอกสารสามารถถูกแปลงในพื้นหลังโดยมีลำดับความสำคัญต่ำ ในกรณีที่สอง ผู้ใช้ถูกส่งกลับไปที่ไลบรารีเอกสารที่การแปลงถูกเริ่มต้นการทำงาน ผู้ใช้สามารถถูกป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เมื่อผู้ใช้เหล่านี้แปลงเอกสารให้เป็นเพจ

มุมมองแม่แบบ InfoPath     สำหรับการแปลง InfoPath ให้เป็นเพจเท่านั้น คุณสามารถเลือกมุมมองของแม่แบบฟอร์ม InfoPath สำหรับใช้ในการแปลง

สไตล์ชีต XSL      สำหรับการแปลง XML ให้เป็นเพจ คุณจำเป็นต้องกำหนดสไตล์ชีต XSL ที่ตรงกับ XML Schema

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การกระทำในไซต์ แล้วชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนเพจการตั้งค่าไซต์ในส่วนแกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์ จากนั้นเลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่าการแปลง

 3. บนเพจ 'ชนิดเนื้อหาของไซต์' ให้คลิก จัดการการแปลงเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหานี้

 4. คลิก กำหนดค่า ที่อยู่ติดกับตัวแปลงที่คุณต้องการกำหนดค่า

 5. สำหรับชนิดเนื้อหาที่สืบทอดการตั้งค่าจากชนิดเนื้อหาแม่ ในส่วน 'การสืบทอด' ให้คลิก กำหนดการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับชนิดเนื้อหานี้

  ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดรากของเนื้อหา (เช่น เอกสาร)

 6. สำหรับการแปลง XML ให้เป็นเพจเท่านั้น ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาสไตล์ชีต XSL เพื่อใช้ในการแปลง คุณจำเป็นต้องกำหนดสไตล์ชีต XSL ที่ตรงกับ XML Schema

 7. สำหรับการแปลง InfoPath ให้เป็นเพจเท่านั้น ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแม่แบบฟอร์ม InfoPath จากนั้นในรายการ มุมมอง ให้เลือกมุมมองที่ใช้สำหรับการแปลง

 8. ในรายการ เค้าโครงเพจ ให้เลือกเค้าโครงเพจที่ใช้ในการแปลงเอกสาร

 9. ในรายการ เขตข้อมูลสำหรับเนื้อหาเอกสารที่ถูกแปลง ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางเนื้อหาของเอกสาร รายการรวมถึงเขตข้อมูล HTML ทั้งหมดในเค้าโครงชนิดเนื้อหาที่เลือก ให้เลือกเขตข้อมูลที่จะแสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง

 10. กำหนดว่าคุณต้องการใช้ลักษณะต่างๆ ของเอกสารเริ่มต้นหรือเอาลักษณะออก แล้วใช้ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงเพจ

  • เมื่อต้องการเอาลักษณะออกจากเอกสารที่แปลง ให้คลิก เอาส่วน CSS <styles> ออกจาก HTML ที่ถูกแปลง

  • เมื่อต้องการเก็บลักษณะข้อความไว้ ให้คลิก เก็บส่วน CSS <styles> จาก HTML ที่ถูกแปลงในเขตข้อมูลต่อไปนี้ จากนั้นเลือกเขตข้อมูลที่จะนำ Cascading Style Sheet ไปใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเขตข้อมูลที่จะอ่าน Cascading Style Sheet อย่างถูกต้อง

 11. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้กำหนดไซต์ที่คุณต้องการสร้างเพจ ไซต์ที่คุณเลือกจะต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าไซต์เริ่มต้นสำหรับการสร้างเพจ จากนั้นคลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้ง

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้วางเอกสารที่แปลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เมื่อสร้างเพจ

 12. ในส่วนการประมวลผล ให้กำหนดว่าคุณต้องการให้เพจถูกสร้างขึ้นในทันทีหลังจากที่ถูกแปลง หรือให้เพจถูกแปลงในพื้นหลังในขณะที่ผู้ใช้กำลังดำเนินการงานอื่นอยู่

  • เมื่อต้องการให้การแปลงเอกสารเกิดขึ้นในทันที (ลำดับความสำคัญสูง) ให้สร้าง สร้างเพจในหนึ่งครั้ง

  • เมื่อต้องการเริ่มการแปลงในพื้นหลัง (ลำดับความสำคัญต่ำ) ในขณะที่ผู้ใช้กำลังดำเนินการงานอื่นอยู่ ให้คลิก สร้างเพจในพื้นหลัง

  • เมื่อต้องการป้องกันผู้ใช้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เมื่อสร้างเพจ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×