การกำหนดค่าตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" ของ การส่งข้อความส่วนรวม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" เพื่อบันทึกข้อความเสียงทักทายส่วนบุคคลและเล่นข้อความเสียงของคุณทางโทรศัพท์ได้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุจะถูกใช้เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณและคุณคลิก เล่นบนโทรศัพท์ ข้อความเสียงจะถูกเรียกใช้และเล่นในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" เพื่อสร้างและแก้ไขข้อความเสียงทักทายส่วนบุคคลได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ในMicrosoft Exchange Server 2010 หรือบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2007 ส่งข้อความแบบรวมจะถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

การส่งข้อความส่วนรวมที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010

หมายเหตุ: ตัวเลือกข้อความเสียงที่พบใน Microsoft Outlook 2010 ยังสามารถใช้งานได้ใน Outlook Web App (OWA) ด้วยเช่นกัน

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก จัดการข้อความเสียง

หมายเหตุ: หลังจากที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเปิดขึ้น คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ระบุข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบสำหรับ OWA

  1. ในกล่อง ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการให้ระบบข้อความเสียงโทรหาคุณขณะที่คุณกำลังใช้คุณลักษณะ เล่นบนโทรศัพท์ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบสามารถใช้โทรหาคุณได้ ใส่หมายเลขให้เหมือนกับที่คุณจะกดปุ่มโทรศัพท์จากสำนักงาน ซึ่งรวมทั้งหมายเลขนำหน้าใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อน 12345 สำหรับหมายเลขภายใน หรือ 9 (425) 555-0183 สำหรับสายภายนอกบนระบบโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บ ยัติภังค์ และการเว้นวรรค แต่คุณอาจใส่เข้าไปเพื่อช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้นได้

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถจำกัดหมายเลข เล่นบนโทรศัพท์ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณได้

การส่งข้อความส่วนรวมที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2007

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก จัดการข้อความเสียง

  3. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

  4. คลิก เรียกเลขหมาย

  5. ในกล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ ให้ใส่หมายเลขในกล่อง เรียกเลขหมาย หรือคลิกหมายเลขในรายการหมายเลขที่ใช้ล่าสุดของคุณ

ใส่หมายเลขให้เหมือนกับที่คุณจะกดปุ่มโทรศัพท์จากสำนักงาน ซึ่งรวมทั้งหมายเลขนำหน้าใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจป้อน 12345 สำหรับหมายเลขภายใน หรือ 9 (425) 555-0183 สำหรับสายภายนอกบนระบบโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อธุรกิจ คุณไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บ ยัติภังค์ และการเว้นวรรค แต่คุณอาจใส่เข้าไปเพื่อช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้นในภายหลัง

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถจำกัดหมายเลข เล่นบนโทรศัพท์ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×