การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจสอบของMicrosoft SharePoint Server 2010 เพื่อติดตามผู้ใช้ที่ทำการดำเนินการบนไซต์ ชนิดเนื้อหา รายการ ไลบรารี รายการ และไฟล์ไลบรารีของไซต์คอลเลกชัน ไม่รู้ว่าใครมีเสร็จเรียบร้อยแล้ว what with ซึ่งข้อมูลมีความสำคัญสำหรับหลาย business ข้อกำหนด เช่นการจัดการระเบียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเรียกข้อมูลประวัติการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง และยังสามารถเรียกข้อมูลประวัติการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงวันที่ช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาว่าผู้ใช้คนใดได้แก้ไขเอกสารที่ระบุและทำเมื่อใด

ต่อไปนี้คือเพจ การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ คุณจัดการขนาดของบันทึกการตรวจสอบในส่วน การตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ และระบุเหตุการณ์ที่จะทำการตรวจสอบในส่วน เอกสารและรายการ และในส่วน รายการ ไลบรารี และไซต์

เพจ การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ

เหตุการณ์ที่คุณเลือกจะตรวจสอบจะจับภาพไว้ในรายงานการตรวจสอบที่ยึดตามMicrosoft Excel 2010 และจะพร้อมใช้งานจากหน้าของรายงานการตรวจสอบ คุณยังสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่มีตัวเลขของเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงวันที่ระบุ ภายในพื้นที่ระบุของไซต์คอลเลกชัน หรือถูกกรองไปยังผู้ใช้แต่ละรายการ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเหตุการณ์เมื่อมีบันทึก แต่ผู้ดูแลไซต์สามารถลบรายการออกจากบันทึกการตรวจสอบ และกำหนดค่าการตัดแต่งบันทึกข้อมูลการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์

บันทึกการตรวจสอบจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ถูกเลือกเพื่อตรวจสอบ

 • ไซต์ที่เกิดเหตุการณ์

 • ID ของรายการ ชนิด ชื่อ และตำแหน่งที่ตั้ง

 • ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

 • ชนิดของเหตุการณ์ วันที่ เวลา และแหล่งที่มา

 • การกระทำที่ทำในรายการ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลในรายงานบันทึกการตรวจสอบการลบ จากรายงานนี้ คุณสามารถหาได้ว่ามีใครลบและกู้คืนข้อมูลตลอดทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถใช้คุณลักษณะของ Excel เพื่อกรอง เรียงลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลได้

ข้อมูลรายงานการตรวจสอบการลบ

หมายเหตุ:  การตรวจสอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่รายการถูกเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มีรายละเอียดของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงไม่ควรถือการตรวจสอบเป็นเครื่องมือการกำหนดรุ่นเอกสารหรือการสำรองข้อมูล

การตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ

เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน เช่น การลบและการกู้คืน เหตุการณ์นั้นจะถูกตรวจสอบสำหรับทุกๆ รายการในไซต์คอลเลกชันทุกครั้งที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น การตรวจสอบอาจนำไปสู่การสร้างเหตุการณ์การตรวจสอบเป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้เกิดการสร้างบันทึกการตรวจสอบที่มีขนาดใหญ่อย่างมากขึ้น และอาจใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดร์ฟค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของไซต์คอลเลกชันได้

สิ่งสำคัญ:  เพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกการตรวจสอบใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดร์ฟมาก และลดทอนประสิทธิภาพของไซต์คอลเลกชัน เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชันที่มีการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก

ในการจัดการขนาดของบันทึกการตรวจสอบ คุณสามารถกำหนดค่าให้มีการตัดแต่งบันทึกโดยอัตโนมัติและอาจเลือกให้มีการเก็บถาวรของข้อมูลบันทึกการตรวจสอบในขณะนั้นลงในไลบรารีเอกสารก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกตัดแต่ง กำหนดเวลาสำหรับการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบจะถูกกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณในการดูแลจากศูนย์กลาง ค่าเริ่มต้นคือตอนสิ้นเดือน

การกำหนดค่าการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนูการกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์คอลเลกชัน ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  หมายเหตุ:  ส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

 3. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าการตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

 4. บนเพจ กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ ในส่วน การตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ ให้ตั้งค่า ตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับไซต์นี้หรือไม่ เป็น ใช่

 5. หรือเลือกระบุจำนวนวันที่จะเก็บข้อมูลบันทึกการตรวจสอบไว้

  หมายเหตุ:  เราไม่แนะนำให้คุณตั้งค่าตัวเลือกนี้ เว้นแต่ว่าจะมีความจำเป็นทางธุรกิจ ถ้าไม่มีการตั้งค่าตัวเลือกนี้ จะมีการนำการตั้งค่าฟาร์มมาใช้ ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะเป็นตอนสิ้นเดือน อาจเป็นไปได้ว่าธุรกิจขององค์กรของคุณกำหนดให้มีการรักษาบันทึกการตรวจสอบในรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบที่จัดเก็บถาวรในช่วงเวลาที่ต่างไป รูปแบบที่จัดเก็บถาวรคือรายงานบันทึกการตรวจสอบ

 6. อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้ระบุไลบรารีเอกสารเพื่อบันทึกรายงานการตรวจสอบลงไปก่อนที่บันทึกการตรวจสอบจะถูกตัดแต่ง ตั้งค่าตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ โดยใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบ หลังจากที่บันทึกการตรวจสอบถูกตัดแต่งแล้ว

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนูการกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์คอลเลกชัน ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  หมายเหตุ:  ส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

 3. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าการตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

 4. บนเพจ กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ ใน เอกสารและรายการ และส่วน รายการ ไลบรารี และไซต์ ให้เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิก ตกลง

เหตุการณ์ที่คุณตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการตรวจสอบของคุณ ตัวอย่างเช่น โดยปกติ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจะมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงที่จะบังคับว่าเหตุการณ์ใดที่ต้องตรวจสอบ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเฉพาะเหตุการณ์ที่จำเป็นสำหรับความต้องการของคุณเท่านั้น การตรวจสอบเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของไซต์คอลเลกชันได้

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Online สำหรับ Microsoft Office 365 สำหรับองค์กร การตรวจสอบสำหรับ การเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสาร การดูรายการในชุดรายการ หรือการดูคุณสมบัติรายการ จะไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากอาจมีปัญหาด้านที่เก็บข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงาน

 • ขอแนะนำว่า คุณเท่านั้นเลือกเปิด หรือดาวน์โหลดเอกสาร ดูข้อมูลในรายการ หรือดูคุณสมบัติรายการ สำหรับไซต์ SharePoint Server 2010 เมื่อจำเป็นจริง ๆ ตัวเลือกนี้เป็นไปได้เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ที่จะ degrading ประสิทธิภาพการทำงานและลักษณะอื่น ๆ ของไซต์คอลเลกชันอาจเป็น จำนวนมาก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×