การกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่ผู้ใช้อาจกรอกลงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย หรือแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับฟอร์มนี้ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ฟอร์มยึดตามเทมเพลฟอร์มจะแคช ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลสำรองทุกครั้งที่ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์มไปยังข้อมูลที่แคชจากแหล่งข้อมูลภายนอก การเชื่อมต่อข้อมูลหลักในฟอร์มสามารถรับข้อมูลเฉพาะถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

กำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

เปลี่ยนลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ของเทมเพลตฟอร์ม

ภาพรวม

ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มอาจประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอก และส่งฟอร์ม เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มเมื่อคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อ กับเครือข่าย หรือฟอร์มไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคชกาข้อมูลบน wheneve คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เป็นฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองถูกแคชไว้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือแหล่งข้อมูลภายนอกจะไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ก่อนที่คุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคชกาข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง พิจารณาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลถ้าคอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองรับข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจไม่ต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าฟอร์มมีดึงข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ถ้าคุณกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง Microsoft Office InfoPath เก็บข้อมูลที่แคชไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกครั้งที่ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองใด ๆ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองหนึ่งแล้วเพิ่มเติมในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์การแคข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด คุณไม่สามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์การแคข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้น InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ฟอร์มของแคข้อมูลนี้โดยไม่จำกัดเวลา คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้แคชสำหรับจำนวนวันที่ระบุเท่านั้น ถ้าคุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ฟอร์มเก็บข้อมูลที่แคชไว้สำหรับจำนวนวันที่ระบุ InfoPath ป้องกันฟอร์มโดยใช้ข้อมูลในแคชหลังจากที่มีการส่งผ่านจำนวนวันที่ ข้อมูลในแคยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จนกระทั่ง InfoPath เขียนทับข้อมูลในแคชเก่า ด้วยข้อมูลใหม่ หรือผู้ใช้ฟอร์มเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาผ่านทางกล่องโต้ตอบเริ่มต้นใช้งาน กล่องโต้ตอบเริ่มต้นใช้งาน ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม InfoPath

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ข้อมูลในแคถูกเก็บไว้ในไฟล์เป็นข้อความธรรมดาที่สามารถอ่านได้ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองรับข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ตามค่าเริ่มต้น InfoPath อนุญาตให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มแม้ว่าฟอร์มจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การกรอกฟอร์มถ้าพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ได้รับข้อมูลเฉพาะ เมื่อผู้ใช้ก่อนเปิดฟอร์ม และ ที่เชื่อมต่อข้อมูลรองไม่พร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อแสดงข้อความเตือน แล้ว ปิด InfoPath

เมื่อต้องการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปแคชกาข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลได้เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล หรือคุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการคลิกเชื่อมต่อข้อมูล บนเมนูเครื่องมือ ตามค่าเริ่มต้น InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มโดยไม่มีข้อมูลใด ๆ จากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง และจัดเก็บข้อมูลใด ๆ จากการเชื่อมต่อข้อมูลโดยไม่จำกัดเวลา คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเริ่มต้นนี้ผ่านทางกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แม้ว่าคุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคชกาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรอง ฟอร์มเท่านั้นที่จะกรอกใน InfoPath สามารถแคชกาข้อมูล ฟอร์มที่จะกรอกในเว็บเบราว์เซอร์ไม่แคชกาข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ถ้าคุณได้กำหนดค่าเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังข้อมูลที่แคจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ และเพียงแค่เปลี่ยนค่าเริ่มต้นแบบออฟไลน์ลักษณะการทำงานของฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ก่อนที่คุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคชกาข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง พิจารณาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลถ้าคอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองรับข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจไม่ต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าฟอร์มมีดึงข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

  2. ในรายการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลสำรองที่คุณต้องการกำหนดค่าสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

  3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกถัดไป จนกว่าคุณเห็นหน้าที่ มีกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

  5. คลิกถัดไป จนกว่าปิดตัวช่วยสร้าง

  6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับใด ๆ อื่น ๆ รองเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการกำหนดค่าสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ของเทมเพลตฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้น InfoPath อนุญาตให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มแม้ว่าไม่มีข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ InfoPath ยังทำให้ข้อมูลในแคพร้อมใช้งานอย่างไม่มีกำหนด คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอกฟอร์มก็ต่อเมื่อข้อมูลจะพร้อมใช้งานจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง คุณยังสามารถตั้งจำกัดบนระยะข้อมูลในแคควรจะพร้อมใช้งาน

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

  2. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม คลิกออฟไลน์

  3. เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลจะพร้อมใช้งาน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ในการกรอกฟอร์มนี้ถ้าข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้จะล้าง และเชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกกำหนดค่าเพื่อรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม ผู้ใช้จะเห็นข้อความเตือน หลังจากที่ผู้ใช้คลิกตกลง InfoPath ปิด

  4. เพื่อทำให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองพร้อมใช้งานสำหรับจำนวนวันที่ระบุ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บข้อมูลที่ส่งกลับจากแบบสอบถามเพื่อให้สามารถใช้ได้ในโหมดออฟไลน์ คลิกแบบสอบถามที่จัดเก็บวันหมดอายุหรือหลังจำนวนวัน แล้ว คลิก จำนวนวัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×