การกำหนดค่าตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" ของ การส่งข้อความส่วนรวม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 บัญชี personal และ home ส่วนใหญ่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบของคุณExchange 2007 ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Unified Messaging สำหรับคำสั่งเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกข้อความเสียงหลายตัวเลือกได้ ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึง การตั้งค่า Microsoft Office Outlook Voice Access PIN ใหม่ การทักทายด้วยข้อความเสียง และการแจ้งให้ทราบสายที่ไม่ได้รับ

คุณสามารถใช้ตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" เพื่อบันทึกข้อความเสียงทักทายส่วนบุคคลและเล่นข้อความเสียงของคุณทางโทรศัพท์ได้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุจะถูกใช้เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณและคุณคลิก เล่นบนโทรศัพท์ ข้อความเสียงจะถูกเรียกใช้และเล่นในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" เพื่อสร้างและแก้ไขข้อความเสียงทักทายส่วนบุคคลได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกข้อความเสียงที่พบใน Microsoft Office Outlook 2007 ยังพร้อมใช้งานได้ใน Microsoft Office Outlook Web Access

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

  ภายใต้ ข้อความเสียง ในกล่อง หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" ในปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขหรือเรียกกล่องข้อความเสียงของคุณ ให้คลิก เรียก

 4. ในกล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ ให้ใส่หมายเลขในกล่อง เรียกเลขหมาย หรือคลิกหมายเลขในรายการหมายเลขที่ใช้ล่าสุดของคุณ

  หมายเลข เล่นบนโทรศัพท์

  พิมพ์หมายเลขตามที่คุณจะเรียกเลขหมายจากโทรศัพท์สำนักงาน ซึ่งรวมถึงหมายเลขที่ต้องกดก่อน ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ 12345 สำหรับหมายเลขต่อ หรือ 9 (425) 555-0183 สำหรับสายภายนอกในระบบโทรศัพท์ (ธุรกิจ) ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้วงเล็บ ยัติภังค์ และช่องว่าง แต่อาจทำให้คุณอ่านได้ง่ายขึ้นในภายหลัง

 5. เมื่อต้องการเรียกกล่องข้อความเสียงของคุณเพื่อบันทึกเสียงทักทาย หรือฟังข้อความ ให้คลิก เรียกเลขหมาย

  มีการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกระบุไว้ในกล่อง เรียกเลขหมาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×