การกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้จะกรอกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ในขณะนั้น หรือแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับฟอร์มไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มดังกล่าวทำการแคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองทุกครั้งที่ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มเพื่อแคชข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ การเชื่อมต่อข้อมูลหลักในฟอร์มสามารถรับข้อมูลได้เฉพาะเมื่อฟอร์มกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย

ในบทความนี้

ภาพรวม

การพิจารณาความเข้ากันได้

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ของแม่แบบฟอร์ม

ภาพรวม

ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มอาจมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่ผู้ใช้ต้องการในการกรอกข้อมูลและส่งฟอร์ม เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย หรือเมื่อฟอร์มไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ฟอร์มสามารถแคชข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกครั้งที่ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรอง เมื่อข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองถูกแคช ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย หรือแหล่งข้อมูลภายนอกจะไม่พร้อมใช้งานก็ตาม

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ก่อนที่คุณกำหนดเทมเพลตฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคชกาข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง พิจารณาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลถ้าคอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองรับข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจไม่ต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าฟอร์มมีดึงข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจจะกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

ถ้าคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ฟอร์มสามารถแคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองได้ Microsoft Office InfoPath จะเก็บข้อมูลแคชไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกครั้งที่ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองใดๆ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองมากกว่าหนึ่งการเชื่อมต่อในแม่แบบฟอร์ม คุณต้องกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด คุณไม่สามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แคชเฉพาะข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ระบุเท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้นนั้น InfoPath จะกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ฟอร์มทำการแคชข้อมูลนี้ได้อย่างไม่จำกัด คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลแคชนี้ได้เฉพาะจำนวนวันที่ระบุไว้เท่านั้น ถ้าคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ฟอร์มเก็บข้อมูลแคชดังกล่าวนานเท่ากับจำนวนวันที่ระบุ InfoPath จะป้องกันไม่ให้ฟอร์มสามารถใช้ข้อมูลในแคชได้หลังจากครบจำนวนวันที่ระบุแล้ว ข้อมูลในแคชจะยังคงมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะกว่า InfoPath จะเขียนทับข้อมูลเดิมในแคชด้วยข้อมูลใหม่ หรือผู้ใช้เอาฟอร์มออกจากคอมพิวเตอร์โดยใช้กล่องโต้ตอบ เริ่มต้น ทั้งนี้กล่องโต้ตอบ เริ่มต้น จะปรากฏเมื่อคุณเริ่มต้น InfoPath

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ข้อมูลในแคชจะถูกเก็บในแฟ้มเป็นข้อความธรรมดาที่สามารถอ่านได้ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อรับข้อมูลที่สำคัญ คุณอาจต้องการที่จะกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองให้รับข้อมูลเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้นนั้น InfoPath จะให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มไม่ให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มได้ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่จะรับข้อมูลเฉพาะเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก และการเชื่อมต่อข้อมูลรองไม่พร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มดังกล่าว คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แสดงข้อความเตือน แล้วปิด InfoPath

เมื่อต้องการกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล หรือคุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มโดยใช้กล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อข้อมูล ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิก การเชื่อมต่อข้อมูล บนเมนู เครื่องมือ ตามค่าเริ่มต้นนั้น InfoPath จะกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้โดยไม่มีข้อมูลใดๆ จากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง แล้วเก็บข้อมูลใดๆ จากการเชื่อมต่อข้อมูลโดยไม่สิ้นสุด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

ถึงแม้ว่าคุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ให้ฟอร์มสามารถแคชข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรอง จะมีเพียงฟอร์มที่กรอกข้อมูลใน InfoPath เท่านั้นที่สามารถแคชข้อมูลได้ ฟอร์มที่กรอกข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์จะไม่สามารถแคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ถ้าคุณได้กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มให้แคชข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง คุณสามารถข้ามกระบวนงานนี้ แล้วเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์เริ่มต้นของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ก่อนที่คุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มการแคชกาข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง พิจารณาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลถ้าคอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองรับข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจไม่ต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าฟอร์มมีดึงข้อมูลที่มีความสำคัญ คุณอาจต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

  2. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่คุณต้องการกำหนดค่าสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

  3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก ถัดไป จนกระทั่งคุณเห็นหน้าที่มีกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม

  4. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม

  5. คลิก ถัดไป จนกระทั่งตัวช่วยสร้างปิดลง

  6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 5 สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองใดๆ ที่คุณต้องการกำหนดค่าสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ของแม่แบบฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้นนั้น InfoPath จะให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองให้ก็ตาม นอกจากนี้ InfoPath ยังทำให้ข้อมูลในแคชพร้อมใช้งานอย่างไม่สิ้นสุด คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มเฉพาะเมื่อข้อมูลพร้อมใช้งานจากการเชื่อมต่อข้อมูลรอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการจำกัดระยะเวลาที่ข้อมูลในแคชจะพร้อมใช้งาน

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

  2. ในรายการ ประเภท ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ให้คลิก ออฟไลน์

  3. เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้เฉพาะเมื่อข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลพร้อมใช้งาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตผู้ใช้ให้กรอกฟอร์มนี้ถ้าข้อมูลไม่พร้อมให้ใช้งาน ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ว่างเปล่า และการเชื่อมต่อข้อมูลได้รับการกำหนดค่าเพื่อรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ผู้ใช้จะเห็นข้อความเตือน หลังจากที่ผู้ใช้คลิก ตกลง InfoPath จะปิดลง

  4. เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลรองพร้อมใช้งานเป็นระยะเวลาเท่ากับจำนวนวันที่ระบุ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บข้อมูลที่ถูกส่งกลับจากแบบสอบถามเพื่อให้สามารถใช้ได้ในโหมดออฟไลน์ คลิก แบบสอบถามที่จัดเก็บไว้หมดอายุหลังจากจำนวนวันนี้ผ่านไป จากนั้นคลิกจำนวนวัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×