การกำหนดค่าความพร้อมใช้งานของมุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของไซต์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถกำหนดค่าว่ามุมมองใดจะพร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในลำดับชั้นของไซต์ได้ ตำแหน่งที่ตั้งในลำดับชั้นของไซต์ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าความพร้อมใช้งานของมุมมองได้คือ

 • รายการ

 • ไลบรารี

 • โฟลเดอร์สำหรับรายการและไลบรารี

 • ค่า Metadata สำหรับรายการและไลบรารี

คุณยังสามารถกำหนดค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งและทำให้มุมมองพร้อมใช้งานในทุกตำแหน่งที่ตั้งในรายการหรือไลบรารีซึ่งมีการกำหนดมุมมองนั้น การตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้งช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเฉพาะมุมมองที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในลำดับชั้นของไซต์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้มุมมองส่วนบุคคลสำหรับมุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้งได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ต้องมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการนำทางและการกรอง Metadata สำหรับไซต์เพื่อที่จะเปิดใช้งานมุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ส่วนใหญ่

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับจากการถูกเพิ่มลงในกลุ่มความปลอดภัย ผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเริ่มต้นสำหรับไซต์ที่มีรายการหรือไลบรารีอยู่

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการตั้งค่ามุมมอง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการตั้งค่ามุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งแม่

การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการตั้งค่ามุมมองให้แตกต่างจากตำแหน่งแม่

ระบุมุมมองเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

การทำให้มุมมองพร้อมใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในรายการหรือไลบรารี

ขั้นตอนที่ 1: ระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการตั้งค่ามุมมอง

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี แล้วคลิก การตั้งค่าไลบรารี

 3. บนเพจการตั้งค่ารายการ หรือเพจการตั้งค่าไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่ามุมมองต่อตำแหน่งที่ตั้ง

 4. บนหน้ามุมมองต่อตำแหน่ง ในตำแหน่งที่ตั้งการกำหนดค่าการ นำทาง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการซ่อน หรือทำให้พร้อมใช้งานมุมมอง
  ตำแหน่งที่ตั้งที่จะกำหนดค่า

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการตั้งค่ามุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่ามุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้านี้

การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งแม่

 • เมื่อต้องการกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งในสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งแม่ในลำดับชั้นของไซต์ ในส่วนการสืบทอดการตั้งค่ามุมมอง ให้เลือก ใช่ แล้วคลิก ตกลง ตัวเลือกนี้จะถูกปิดใช้งานถ้าคุณอยู่ที่บนสุดของลำดับชั้นสำหรับรายการหรือไลบรารี

  สิ่งสำคัญ:  การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะส่งผลต่อตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่ตั้งนี้ในลำดับชั้นของไซต์ซึ่งสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

  การสืบทอดการตั้งค่ามุมมอง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการตั้งค่ามุมมองให้แตกต่างจากตำแหน่งแม่

เมื่อต้องการกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการตั้งค่ามุมมองให้แตกต่างจากตำแหน่งแม่

 1. ในส่วน การสืบทอดการตั้งค่ามุมมอง ให้เลือก ไม่ใช่

 2. ในส่วน มุมมองที่มีอยู่ ให้ เพิ่ม และ เอาออก มุมมองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ตกลง

  สิ่งสำคัญ:  การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะส่งผลต่อตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่ตั้งนี้ในลำดับชั้นของไซต์ซึ่งสืบทอดการตั้งค่ามุมมองจากตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

  มุมมองที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

ระบุมุมมองเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อต้องการกำหนดค่ามุมมองซึ่งพร้อมใช้งานหรือซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนี้ ให้ทำดังนี้

 1. ในมุมมอง ที่มีอยู่ในตำแหน่งนี้ หรือ มุมมองที่ซ่อนอยู่จากตำแหน่งนี้ ให้เลือกมุมมองที่ต้องการ

 2. คลิก ทำให้ <ชื่อมุมมอง> เป็นมุมมองเริ่มต้นของตำแหน่งที่ตั้งนี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การทำให้มุมมองพร้อมใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในรายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการกำหนดค่ามุมมองซึ่งพร้อมใช้งานหรือซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ให้ถูกเพิ่มไปยังทุกตำแหน่งที่ตั้งในรายการหรือไลบรารี ให้ทำดังนี้

 1. ใน มุมมองที่มีอยู่ในตำแหน่งนี้ หรือ มุมมองที่ซ่อนอยู่จากตำแหน่งนี้ ให้เลือกมุมมองที่ต้องการ

 2. คลิก เพิ่ม <ชื่อมุมมอง> ไปยังตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในไลบรารี แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×