การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจสอบของMicrosoft SharePoint Server 2010 เพื่อติดตามผู้ใช้ที่ทำการดำเนินการบนไซต์ ชนิดเนื้อหา รายการ ไลบรารี รายการ และไฟล์ไลบรารีของไซต์คอลเลกชัน ไม่รู้ว่าใครมีเสร็จเรียบร้อยแล้ว what with ซึ่งข้อมูลมีความสำคัญสำหรับหลาย business ข้อกำหนด เช่นการจัดการระเบียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถเรียกข้อมูลประวัติการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง และยังสามารถเรียกข้อมูลประวัติการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงวันที่ช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาว่าผู้ใช้คนใดได้แก้ไขเอกสารที่ระบุและทำเมื่อใด

ต่อไปนี้คือ หน้าการตั้งค่าการตรวจสอบการกำหนดค่า คุณจัดการขนาดของไฟล์บันทึกการตรวจสอบในส่วนการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ และเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบในส่วนรายการและเอกสาร และรายการ ไลบรา รี และไซต์ ที่ระบุ

เพจ การกำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ

เหตุการณ์ที่คุณเลือกจะตรวจสอบจะจับภาพไว้ในรายงานการตรวจสอบที่ยึดตามMicrosoft Excel 2010 และจะพร้อมใช้งานจากหน้าของรายงานการตรวจสอบ คุณยังสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่มีตัวเลขของเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงวันที่ระบุ ภายในพื้นที่ระบุของไซต์คอลเลกชัน หรือถูกกรองไปยังผู้ใช้แต่ละรายการ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเหตุการณ์เมื่อมีบันทึก แต่ผู้ดูแลไซต์สามารถลบรายการออกจากบันทึกการตรวจสอบ และกำหนดค่าการตัดแต่งบันทึกข้อมูลการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์

บันทึกการตรวจสอบจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ถูกเลือกเพื่อตรวจสอบ

 • ไซต์ที่เกิดเหตุการณ์

 • ID ของรายการ ชนิด ชื่อ และตำแหน่งที่ตั้ง

 • ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

 • ชนิดของเหตุการณ์ วันที่ เวลา และแหล่งที่มา

 • การกระทำที่ทำในรายการ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลในรายงานบันทึกการตรวจสอบการลบ จากรายงานนี้ คุณสามารถหาได้ว่ามีใครลบและกู้คืนข้อมูลตลอดทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Excel เพื่อกรอง เรียงลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลได้

ข้อมูลรายงานการตรวจสอบการลบ

หมายเหตุ: การตรวจสอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมื่อรายการถูกเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รายละเอียดของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น นั้นไม่ควรเป็นการกำหนดเวอร์ชันเอกสารหรือเครื่องมือการสำรอง

การตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ

เมื่อคุณเลือกเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชัน เช่น การลบและการกู้คืน เหตุการณ์นั้นจะถูกตรวจสอบสำหรับทุกๆ รายการในไซต์คอลเลกชันทุกครั้งที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น การตรวจสอบอาจนำไปสู่การสร้างเหตุการณ์การตรวจสอบเป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้เกิดการสร้างบันทึกการตรวจสอบที่มีขนาดใหญ่อย่างมากขึ้น และอาจใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดรฟ์ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  เพื่อป้องกันไม่ให้บันทึกการตรวจสอบใช้เนื้อที่ในฮาร์ดไดรฟ์มาก และลดทอนประสิทธิภาพของไซต์คอลเลกชัน เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบสำหรับไซต์คอลเลกชันที่มีการตรวจสอบเป็นจำนวนมาก

ในการจัดการขนาดของบันทึกการตรวจสอบ คุณสามารถกำหนดค่าให้มีการตัดแต่งบันทึกโดยอัตโนมัติและอาจเลือกให้มีการเก็บถาวรของข้อมูลบันทึกการตรวจสอบในขณะนั้นลงในไลบรารีเอกสารก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกตัดแต่ง กำหนดเวลาสำหรับการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบจะถูกกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณในการดูแลจากศูนย์กลาง ค่าเริ่มต้นคือตอนสิ้นเดือน

กำหนดค่าการตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์คอลเลกชัน ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  หมายเหตุ:  ส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

 3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าการตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

 4. บนหน้า กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ ในส่วน การตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบ ให้ตั้งค่า ตัดแต่งบันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับไซต์นี้หรือไม่ เป็น ใช่

 5. หรือเลือกระบุจำนวนวันที่จะเก็บข้อมูลบันทึกการตรวจสอบไว้

  หมายเหตุ: เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกนี้ยกเว้น business บอกมิฉะนั้นจำเป็น ถ้าไม่มีการตั้งค่าตัวเลือกนี้ จะใช้ฟาร์มตั้งค่า ซึ่งเป็นส่วนท้ายของเดือนตามค่าเริ่มต้น อาจต้องการทางธุรกิจที่องค์กรของคุณมีความต้องการรักษาบันทึกการตรวจสอบของคุณในรูปแบบที่ไม่ได้รับสำหรับระยะเวลาที่แตกต่างกัน รูปแบบการทำคือ รายงานบันทึกการตรวจสอบ

 6. อีกทางเลือกหนึ่ง คือให้ระบุไลบรารีเอกสารเพื่อบันทึกรายงานการตรวจสอบลงไปก่อนที่บันทึกการตรวจสอบจะถูกตัดแต่ง ตั้งค่าตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ โดยใช้รายงานบันทึกการตรวจสอบ หลังจากที่บันทึกการตรวจสอบถูกตัดแต่งแล้ว

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่รากของไซต์คอลเลกชัน ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  หมายเหตุ:  ส่วน การดูแลไซต์คอลเลกชัน จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

 3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การตั้งค่าการตรวจสอบไซต์คอลเลกชัน

 4. บนหน้ากำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบ ใน เอกสารและรายการ และส่วน รายการ ไลบรารี และไซต์ ให้เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วคลิก ตกลง

เหตุการณ์ที่คุณตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการตรวจสอบของคุณ ตัวอย่างเช่น โดยปกติ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจะมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงที่จะบังคับว่าเหตุการณ์ใดที่ต้องตรวจสอบ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเฉพาะเหตุการณ์ที่จำเป็นสำหรับความต้องการของคุณเท่านั้น การตรวจสอบเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของไซต์คอลเลกชันได้

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Online สำหรับ Microsoft Office 365 สำหรับองค์กร การตรวจสอบสำหรับการเปิด หรือดาวน์โหลดเอกสาร ดูข้อมูลในรายการ หรือดูคุณสมบัติรายการ ไม่พร้อมใช้งานได้เนื่องจาก มีข้อสงสัยเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงาน

 • เราขอแนะนำว่า คุณเท่านั้นเลือกเปิด หรือดาวน์โหลดเอกสาร ดูข้อมูลในรายการ หรือดูคุณสมบัติรายการ สำหรับไซต์ SharePoint Server 2010 เมื่อต้องใช้จริง ๆ ตัวเลือกนี้เป็นไปได้เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ที่จะ degrading ประสิทธิภาพการทำงานและลักษณะอื่น ๆ ของไซต์คอลเลกชันอาจเป็น จำนวนมาก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×