การกำหนดค่าการนำทางของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะการนำทางของไซต์ประกอบด้วย 'เปิดใช้ด่วน' และแถบการเชื่อมโยงบนสุด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ของไซต์คุณสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย การทำให้สามารถหาข้อมูลในไซต์ของคุณได้ง่ายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ไซต์ของคุณประสบความสำเร็จ

คุณสามารถกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ของคุณได้หลายวิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มรายการและเอารายการออกจาก 'เปิดใช้ด่วน' และแถบการเชื่อมโยงบนสุด และยังอธิบายวิธีแสดงมุมมองแบบโครงสร้างเพื่อให้แสดงเนื้อหาและลำดับชั้นของไซต์ด้วย

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

กำหนดค่าไซต์และสิทธิ์

นำทางแสดงเส้นทาง

กำหนดค่าการเปิดใช้ด่วน

ซ่อน หรือแสดงการเปิดใช้ด่วน

เพิ่ม หรือเอารายการหรือไลบรารีจากเปิดใช้ด่วน

เพิ่ม แก้ไข หรือลบหัวเรื่องเปิดใช้ด่วน

เพิ่มลิงก์เปิดใช้ด่วน

แก้ไข ย้าย หรือลบลิงก์เปิดใช้ด่วน

เปลี่ยนลำดับของรายการบนเปิดใช้ด่วน

กำหนดค่าแถบลิงก์บนสุด

กำหนดค่าแถบลิงก์บนสุดของไซต์

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลิงก์ออกจากแถบลิงก์บนสุด

จัดลำดับลิงก์บนแถบลิงก์บนสุด

แสดง หรือซ่อนมุมมองแบบทรี

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

กำหนดค่าไซต์และสิทธิ์

วิธีที่ไซต์ของคุณถูกกำหนดค่าเมื่อคุณติดตั้งไซต์และสิทธิ์ที่คุณได้รับ สำหรับไซต์ของคุณจะมีผลกับวิธีที่คุณสามารถกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ของคุณ

คุณจะได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าการนำทางสำหรับไซต์ของคุณ ถ้าทั้งสองสิ่งต่อไปนี้เป็นจริง

 • ตัวเลือกบนเมนูการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ ได้การตั้งค่าไซต์

  เมนูการตั้งค่าไซต์

 • แถบลิงก์บนสุด เปิดใช้ด่วน และมุมมองแบบทรี มีตัวเลือกในส่วนลักษณะที่แสดง บนหน้าการตั้งค่าไซต์
  ลักษณะที่แสดง

นำทางแสดงเส้นทาง

คุณไม่สามารถกำหนดค่าการนำทางแสดงเส้นทาง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการนำทางแสดงเส้นทาง
รายทาง (Breadcrumb)

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่า 'เปิดใช้ด่วน'

ตามค่าเริ่มต้น 'เปิดใช้ด่วน' จะแสดงที่ด้านข้างของเกือบทุกเพจของไซต์ โดยจะมีการเชื่อมโยงไปยังรายการคุณลักษณะและไลบรารีต่างๆ บนไซต์ คุณสามารถเลือกให้มีการเชื่อมโยงไปยังไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบันได้

เปิดใช้ด่วน

ซึ่งคุณสามารถเลือกรายการและไลบรารีที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นบน 'เปิดใช้ด่วน' ได้โดยใช้เพจการตั้งค่าสำหรับแต่ละรายการ หรือแต่ละไลบรารี คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยง เพิ่มหรือลบการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องไปที่รายการหรือไลบรารี และเพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ โดยคุณสามารถทำสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ได้ภายในเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยี SharePoint คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังไซต์ เพจ เนื้อหาในอินทราเน็ตขององค์กรของคุณ และเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

ซ่อนหรือแสดง 'เปิดใช้ด่วน'

'เปิดใช้ด่วน' จะปรากฏขึ้นโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างไซต์ส่วนใหญ่ คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนหรือแสดง 'เปิดใช้ด่วน' ตามความต้องการของไซต์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดง 'เปิดใช้ด่วน' บนไซต์ระดับบนสุดและซ่อนไม่ให้แสดงบนไซต์ย่อยได้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกมุมมองแบบทรี
  ลักษณะที่แสดง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อน 'เปิดใช้ด่วน' ให้ล้าง เปิดใช้งาน 'เปิดใช้ด่วน'

  • เมื่อต้องการแสดง 'เปิดใช้ด่วน' ให้เลือก เปิดใช้งาน 'เปิดใช้ด่วน'

 4. คลิก ตกลง

เพิ่มหรือเอารายการหรือไลบรารีออกจาก 'เปิดใช้ด่วน'

ขณะที่คุณสร้างรายการหรือไลบรารี คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อให้เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือไลบรารีไปยัง 'เปิดใช้ด่วน' สำหรับไซต์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้ได้ในภายหลังโดยการแก้ไขการตั้งค่าไซต์

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

 2. คลิกที่ชื่อของรายการหรือไลบรารี

 3. ใน ribbon คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี
  การตั้งค่ารายการ

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น รายการปฏิทินมีแท็บปฏิทิน

 4. บนเพจ การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี ในคอลัมน์ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก ชื่อเรื่อง คำอธิบายและการนำทาง

 5. บนเพจ การตั้งค่าทั่วไป ในส่วน การนำทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลงใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการเอารายการออกจากเปิดใช้ด่วน คลิกไม่ใช่
   แสดงรายการใน เปิดใช้ด่วน

 6. คลิก บันทึก

เพิ่ม แก้ไข หรือลบหัวเรื่อง 'เปิดใช้ด่วน'

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก 'เปิดใช้ด่วน'

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ ให้คลิก สร้างหัวเรื่องใหม่ พิมพ์ URL และคำอธิบายสำหรับหัวเรื่อง แล้วคลิก ตกลง URL สามารถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางที่ถูกต้องใดๆ เช่น โฟลเดอร์ภายในไซต์นี้ การใช้ร่วมกันภายในอินทราเน็ตขององค์กรของคุณ หรือ การเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนอินเตอร์เน็ต

  • เมื่อต้องการแก้ไขหัวเรื่อง คลิกการแก้ไข ปุ่ม แก้ไข ถัดจากหัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น URL และคำอธิบาย แล้ว คลิ กตกลง

  • เมื่อต้องการลบหัวเรื่อง คลิกการแก้ไข ปุ่ม แก้ไข ถัดจากหัวเรื่อง คลิกลบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

เพิ่มการเชื่อมโยง 'เปิดใช้ด่วน'

นอกจากการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือไลบรารีบนไซต์ของคุณแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองไปยัง 'เปิดใช้ด่วน' ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่คุณหรือสมาชิกในองค์กรของคุณใช้บ่อย เช่น เอกสาร เหตุการณ์ปฏิทิน ไซต์อื่นๆ หรือ การเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งอินเตอร์เน็ต

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก 'เปิดใช้ด่วน'

 3. คลิก การเชื่อมโยงการนำทางใหม่

 4. พิมพ์ URL เช่น http://contoso/shared%20documents/vision.docx และคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยง

 5. ในรายการ หัวเรื่อง ให้เลือกหัวเรื่องภายใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเชื่อมโยงปรากฏ

 6. คลิก ตกลง

การแก้ไข ย้าย หรือลบการเชื่อมโยง เปิดใช้ด่วน

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในส่วน ลักษณะที่แสดง ให้คลิก เปิดใช้ด่วน

 3. คลิกการแก้ไข ปุ่ม แก้ไข ถัดจากลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไข หรือลบ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขการเชื่อมโยง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการย้ายการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบน 'เปิดใช้ด่วน' ในรายการ หัวเรื่อง ให้เลือกหัวเรื่องใหม่ภายใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเชื่อมโยงปรากฏขึ้น แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลบการเชื่อมโยง ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนลำดับของรายการใน 'เปิดใช้ด่วน'

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับหัวเรื่องและการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ได้ แต่คุณจะสามารถเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยงได้เฉพาะภายใต้หัวเรื่องที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีหัวเรื่องว่า "รายการ" ซึ่งมีการเชื่อมโยงสำหรับ "ปฏิทิน" และ "งาน" คุณสามารถย้ายหัวเรื่อง "รายการ" ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้บน 'เปิดใช้ด่วน' แต่คุณจะสามารถเปลี่ยนลำดับของ "ปฏิทิน" และ "งาน" ได้เฉพาะภายใต้หัวเรื่อง "รายการ" เท่านั้น เมื่อต้องการย้าย "ปฏิทิน" หรือ "งาน" ไปยังหัวเรื่องอื่น คุณต้องแก้ไขการเชื่อมโยงที่กำหนดให้กับหัวเรื่องอื่นเสียก่อน

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก 'เปิดใช้ด่วน'

 3. คลิก เปลี่ยนลำดับ

 4. คลิกตัวเลือกในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับที่หัวเรื่องและการเชื่อมโยงจะแสดงขึ้น

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุด

แถบลิงก์บนสุดให้วิธีสำหรับผู้ใช้ของไซต์ของคุณเพื่อไปยังไซต์อื่นในไซต์คอลเลกชัน ด้วยการแสดงแถวของแท็บที่ด้านบนของหน้าในไซต์ แถบลิงก์บนสุดจะแสดงตามค่าเริ่มต้นในชนิดของไซต์ส่วนใหญ่

แถบลิงก์บนสุด

เมื่อคุณสร้างไซต์ คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะรวมไซต์ไว้บนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่หรือไม่ โดยคุณจะมีตัวเลือกการกำหนดค่าที่ต่างกัน 3 ตัวเลือกสำหรับไซต์ของคุณ ดังต่อไปนี้

 • สืบทอดและรวมในไซต์แม่     ไซต์จะถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และจะใช้เป็นแถบการเชื่อมโยงบนสุดแถบเดียวกันกับไซต์แม่ โดยแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะไม่สามารถกำหนดเองได้ที่ระดับนี้ถ้ายังไม่มีการตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ก่อน

 • สืบทอดแต่ไม่รวมไซต์แม่     ไซต์จะใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดแถบเดียวกันกับไซต์แม่ แต่จะไม่ถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และแถบการเชื่อมโยงบนสุดจะไม่สามารถกำหนดเองได้ที่ระดับนี้ถ้ายังไม่มีการตัดการสืบทอดจากไซต์แม่ก่อน

 • แบบเฉพาะตัว     ไซต์จะไม่ถูกรวมเป็นแท็บบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ และจะไม่ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดแถบเดียวกับไซต์แม่ แถบการเชื่อมโยงบนสุดนี้จะสามารถกำหนดเองได้ที่ระดับนี้และจะแยกจากไซต์แม่โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ: ถ้าไซต์ถูกเปลี่ยนชื่อจากเพจ 'การตั้งค่าทั่วไป' ชื่อไซต์จะไม่ได้รับการปรับปรุงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อที่ปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด คุณจะต้องแก้ไขที่แถบการเชื่อมโยงบนสุด

กำหนดค่าแถบการเชื่อมโยงบนสุดสำหรับไซต์

เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อย จะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นบนแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่ และมีแถบลิงก์บนสุดที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาใด ๆ เหล่านี้ เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าแถบลิงก์บนสุดสำหรับไซต์ย่อย:

 1. จากไซต์ย่อย บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ลักษณะหน้าตา คลิกแถบลิงก์บนสุด
  ลักษณะที่แสดง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองสำหรับไซต์ย่อย ให้คลิก หยุดการเชื่อมโยงการสืบทอด

  • เมื่อต้องการใช้การเชื่อมโยงเดียวกันกับไซต์แม่ ให้คลิก ใช้การเชื่อมโยงจากไซต์แม่

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเชื่อมโยงออกจากแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ถ้าไซต์ของคุณมีแถบการเชื่อมโยงบนสุดแบบเฉพาะตัว คุณสามารถกำหนดการเชื่อมโยงที่ปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์เองได้ ไซต์ใดๆ ที่สร้างขึ้นที่ด้านล่างไซต์แม่จะสามารถแสดงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดได้ ถ้าไซต์เหล่านั้นถูกกำหนดค่าให้สืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ คุณยังสามารถรวมการเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นที่อยู่ภายนอกไซต์คอลเลกชันของคุณได้อีกด้วย

 1. จากไซต์ บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ ให้คลิก การเชื่อมโยงการนำทางใหม่ พิมพ์ URL เช่น http://contoso/marketing/ProjectA และคำอธิบายสำหรับการเชื่อมโยง

  • เมื่อต้องการแก้ไขลิงก์ คลิกการแก้ไข ปุ่ม แก้ไข ถัดจากลิงก์ ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นให้กับคำอธิบาย

  • เมื่อต้องการเอาลิงก์ออก คลิกการแก้ไข ปุ่ม แก้ไข ถัดจากลิงก์ คลิกลบ ทางแล้ว คลิกตกลง

 4. คลิก ตกลง

จัดลำดับการเชื่อมโยงใหม่บนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่แท็บจะแสดงบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำที่ลำดับของรายการบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่จะปรากฏในไซต์ย่อยที่สืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่นี้

 1. จากไซต์ บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง คลิก แถบการเชื่อมโยงบนสุด

 3. คลิก เปลี่ยนลำดับ

 4. ในคอลัมน์ ลำดับการเชื่อมโยง ให้คลิกตัวเลือกในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะปรากฏบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนมุมมองแบบโครงสร้าง

มุมมองแบบโครงสร้างเป็นตัวเลือกการนำทางที่ให้มุมมองลำดับชั้นของรายการ ไลบรารี และไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบัน มุมมองแบบโครงสร้างทำให้ผู้ใช้ไซต์ของคุณสามารถนำทางระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ในลำดับชั้นของไซต์ เช่น ระหว่างไลบรารีในไซต์ปัจจุบันและรายการในไซต์ย่อยได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้งาน มุมมองแบบโครงสร้างจะแสดงที่ด้านข้างของเพจเกือบทุกเพจของไซต์

มุมมองแบบโครงสร้าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดการการนำทางสำหรับไซต์ คุณอย่างน้อยต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับมาถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint ผู้ออกแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นถ้าคุณสามารถเข้าถึงหน้าการตั้งค่าไซต์สำหรับไซต์ และคุณเห็นคำสั่งมุมมองแบบทรี ภายใต้ลักษณะที่แสดง

 1. จากไซต์ บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ในคอลัมน์ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก มุมมองแบบโครงสร้าง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือก เปิดใช้งานมุมมองแบบโครงสร้าง แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการซ่อนมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ล้าง เปิดใช้งานมุมมองแบบโครงสร้าง แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×