การกำหนดค่าการนำทาง Metadata สำหรับรายการหรือไลบรารี

การกำหนดค่าการนำทาง Metadata สำหรับรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้สามารถค้นหาเนื้อหาในรายการขนาดใหญ่และไลบรารี คุณสามารถกำหนดการนำทาง metadata นำทาง Metadata ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอง และค้นหาเนื้อหาในรายการและไลบรารี โดยใช้ตัวควบคุมการนำทางลำดับชั้นแบบโครงสร้างการนำตัวกรองตาม metadata แตกต่างกันไปยังมุมมองแบบไดนามิก ตัวกรองหลักสามารถใช้ร่วมกับลำดับชั้นการนำทางเพื่อปรับปรุงรายการที่แสดง

ในบทความนี้

ฟีเจอร์การกรองและการนำทาง Metadata

ลำดับชั้นการนำทางที่สามารถกำหนดค่าและตัวกรองหลัก

สร้างดัชนีโดยอัตโนมัติ

คิวรีที่มีการทำดัชนีและคิวรี

เปิดใช้งานการกรองและการนำทาง Metadata

กำหนดค่าการนำทาง Metadata

งานที่เกี่ยวข้อง

ฟีเจอร์การกรองและการนำทาง Metadata

ฟีเจอร์การกรองและการนำทาง Metadata ทำให้ง่ายต่อการทำงานกับรายการที่มีขนาดใหญ่และไลบรารี:

ลำดับชั้นการนำทางที่สามารถกำหนดค่าและตัวกรองหลัก

เมื่อมีการกำหนดค่าการนำทาง metadata สำหรับรายการหรือไลบรารี ตัวควบคุมแบบทรีทางด้านซ้ายของหน้าแสดงลำดับชั้นของโฟลเดอร์ทั้งสอง และแสดง metadata ที่มีการจัดการคำที่สามารถใช้เพื่อกรองมุมมองของรายการในรายการหรือไลบรารีเพื่อสร้างแบบไดนามิก ของเนื้อหา ตัวควบคุมตัวกรองหลักเพิ่มเติมที่แสดงด้านล่างตัวควบคุมการนำทางลำดับชั้นแบบโครงสร้าง และสามารถใช้ร่วมกับลำดับชั้นการนำทางเพื่อปรับปรุงรายการที่แสดง คุณสามารถกำหนดคอลัมน์ใดจากไลบรารีปรากฏในลำดับชั้นการนำทาง และคุณยังสามารถระบุตัวกรองหลัก เมื่อคุณกำหนดค่าการนำทาง metadata

ผู้ใช้ไซต์สามารถใช้ลำดับชั้นการนำทางเพื่อเรียกดูรายการหรือไลบรารี โดยโฟลเดอร์ หรือ โดย metadata เมื่อผู้ใช้เลือก metadata ที่มีการจัดการคำในลำดับชั้นการนำทาง มุมมองจะถูกกรองเพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ถูกแท็ก ด้วยคำ หรือคำของหลานที่ตามมา โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการกรองเฉพาะคำที่เฉพาะเจาะจง และแยกคำลูกหลานที่ตามมา ผู้ใช้สามารถเลือกรายการอีกครั้ง นำทาง Metadata ที่ทำงานร่วมกับตัวกรองที่ระบุไว้ ในมุมมองรายการใด ๆ ที่มีอยู่ เดียว กับ ที่ระบุในคอลัมน์สำหรับรายการตัวกรอง

การนำทาง Metadata

ตัวควบคุมทรี

ลำดับชั้นของโฟลเดอร์สำหรับรายการหรือไลบรารี

คำ

คำลูกหลานที่ตามมา

ตัวกรองหลัก

คุณสามารถกำหนดค่า และใช้การนำทาง metadata สำหรับรายการและไลบรารีแม้ว่ารายการและไลบรารีเหล่านี้ไม่ได้ใช้คอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการจริงเนื่องจากมีชนิดคอลัมน์เพิ่มเติมที่สามารถใช้เป็นเขตข้อมูลภายใน metadata นำทางลำดับชั้น รวมถึงชนิดเนื้อหาและเขตข้อมูลตัวเลือกเดียวของค่า ตัวกรองหลักสามารถใช้ชนิดคอลัมน์ต่อไปนี้นอกเหนือจากเขตข้อมูล Metadata ที่มีจัดการ: ชนิดเนื้อหา ตัวเลือกเขตข้อมูล บุคคล หรือกลุ่มเขตข้อมูล วัน และเขต ข้อมูล Time และเขต ข้อมูลตัวเลขได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างดัชนีโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณกำหนดค่าการนำทาง metadata สำหรับรายการหรือไลบรารี คุณสามารถระบุได้ว่า คุณต้องการให้ดัชนีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับเขตข้อมูลคุณเลือกที่จะเพิ่มลงในลำดับชั้นการนำทางและตัวกรองหลัก ตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และเป็นการตั้งค่าที่แนะนำ เมื่อคุณเปิดใช้งานการทำดัชนีอัตโนมัติ ดัชนีคอลัมน์เดียวที่จะถูกสร้างขึ้นบนสนับสนุนตัวกรองหลักเขตข้อมูลทั้งหมด (ยกเว้นเขตข้อมูลชนิดเนื้อหาและตัวเลือก), และจะมีสร้างดัชนีแบบผสมบนรวมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนลำดับชั้นการนำทางและตัวกรองหลัก

เมื่อสร้างดัชนีโดยอัตโนมัติ แบบสอบถามจะอนุญาตให้ใช้สำหรับรายการที่มีรายการมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ในบางกรณี คุณอาจต้องการตั้งค่านี้ปิดใช้งาน และกำหนดค่าดัชนีแบบกำหนดเองด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลของคอลัมน์เดียว และดัชนีแบบผสมที่จำเป็นสำหรับลำดับชั้นการนำทาง และตัวกรองหลักสำหรับเขตข้อมูลมากกว่า 20 (จำนวนสูงสุดของดัชนีสำหรับแต่ละรายการ), ทำดัชนีอัตโนมัติต้องถูกปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

คิวรีที่มีการทำดัชนีและคิวรีที่ใช้แทน

การกรองและการนำทาง Metadata ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นบนไซต์ส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นในSharePoint Server 2010 แม้ว่าไม่ได้จัดการนำทาง metadata สำหรับบางรายการหรือไลบรารี การกรองและการนำทาง Metadata จะยังคงอยู่ในที่ทำงานเบื้องหลังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของมุมมองในรายการและไลบรารี ฟีเจอร์การกรองและการนำทาง Metadata เลือกดัชนีดีที่สุดในการทำงานทุกครั้งที่มุมมองจะได้รับการโหลดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้มุมมองใหม่โหลด การนำตัวกรองไปใช้กับมุมมอง ล้างตัวกรอง หรือนำการเรียงลำดับตามเขตข้อมูล ปรับให้เหมาะสมคิวรีกำหนดวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลโดยไม่ต้องควบคุมปริมาณมุมมองรายการ

ถ้าผู้ใช้สร้าง หรือโหลดมุมมองที่ไม่สามารถแสดงเป็นแบบสอบถามที่มีการทำดัชนีเลือก แล้วการกรองและการนำทาง Metadata จะสร้าง และเรียกใช้คิวรีแบบใช้แทน แบบสอบถามย้อนกลับจะปรับเปลี่ยนคิวรีต้นฉบับผู้ใช้ที่แสดงชุดบางส่วนของรายการร้องขอเนื่องจากนั้นแบบสอบถามกับเฉพาะส่วนของรายการนั้นแทนที่รายการทั้งหมด จะมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้บางผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์เมื่อคิวรีต้นฉบับถูกห้ามได้เนื่องจากการควบคุมปริมาณรายการขนาดใหญ่ บางครั้ง คิวรีจะส่งกลับผลลัพธ์ 0 ถ้าไม่มีรายการที่สแกนส่วนของรายการ โดยคิวรีประกอบด้วยผลลัพธ์ที่ตรงกับแบบสอบถามผู้ใช้ใหม่

เมื่อคิวรีแบบใช้แทนที่เกิดขึ้น ผู้ใช้เป็นการแจ้งเตือน ด้วยข้อความบนหน้าจอว่า เขาหรือเธอจะดูเฉพาะบางส่วนชุดของผลลัพธ์ และที่เขาหรือเธอต้องใช้ตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อดูการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ข้อความคิวรีที่ใช้แทนจะทำหน้าที่เป็นคำเตือนให้กับรายการหรือเจ้าของไลบรารี ที่ถูกเบ้ให้การแจกแจงข้อมูลในรายการ และ ที่ถูกบล็อกผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่พวกเขาต้องเนื่องจากแบบสอบถามผู้ใช้บางอย่างไม่สามารถส่งกลับชุดผลลัพธ์ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการกรองและการนำทาง Metadata

ฟีเจอร์การกรองและการนำทาง Metadata ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นบนไซต์ส่วนใหญ่ ถ้าจะไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานได้บนหน้าฟีเจอร์ของไซต์สำหรับไซต์ของคุณ

คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเพื่อเปิดใช้งานการกรองและการนำทาง Metadata

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การกระทำในไซต์ ให้คลิก จัดการฟีเจอร์ของไซต์

 3. ในรายการฟีเจอร์ ค้นหา การนำทางและการกรอง Metadata แล้วคลิก เปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าการนำทาง Metadata

คุณต้องมีน้อยที่สุดในระดับสิทธิ์จัดการรายการการกำหนดค่าการนำทาง metadata สำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดค่าการนำทาง Metadata

 2. คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี ของ Ribbon แล้วคลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป คลิก การตั้งค่าการนำทาง Metadata

 4. ในส่วนกำหนดค่าลำดับชั้นการนำทาง เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้อง การแสดงในลำดับชั้นการนำทางแล้ว คลิกเพิ่ม

 5. ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์จะถูกแสดงอยู่ในลำดับชั้นการนำทางโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องโฟลเดอร์เพื่อแสดง เลือกโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กเอาออก

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติม

 7. ในส่วนกำหนดค่าตัวกรองหลัก เลือกเขตข้อมูลคุณต้องการเพิ่มเป็นตัวกรองหลัก แล้ว คลิ กเพิ่ม

 8. ในคอลัมน์อัตโนมัติกำหนดการทำดัชนีสำหรับรายการนี้ ระบุว่า คุณต้องการสร้างดัชนีโดยอัตโนมัติในรายการนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคิวรีที่ผู้ใช้จะดำเนินการเมื่อพวกเขาใช้คอลัมน์ลำดับชั้นการนำทางและตัวกรองหลักที่คุณระบุ ขอแนะนำว่า คุณเลือกตัวเลือกจัดการดัชนีคอลัมน์ในรายการนี้โดยอัตโนมัติ

 9. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×