การกำหนดค่าความพร้อมใช้งานของมุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดค่าว่ามุมมองใดจะพร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในลำดับชั้นของไซต์ได้ ตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของไซต์ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าความพร้อมใช้งานของมุมมองได้คือ

 • รายการ

 • ไลบรารี

 • โฟลเดอร์สำหรับรายการและไลบรารี

 • ค่า Metadata สำหรับรายการและไลบรารี

คุณยังสามารถกำหนดค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งและทำให้มุมมองพร้อมใช้งานในทุกตำแหน่งที่ตั้งในรายการหรือไลบรารีซึ่งมีการกำหนดมุมมองนั้น การตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้งช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเฉพาะมุมมองที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในลำดับชั้นของไซต์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้มุมมองส่วนบุคคลสำหรับมุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองและฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องในส่วนดูเพิ่มเติม

ต้องมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการนำทางและการกรอง Metadata สำหรับไซต์เพื่อที่จะเปิดใช้งานมุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ส่วนใหญ่

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่มความปลอดภัย ผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเริ่มต้นสำหรับไซต์ที่มีรายการหรือไลบรารีอยู่

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการตั้งค่ามุมมอง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่ามุมมองการตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

กำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งการตั้งค่ามุมมองการสืบทอดมาจากไซต์หลัก

กำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งที่มีการตั้งค่ามุมมองอื่นกว่ากับแม่

มุมมองเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ

ทำให้พร้อมใช้งานมุมมองในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในรายการหรือไลบรารี

ขั้นตอนที่ 1: ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการตั้งค่ามุมมอง

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี แล้วคลิก การตั้งค่าไลบรารี

 3. บนเพจการตั้งค่ารายการ หรือเพจการตั้งค่าไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง

 4. บนหน้ามุมมองต่อตำแหน่ง ในตำแหน่งที่ตั้งการกำหนดค่าการ นำทาง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการซ่อน หรือทำให้พร้อมใช้งานมุมมอง
  ตำแหน่งที่ตั้งที่จะกำหนดค่า

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการตั้งค่ามุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่ามุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้านี้

การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งแม่

 • เมื่อต้องการกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งในสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งแม่ในลำดับชั้นของไซต์ ในส่วนการสืบทอดการตั้งค่ามุมมอง ให้เลือก ใช่ แล้วคลิก ตกลง ตัวเลือกนี้จะถูกปิดใช้งานถ้าคุณอยู่ที่บนสุดของลำดับชั้นสำหรับรายการหรือไลบรารี

  สิ่งสำคัญ: เปลี่ยนการตั้งค่านี้จะมีผลต่อตำแหน่งด้านล่างตำแหน่งที่ตั้งนี้ในลำดับชั้นของไซต์ทั้งหมดที่สืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งนี้

  การสืบทอดการตั้งค่ามุมมอง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการตั้งค่ามุมมองให้แตกต่างจากตำแหน่งแม่

เมื่อต้องการกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการตั้งค่ามุมมองให้แตกต่างจากตำแหน่งแม่

 1. ในส่วน การสืบทอดการตั้งค่ามุมมอง ให้เลือก ไม่ใช่

 2. ในส่วน มุมมองที่มีอยู่ ให้ เพิ่ม และ เอาออก มุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ตกลง

  สิ่งสำคัญ: เปลี่ยนการตั้งค่านี้จะมีผลต่อตำแหน่งด้านล่างตำแหน่งที่ตั้งนี้ในลำดับชั้นของไซต์ทั้งหมดที่สืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งนี้

  มุมมองที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

ระบุมุมมองเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อต้องการกำหนดค่ามุมมองซึ่งพร้อมใช้งานหรือซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนี้ ให้ทำดังนี้

 1. ในมุมมอง ที่มีอยู่ในตำแหน่งนี้ หรือ มุมมองที่ซ่อนอยู่จากตำแหน่งนี้ ให้เลือกมุมมองที่ต้องการ

 2. คลิก ทำให้ <ชื่อมุมมอง> เป็นมุมมองเริ่มต้นของตำแหน่งที่ตั้งนี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การทำให้มุมมองพร้อมใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในรายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการกำหนดค่ามุมมองซึ่งพร้อมใช้งานหรือซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ให้ถูกเพิ่มไปยังทุกตำแหน่งที่ตั้งในรายการหรือไลบรารี ให้ทำดังนี้

 1. ใน มุมมองที่มีอยู่ในตำแหน่งนี้ หรือ มุมมองที่ซ่อนอยู่จากตำแหน่งนี้ ให้เลือกมุมมองที่ต้องการ

 2. คลิก เพิ่ม <ชื่อมุมมอง> ไปยังตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในไลบรารี แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×