การกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูง

ใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูง เพื่อเลือกว่าต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับบริการการสื่อสารด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

การกำหนดค่าอัตโนมัติ

การกำหนดค่าด้วยตนเอง

การกำหนดค่าอัตโนมัติ

  • คลิกที่นี่เพื่อให้ Microsoft Office Communicator Server 2007 R2 และ Office Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant กำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าด้วยตนเอง

  • คลิกเพื่อกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณด้วยตนเอง ในการรับข้อมูลที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

    • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายในหรือที่อยู่ IP     พิมพ์ FQDN (fully qualified domain name) หรือที่อยู่ IP ของ Office Communications Server ของคุณ

    • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายนอกหรือที่อยู่ IP     พิมพ์ FQDN (fully qualified domain name) หรือที่อยู่ IP ของ Microsoft Office Communications Server 2007 R2 และ Edge Server ของคุณ

    • เชื่อมต่อโดยใช้     คลิกโพรโทคอลการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×